"Quốc Gia Cờ Vàng" có "Giấy Khai Sanh" hay không ?

 

Cầu Móng

http://sachhiem.net/LICHSU/C/CauMong.php

 29-Apr-2021

Nói đến phạm trù "Quốc Gia" là phải nói đến một Đất Nước "Độc Lập" có "Chủ Quyền" với ba lãnh vực căn bản: lãnh thổ, dân tộc và chính quyền. Cái gọi là "Quốc Gia Cờ Vàng" dù dưới thời thực dân Pháp hay đế quốc Mỹ đều không có bất cứ yếu tố căn bản nào để được gọi là một "Quốc Gia".

Về lãnh thổ Việt Nam là thuộc địa của Pháp rồi Mỹ theo hai hình thức thực dân cũ và mới. Về dân tộc, Việt Nam là một nước nô lệ, dân chúng bị xiềng xích, ngục tù, nhà cửa ruộng vườn bị thiêu đốt, bom đạn cày xéo, người dân kể cả phụ nữ và trẻ em bị ngoại bang bắn giết tàn sát vô cớ...Về chính quyền chỉ là chính quyền bù nhìn không có thực quyền, tay sai ngoại bang, như Bảo Đại thời thực dân Pháp hay Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu thời đế quốc Mỹ. Ngoài ra còn nhiều lãnh vực khác như quốc phòng, ngoại giao, giáo dục, tài chánh, kinh tế... đều lệ thuộc ngoại bang.

Cái gọi là "Quốc Gia Cờ Vàng" hoàn toàn không có chủ quyền định đoạt mà chỉ phụ thuộc vào giặc cướp nước dù là theo kiểu thực dân cũ hay mới... Như vậy với câu hỏi "Quốc Gia Cờ Vàng" có "Giấy Khai Sanh" hay không ? Câu trả lời là "Có" mà cũng "Không Có".

Câu trả lời "Có" để diễn tả Mặt Trái của hai cuộc chiến Đông Dương thời thực dân Pháp và đế quốc Mỹ với cái "Ngụy Quốc Gia" do ngoại bang lập ra trở thành cái gọi là "Quốc Gia" do bộ máy "Tâm Lý Chiến" của giặc cướp nước "Ngu Dân" và một bộ phận người Việt tay sai bán nước gọi là người Việt Quốc Gia, Chính Phủ Quốc Gia, Đảng Phái Quốc Gia hay Phong Trào Quốc Gia...Còn câu trả lời "Quốc Gia Cờ Vàng" không có "Giấy Khai Sanh" khi đứng về Mặt Phải của Dân Tộc.

"Chính Phủ Quốc Gia" (Etat Du Vietnam) của "Bảo Đại" và "Việt Nam Cộng Hòa" thời "Gia Tô Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu" với Cờ Vàng "Chúa Ba Ngôi" có "Giấy Khai Sinh" do liên minh Pháp-Mỹ-Vatican phát hành và chứng nhận.

Thời "Chính Phủ Quốc Gia" Bảo Đại, chẳng những có "Giấy Khai Sanh" mà còn có cả "Giấy Hôn Thú" với Lễ Hỏi, Lễ Cưới !

"Lễ Hỏi" là Hiệp định Hạ Long ngày 5-6-1948 giữa Bảo Đại với toàn quyền Pháp Bolaert trên chiếc tàu Duguay Trouin.

Hiệp Ước Vịnh Hạ Long với cao ủy Pháp Bollaert trên chiến hạm Duguay Trouin ngày 5 tháng 6, 1948

"Lễ Cưới" là hiệp ước Élysée ngày 8-3-1949 giữa Bảo Đại và Tổng Thống Pháp Vincent Auriole. Cuộc tình tay ba "Bảo Đại-Pháp-Vatican"...đẻ ra Quốc Gia Cờ Vàng, đứng đầu là vua bù nhìn Bảo Đại do thực dân Pháp đào tạo "Trồng Người" từ nhỏ, lúc 8 tuổi làm con nuôi của Khâm Sứ Pháp Eugène.

Nội các Bảo Đại gồm những quan lại phong kiến và đảng phái Quốc Gia Chống Cộng do thực dân Pháp chống lưng. Quân Ngụy cũng do giặc Pháp đào tạo với những đứa con đầu lòng như "Trung Tướng" Nguyễn Văn Hinh, Lê Văn Tị rồi Nguyễn Văn Thiệu, Vĩnh Lộc, Dư Quốc Đống, Trần Thiện Khiêm, Đặng văn Quang, Phạm Văn Phú, Nguyễn Vĩnh Nghi, Lý Tòng Bá... Quân số Ngụy Nô Cờ Vàng có khoảng 250.000.

Lúc đầu, khi Pháp cắt Miền Nam Lục Tỉnh thành lập Nam Kỳ Quốc thì quân ngụy Nam Kỳ có tên là Vệ Binh Cộng Hòa Nam Kỳ (Garde De La République Cochinchinoise). Sau khi Pháp sát nhập Nam Kỳ Quốc với Chính Phủ Quốc Gia Bảo Đại thành lập năm 1948 thì đổi tên là "Quân Đội Quốc Gia" (Armée D Etat Vietnamien) được Quốc Hội Pháp chuẩn y ngày 11-5-1950 . Quân Ngụy "Quốc Gia Cờ Vàng" Chúa Ba Ngôi đi "Ba-Trui" (aller au batrouille) do Pháp chỉ huy cùng với lính viễn chinh Pháp, lính Lê Dương (tù binh Đức), lính nô lệ Phi Châu (Maroc, Algérie, Sénégal...) đốt nhà, hủy diệt xóm làng, hãm hiếp bà già phụ nữ, bắn giết dân tộc Việt Nam từ 1946-1954:

Thây người chết co ro khắp nẻo
Khắp ruộng đồng xác héo xương khô
Lửa bom máu đỏ sông hồ
Mang thân nô lệ không mồ chôn thây
Ách nô lệ đong đầy quốc nhục
Chuỗi xích xiềng dựng ngục trần gian
Rồng Tiên vong quốc lầm than
Những mong diệt lũ bạo tàn thực dân

 Thời Gia Tô Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu đổi tên nước là Việt Nam Cộng Hòa nhưng bản chất "Ngụy Nô" vẫn không đổi cũng là "Cờ Vàng Chúa Ba Ngôi". Mối tình "Vụng Trộm" tay ba Diệm-Mỹ-Vatican có ba "Bà Mụ" chăm sóc từ sức khỏe cho đến Lễ Hỏi , Lễ Cưới. Từ khi mới "Thai Nghén" mang bụng bầu chứa "zen" (gene) Chúa Ba Ngôi cho đến khi ra đời cái "Quái Thai" Việt Nam Cộng Hòa với lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ biểu tượng Chúa Ba Ngôi ra đời ngày 26-10-1955 có "Bà Mụ" Vatican qua tay Hồng Y Mỹ Spellman "đở đẻ" và làm "Phép Thánh" rửa tội, có Đại Tá Tình Báo Mỹ Landsdale dắt 700.000 Con Chiên ngoan đạo chui "Tàu Há Mồm" vào Nam làm Lễ Thánh ăn mừng. Quà cáp, súng đạn, đô la Mỹ ồ ạt làm "Quà Cưới".

Cuộc tình tay ba "Mỹ-Diệm-Vatican" được các nước Tư Bản và Chư Hầu xác nhận theo lệnh Mỹ-Vatican, đẻ ra đạo Quân Ngụy Nô Cờ Vàng đông tới hơn 1 triệu được Mỹ nuôi dưỡng , huấn luyện, dạy dỗ tận tình, võ trang đến tận răng...cùng với 500.000 lính Mỹ, lính chư hầu Đại Hàn, Thái Lan, Úc...đốt nhà, phá hủy xóm làng, tàn sát dân chúng Việt Nam như ở Mỹ Lai, Sông Vệ, Sông Cầu..."Quà Cưới" và "Của Hồi Môn" của Mỹ cho cuộc tình tay ba "Mỹ-Diệm-Vatican" rất lớn với hơn 7 triệu tấn bom biến Việt Nam trở lại Thời Kỳ Đồ Đá, hơn 70 triệu lít Chất Độc Màu Da Cam hủy diệt môi sinh cho Cộng Sản không còn chổ trú quân, thực hiện kế hoạch Gia-Tô-Hóa Miền Nam, mở mang Nước Chúa với Cờ Vàng Ba Sọc"Chúa Ba Ngôi"!

Triệu lính Ngụy đầu trâu, hổ, báo
Úc, Thái, Hàn chồn, cáo, hổ mang
Nửa triệu lính Mỹ sói lang
Mưa bom, đạn pháo ngập tràn non sông...
Khắp Bắc Nam hờn căm giặc Mỹ
Xác dập vùi nương rẫy thôn làng
Mỷ Lai, Sông Vệ...kinh hoàng
Voi giầy mả tổ, giặc càn ruộng dâu

Như vậy Quốc Gia Cờ Vàng với hai Chính Phủ Quốc Gia thời Bảo Đại và Việt Nam Cộng Hòa thời Gia Tô Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu có "Giấy Khai Sanh" là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, ngoài "Giấy Khai Sanh", Quốc Gia Cờ Vàng còn có cả "Giấy Khai Tử" là hiệp định Genève 1954 và hiệp định Paris ngày 27-1-1973 ! "Việt Nam Cộng Hoà" có "Giấy Khai Tử" ngày 27-1-1973 là do Bố Mỹ "Đồng Loã" và "Đi Đêm" với Cộng Sản. Bố Mỹ bỏ rơi Ngụy Nô Cờ Vàng thành "Đứa Con Hoang" đầu đường xó chợ. Đứa Con Hoang Việt Nam Cộng Hòa thời "Mạt Vận" cả Mẹ Tây, Bố Mỹ và Bà Mụ Vatican... bỏ rơi không cho "Bú Mớm". Bị "Dứt Sữa" sống thoi thóp đến ngày 30-4-1975 thì bị Cộng Sản chính thức "Khai Tử": " Mỹ cút Ngụy nhào" !

Mỹ dốc sức 5 đời Tổng Thống
Cùng triệu quân hạt giống Ngụy trào
Ví dầu Mỹ cút Ngụy nhào
Đem con bỏ chợ, khác nào Con Hoang !

Cờ Vàng Chúa Ba Ngôi chết rồi nhưng còn ấm ức vì hết duyên nên cuộc tình tay ba Mỹ-Ngụy-Vatican tan vỡ. Cờ Vàng tuy đã chết nhưng chưa chịu siêu thoát mà thành "Cô Hồn, Binh Ma, Yêu Quái" từ cõi Âm hiện về quậy phá liên tục. Ai sợ Ma, yếu Bóng Vía hay "Ngu Sử, Mù Sử, Ngụy Sử" thì bị Ma Trơi Cờ Vàng nhát khỉ. Ai cương trực, có chánh kiến, có trí thức, yêu nước VN, yêu Bác Hồ, không yêu Vatican, biết luyện "Chính Sử" thâm sâu, võ công thượng thừa ...thì Ma Trơi Cờ Vàng khiếp sợ, không dám đụng tới...

Nay "Xác Chết Cờ Vàng" múa rối
Đội mồ hoang bóng tối Ma trơi
Binh Ma, Âm Phủ, Tướng Trời
Võ rừng, võ miệng lắm lời điêu ngoa...

Webside Sách Hiếm (sachhiem.net) chuyên về Chính Sử Việt Nam và Thế Giới cùng với Sự Thật Lịch Sử Đạo Gia Tô Vatican . Sách Hiếm là một kho tài liệu "Quý Hiếm"ở hải ngoại với cây "Cổ Thụ Lịch Sử" sâu sắc, vững vàng giúp thế hệ trẻ Việt Nam nói riêng và người Việt yêu nước nói chung "Hiểu Rõ" các nguồn sử liệu "Chân Thật" về Việt Nam, về Thế Giới và đạo Gia Tô để có "Chánh Kiến" nhìn đúng "Sự Thật Lịch Sử".

Suốt 100 nô lệ xích xiềng dân tộc Việt Nam, liên minh Pháp-Mỹ-Vatican cho ra đời chính sách Tâm Lý Chiến "Ngu Dân" và "Chia Rẽ Dân Tộc" để cai trị lâu dài. Qua hai đời Ngụy Nô "Quốc Gia Cờ Vàng" vô số nguồn sử liệu thời Bảo Đại và ở Miền Nam trước năm 1975 thời Diệm-Thiệu và sau năm 1975 ở hải ngoại là "Dối Sử, Giả Sử, Lừa Sử, Ngu Sử và Ngụy Sử". Vatican, thực dân đế quốc và tàn dư hai đời "Quốc Gia Ngụy Nô Cờ Vàng" thao túng "Mặt Trận Văn Hoá và Truyền Thông Báo Chí" hải ngoại thành "Văn Hóa Ba Que" và "Truyền Thông Thổ Tả" tuyên truyền sai lệch lịch sử gây bạo loạn, phá hoại Đất Nước.

Ở hải ngoại, một số "Trí Thức Yêu Nước" không thể ngồi yên, đem hết "Tâm Huyết" lấy vũ khí là "Ngòi Bút" diệt trừ "Tà Ngụy" đem lại "Sự Thật Lịch Sử", hóa giải "Độc Tố Tuyên Truyền Ngu Dân", lấy "Mặt Trận Văn Hoá" làm chiến trường. Tuy đơn lẻ hay chỉ những nhóm nhỏ, nhưng can đảm hiên ngang "Khiêu Vũ" trước "Bầy Sói Cờ Vàng" ngu muội, hoang dã, hung dữ, hiếu sát và độc ác. Chúng từng "Khủng Bố" và "Thủ Tiêu" nhiều "Cây Bút Chân Chính, Sắc Bén" ở hải ngoại. Tuy nhiên, không vì sợ cái Ác, cái Hung Dữ, Ngu Muội hay sợ Khủng Bố, hăm doạ Thủ Tiêu của chúng mà "Đầu Hàng" hay "Làm Ngơ". Cổ nhân có câu :"Biết mà không nói là Bất Nhân, nói mà không hết lời hết ý là Bất Nghĩa". Hay như hai câu thơ của cụ Nguyễn Đình Chiểu : "Chở bao nhiêu Đạo thuyền không khẳm. Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà".

Các băng đảng Mafia hải ngoại "Cầu Hồn" cho cái "Xác Chết Cờ Vàng" sống lại cầu hơn 45 năm rồi mà "Xác Cờ Vàng" vẫn nằm im không sống dậy mà càng ngày càng mục rữa thối nát. Còn Linh Mục và Con Chiên Ngoan Đạo trong nước như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Ngọc Nam Phong, Nguyễn Duy Tân..."Cầu Hồn" liên tục trong các "Đặc Khu Gia Tô" hơn 45 năm rồi mà Xác Cờ Vàng Chúa Ba Ngôi vẫn nằm trơ ra đó, lâu ngày lại càng thối ! Vì Cờ Vàng đã xuống tới Địa Ngục Âm Phủ và đang bị Diêm Vương hài tội, tuyệt đối không thể sống dậy được. Xác Chết thì là Xác Chết muôn đời ! Nghe Diêm Vương phán mà Cờ Vàng rụng rời cả tay chân:

"Trên trần thế, chúng bây là tội đồ ác ôn phản dân hại nước, hai đời làm tay sai ngoại bang bán nước cầu vinh. Nhưng lại lưu manh dối trá gian xảo lừa đảo...chạy tội bán nước, ngậm máu phun người với lá Cờ Vàng Ba Que Xỏ Lá . Xưng tụng "Cờ Vàng Chúa Ba Ngôi" sao chúng bây không lên Thiên Đàng Chúa Ba Ngôi mà ở, lại xuống Địa Ngục gặp ta?".

Cờ Vàng tỉnh "Cơn Mộng" không còn "Sống Ảo" với "Phép Lạ" của Chúa Ba Ngôi. Cờ Vàng bị Vatican lừa đảo suốt hơn thế kỷ tưởng rằng "Bán Nước Việt Nam" biến Việt Nam thành "Nước Chúa" sẽ được lên Thiên Đàng , không ngờ lại bị tống cổ xuống Địa Ngục. Thấy đám đông hàng ngàn "Quạ Đen-Corbeaux Noirs" dâm dục bị "sứ giả" Covid-19 bắt đem xuống Địa Ngục cho Diêm Vương trị tội, Cờ Vàng chỉ vào mặt thét lớn: "Đồ Quạ Đen, Linh Cẩu dối trá ! Phép Lạ Chúa Ba Ngôi ở đâu, sao các ông lại xuống Địa Ngục ?". Cờ Vàng giận dữ, chửi Vatican là Đạo Lừa, Đạo Dởm, Đạo Máu, Đạo Dối, Đạo Chích... Cờ Vàng chửi Vatican là Con Điếm Thúi hại nước Việt Nam và cả nhân loại ! Điều ngạc nhiên cho đến lúc này, Cờ Vàng lại hô to: " Cộng Sản Việt Nam muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm" !!!

Nuôi mộng ảo, nhưng thời đã hết
Gọi "Hồn Ma", Xác Chết vẫn nằm
Cờ Vàng đã xuống Cõi Âm
Diêm Vương hỏi tội, chẳng lầm kẻ gian
Trên trần thế, gian ngoan xảo ngụy
Làm Giặc Nô, quỳ lụy ngoại bang
Mẹ Ta, Cha Mỹ chẳng màn
Vận thời đã hết, suy tàn bại vong !

"Quốc Gia Cờ Vàng" qua hai đời Bảo Đại và Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu có "Giấy Khai Sanh" với con dấu và chữ ký hẳn hoi. Tuy nhiên, hai "Giấy Khai Sanh" này lại do ngoại bang phát hành nên vô giá trị đối với dân tộc Việt Nam. Liên minh Pháp-Mỹ-Vatican là giặc, là kẻ xâm lược, là kẻ thù của Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam cho nên hai tấm "Giấy Khai Sanh" do giặc cướp nước phát hành là "Bằng Chứng" hai đời Ngụy Quyền "Quốc Gia Cờ Vàng" là phản quốc, bán nước, là "Con Đẻ" của giặc cướp nước, là giặc Cờ Vàng "Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc" thời đại. "Quốc Gia Cờ Vàng" với Bảo Đại thời Pháp thuộc và "Quốc Gia Cờ Vàng" Việt Nam Cộng Hòa với Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiếu thời Mỹ thuộc đều "Nhận Giặc Làm Cha". Còn Dân tộc và Tổ Quốc Việt Nam chỉ có Cha là Vua Hùng, Vua Lý, Vua Trần, Vua Lê... Quang Trung Nguyễn Huệ và Chủ Tịch Hồ Chí Minh hay Bác Hồ kính yêu. Giặc Tây, giặc Mỹ, giặc Vatican...không phải là Cha của dân tộc Việt Nam mà chỉ là Cha của giặc Ngụy Nô "Quốc Gia Cờ Vàng" với hai đời bán nước !

Kết luận, "Quốc Gia Cờ Vàng" qua hai chế độ "Bảo Đại"và "Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu" không có "Giấy Khai Sanh" trong lòng dân tộc Việt Nam. Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam không sanh ra nó, không thấy nó có tên trong gia phả truyền thống Dân Tộc. Nó là "Quái Thai" do liên minh Pháp-Mỹ-Vatican đẻ ra và nuôi nấng bằng "Bơ Thừa Sửa Cặn" của thực dân Pháp và "Đồng Đô La Nhuộm Máu" của đế quốc Mỹ với lá Cờ Vàng "Chúa Ba Ngôi" của Vatican. Không sinh ra từ dân tộc mà sinh ra từ liên minh Pháp-Mỹ-Vatican do liên minh Pháp-Mỹ-Vatican cấy vào lòng dân tộc thành "Độc Tố Ung Thư" hại cả cơ thể Việt Nam loang lổ đầy bom đạn, đồng ruộng hoang vu xanh xao vàng úa, rừng cây trụi lá với chất độc Da Cam, dân tộc nô lệ xiềng xích với thảm ngục tù dày đặc từ Sơn La, Lao Bảo...cho đến Ngục Chín Hầm, nhà tù Phú Lợi, Chí Hòa, đồn Cây Mai, Côn Sơn, Phú Quốc, địa ngục trần gian của bao anh hùng liệt sĩ yêu nước chịu cảnh tù đày tra tấn...

Sông khóc núi âu sầu biển lửa
Núi thương sông nghiêng ngửa nhà tan
Đồng hoang lệ đẫm khăn tang
Thác ngâm "Oán Khúc", suối đàn "Nam Ai" !
Dòng nô lệ họa tai ách nước
Bầy thực dân bạo ngược hung tàn
Giặc Tây, giặc Mỹ ác gian
Ngụy quân, Ngụy đảng "Cờ Vàng" hại dân.

Tội ác của chủ nghĩa tư bản thực dân đế quốc qua liên minh Pháp-Mỹ-Vatican và tay sai "Quốc Gia Cờ Vàng" với hai đời bán nước, cuối cùng đã bị dân tộc Việt Nam chận đứng từ cuộc Cách Mạng Tháng 8 năm 1945 đến chiến trường Điện Biên Phủ năm 1954 và chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 lịch sử. Cách Mạng Việt Nam là hồi chuông "Báo Thức" cho hầu hết các dân tộc nhược tiểu Á-Phi-Mỹ La Tinh đồng loạt đứng lên phá ngục tù, xiềng xích, nô lệ làm cho chủ nghĩa tư bản xâm lược bị cáo chung. "Quốc Gia Cờ Vàng" không còn giá trị sau thời "Hậu Thực Dân Đế Quốc" đối với liên minh Pháp-Mỹ-Vatican nên bị "Vắt Chanh Bỏ Vỏ" bỏ rơi thảm hại, kể cả hai tấm "Giấy Khai Sanh" định danh tánh tên tuổi cho cái gọi là "Quốc Gia Cờ Vàng" cũng bị liệng vào xót rác ! "Quốc Gia Cờ Vàng" từng là "Đứa Con Cưng" được nuôi dưỡng đầy đủ bằng "Bơ Sữa" và đồng "Đô La" của thực dân Pháp-Mỹ được Bà Mụ Vatican ban Phép Mầu với cây Thánh Giá Chúa Ba Ngôi biểu tượng cho lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ để dẹp tan Cộng Sản...đã bị thất sũng trở thành đứa "Con Hoang" vô thừa nhận. Không Căn Cước, không "Giấy Khai Sanh" còn hơn cả một đưa "Con Hoang" bị xem là "Quái Thai Cờ Vàng", không phải là "Quốc Gia Cờ Vàng", một "Hội Chứng" mà liên minh Pháp-Mỹ-Vatican không còn muốn nhắc tới vì sự "Ô Nhục và Tội Ác" man rợ ghê tởm bị lương tâm loài người nguyền ruả và sự "Thất Bại" nhục nhã với vết nhơ lịch sử của cả Vatican, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ ! Bởi vậy tàn dư "Quái Thai Cờ Vàng" uất hận ngày 30-4-1975 gọi là "Tháng Tư Den" cũng là "Ngày Giỗ" hay "Ngày Tẩn Liệm" lá "Cờ Vàng Chúa Ba Ngôi". Cuộc đời Cờ Vàng "Đen" như cái "Tháng Tư Đen" chấm dứt thời kỳ Vàng Son, Quyền Cao, Chức Trọng, Vinh Sang, Phú Quý...Mọi thứ đều sụp đổ theo chủ nghĩa thực dân đế quốc, không còn là "Nô Bộc" trung thành của những ông chủ Thực Dân Đế Quốc giàu sang thừa tiền của đô la và bom đạn...

Tuy nhiên đối với dân tộc Việt Nam, ngày 30-4-1975 lại là một chiến thắng lịch sử tuyệt vời của cả dân tộc, niềm hãnh diện tự hào của Con Rồng Cháu Tiên trong thời đại Hồ Chí Minh vinh quang. Đất Nước Độc Lập Tự Do Tự Chủ, Dân Chúng sống trong cảnh Thái Bình Thịnh Trị Ấm No Hạnh Phúc , Non Sông thống nhất qui về một mối "Vững Âu Vàng". Trang sử đã "lật qua" dân tộc Việt Nam không còn muốn nhắc đến cái "Quái Thai Cờ Vàng" . Cả liên minh Pháp-Mỹ-Vatican là Bố Mẹ và Bà Mụ cũng phủ nhận luôn tấm "Giấy Khai Sanh", xem nó là đứa "Con Hoang" vô thừa nhận, không muốn nhắc tới để xoá tan đi cái "Hội Chứng Cờ Vàng" nhức nhối đầy tội lỗi và sai lầm trong cuộc chiến Việt Nam . Thời Thế vật đổi sao dời, có thịnh có suy. Cờ Vàng đã chết thì nên thiêu luôn xác để nó về với Đất và được siêu thoát. Không nên nhắc đến lá Cờ Vàng và cái Quái Thai gọi là "Quốc Gia Cờ Vàng" vì nó sẽ "Động Mồ, Động Mả" những tiền bối Cờ Vàng quá cố chết tức tửi mang danh Tà Ngụy vì trước đây lỡ theo ngoại bang phản quốc. Hãy để cho họ yên nghĩ lắng Tâm sám hối dưới Cửu Tuyền để được siêu thoát. Còn tổ tiên hay anh hùng liệt sĩ "Vị Quốc Vong Thân" hy sinh cho dân tộc ...thì đã là Thần là Thánh, nhắc tới các Ngài để nhớ ơn và noi gương học hỏi là điều tốt lành cho Con Hồng Cháu Lạc ! Ngày 30-4-1975 cả dân tộc Việt Nam vui mừng rủ sạch hết mọi xiềng xích nô lệ của thực dân đế quốc lâu dài suốt cả trăm năm. Lịch sử đã sang trang không còn "Ám Khí" Bóng Cờ Vàng ô nhục biểu tượng cho nô lệ xích xiềng. Không còn cái "Quái Thai" Quốc Gia Cờ Vàng khúc "Ung Thư Ác Tính" do liên minh Pháp-Mỹ-Vatican cấy vào lòng dân tộc. Lá Bùa Ma "Vong Quốc Vong Nô Cờ Vàng" trấn yểm dân tộc Việt Nam được tháo gỡ. Mẹ Việt Nam đang hồi phục lành bệnh . Dân Tộc Việt Nam đang hồi sức và lớn mạnh như Phù Đổng. Rồng Việt Nam cất cánh. Nước Việt hồi sinh...!

Nước thái bình non sông rực sáng
Ánh bình minh chiếu rạng phương Đông
Xứng danh nòi giống Tiên Rồng
Vận thời hưng thịnh non sông âu vàng
Khắp non sông tưng bừng tiến bước
Giống Tiên Rồng dựng nước hồi sinh
Nước non một khối chung tình
Khí thiêng sông núi địa linh nhiệm mầu ./.

(Cầu Móng) Tháng 4-2021

 

Nguồn https://www.facebook.com/noi.pham.5686322/posts/1113134262508598