Quả Địa Cầu Chết - Thế giới đang bước vào cơn khủng hoảng khan hiếm nước ngọt?

...Nước ngọt sở dĩ càng lúc càng trở nên một vấn đề rắc rối vì nước ngọt đang ở trong thời kỳ mà con người đã không sử dụng nó một cách có ý thức.

Nước ngọt dưới dạng băng tuyết tại Bắc và Nam cực là hai khối nước khổng lồ
chiếm 68% tổng số nước ngọt trên thế giới. Hai khối nước này đang bị tan băng dần để trở thành nước biển (không uống được) kể từ khi quả Địa Cầu bắt đầu bị hâm nóng. Mặc dầu nguồn nước ngọt đã và đang tan băng là vô giá, người ta sẽ không thể làm gì được để cứu vãn tình trạng tan băng tại Bắc và Nam cực.

Thế giới hiện đang có 37 bồn chứa aquifers, chứa hơn 30% nước ngọt trên trái
đất. Cho tới giờ phút này đã có tới 21 bồn càng lúc càng vơi bớt vì mức độ nước do con người rút ra dùng lớn hơn nước do thiên nhiên cung cấp vào. 

Trong 21 bồn chứa, có 2 bồn (số 24 và 34) sắp khô cạn (báo động đỏ đậm); 4 bồn (số 16, 22, 27, và 29) đang ở trong tình trạng gần hết nước (báo động đỏ).

Có phải thế giới đang bắt đầu bước vào cơn khủng hoảng khan hiếm nước ngọt?...


Xin mời đọc tiếp ở bài viết sau đây để biết một vài nguyên nhân chính.
_______________________
Subject: QUẢ ĐỊA CẦU CHẾT THÁNG 01, 02, 03 N ĂM 2017
From: Duyen Sinh 
Date: Wed, January 04, 2017 2:48 pmhttp://www.duyensinh.com/files/pdf/QUA_DIA_CAU_CHET_THANG_01-02-03_2017.pdf

Bài khác