Thư - Ý Kiến Ngắn nửa đầu tháng 07, 2018

● 2018-07-15 - Một nhận xét đáng được nghe - Ăn Xin Kiểu Mỹ và Ăn Xin Kiểu Việt Nam - FB Nguyễn Duy Mạnh -
● 2018-07-14 - Nhà nước Mỹ quyết liệt mạnh tay hơn đối với di dân - Miami Herald -
● 2018-07-13 - Nghệ Thuật "No Deal" (Vô Chiêu) của TT. Trump - Robert Reich/ Mike Wilson -
● 2018-07-12 - Phụ nữ ngực trần đại náo nhà thờ Đức Bà ở Paris, Pháp - Femen.org -
● 2018-07-10 - Những nghịch lý của "Chúng Ta!" ở hải ngoại - đâu là lẽ phải??? - Giác Hạnh -
● 2018-07-09 - Thiên chúa giáo không có tư cách nói chuyện chính trị của người VN - Giác Hạnh -
● 2018-07-05 - Tạ Văn Phụng và các giáo sĩ thừa sai Cato Roma giáo đã từng gây rối loạn và làm quê hương điêu đứng - Trần Quang Diệu-
● 2018-07-05 - Người Tầu tới Đặc Khu Sài Gòn Chợ Lớn, phát triển kinh tế. - Giác Hạnh - Trần Quang Diệu -
● 2018-07-05 - Tóm lại, ta chỉ cần khoanh vùng, không cho lây lan chứ đám ô hợp đó về căn bản là vô hại, FB Doan Quang Minh -
● 2018-07-04 - Những ai có hành động anh hùng, cứu nước, hay Việt gian, bán nước, đều biểu hiện rõ ràng - Huy Thái -
● 2018-07-03 - Giáo phận Vinh ngang nhiên hô "Chào cờ" mở đầu chương trình bóng đá bằng cờ Vatican - Facebooks -
● 2018-07-02 - Hệ quả của luật thuế mới ban hành trong hối thúc vội vã - Washington Post -
● 2018-07-01 - Luận về cái gọi là "Mật Ước Thành Đô" - Huy Thái -