Nguyễn Thanh Tú họp báo ở San Jose, tiết lộ nhiều vấn đề phức tạp

Published on Apr 30, 2017
Nguyễn Thanh Tú họp báo ở San Jose, tiết lộ nhiều vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều người, nhiều tổ chức. Cali Today đăng lại nguyên văn cuộc họp báo. Nếu những vị nào được anh Tú nhắc đến, mà cần lên tiếng, chúng tôi mời qúy vị lên tiếng trên làn sóng này.

Trân Trọng
https://www.youtube.com/watch?v=IStyevnk-Z4