Phản Biện Bài “Thành Quả Hỗ Tương: Ấn Quang-Cộng Sản” của tác giả Nguyễn Kim Khánh

  ●   Bản rời

Phản Biện Bài

“Thành Quả Hỗ Tương: Ấn Quang-Cộng Sản” của tác giả Nguyễn Kim Khánh

Duyên Sinh

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgD/Duyensinh13.php

07-Oct-2015

Đương nhiên vẫn còn những kẻ có quan hệ nào đó, hoặc vật chất, hoặc tinh thần của chế độ, vì cảm tình hay phe phái chính trị, mà quay lưng với đất nước, viết những bài ca tụng một tội đồ của dân tộc, đồng thời áp đặt những từ "Cộng sản" cho "đối phương" để tránh né sự tranh luận đứng đắn. Việc làm này chẳng khác chi những kẻ thất đức lưu manh ngoài xã hội vậy. (SH)

diệm ngu, Nhu ác, Cẩn khùng, Thục tham

nói lên cảnh "sâu dân mọt nước" thời gia đình trị họ Ngô. Lẽ dĩ nhiên là , và người họa sĩ phải đào tẩu sang nước ngoài.

Bài viết của ông Nguyễn Kim Khánh căn cứ vào một quyển sách mà tác giả của quyển sách ấy (Ông Hồ Hữu Nhật) tôi chưa bao giờ biết đến tại Sài Gòn dưới hai thời VNCH-1 và VNCH-2. Có lẽ tác giả là người của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam chăng? Không đúng! Nếu là người của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, thì ông Hồ Hữu Nhật làm sao biết được số lượng Phật tử Sài Gòn là 200 ngàn năm 1962, và 400 ngàn năm 1964? Nếu ông Nhật lúc đó là một sinh viên tại Sài Gòn, thì ông Nhật phải biết Phật giáo không có một thống kê nào cả về số lượng Phật tử năm 1962 và năm 1964?.. Con số 200 ngàn và 400 ngàn có lẽ do suy đoán mà ra. Và nếu con số đó do suy đoán mà ra, nó có nên dùng làm tài liệu tranh luận hay không?

Những sử gia chuyên môn ngoại quốc đã nghiên cứu một cách khoa học, khách quan, và vô tư… đã viết hàng chục quyển sách về chiến tranh Việt Nam. Tôi nghĩ ông cựu thẩm phán nên dùng những tài liệu tại ngoại quốc còn hơn. Tôi không nghĩ những tài liệu của các sinh viên dưới chế độ Cộng Sản đang tập tành viết sách, hoặc các sinh viên ra trường trong thời gian năm 1975 với phong trào mua bán bằng cấp thì làm sao có thể xác định giá trị của bài?

Một trích đoạn của ông Nguyễn Kim Khánh làm thí dụ:

[Cuốn “Phong Trào Tranh Đấu Chống mỹ Của Giáo Chức, Học Sinh, Sinh Viên Sài Gòn” của Hồ Hữu Nhật do nhà xuất bản “thành phố Hồ Chí Minh” phát hành năm 1984:

“Dưới trào Ngô Đình Diệm:

“Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có hậu thuẫn vững chắc của nhiều tổ chức: Gia đình Phật tử, Sinh viên Phật tử, Học sinh Phật tử, Thanh niên Phật tử. Năm 1962 gia đình Phật tử tập hợp được 200 trăm ngàn người, năm 1964 có 400 ngàn . Đảng đã có cơ sở trong các tổ chức đó. Các chùa, trường Bồ Đề, Viện Hóa Đạo, trở thành trung tâm đấu tranh và phát xuất những cuộc mít tinh biểu tình chống ngụy quyền (trang 88-89)”]

Ông Hồ Hữu Nhật là ai? Ông Hồ Hữu Nhật đóng vai trò gì quan trọng trong chính quyền Cộng Sản Việt Nam?

Ông Hồ Hữu Nhật đã căn cứ vào thống kê nào để viết ra năm 1962 Phật tử tập hợp được 200 ngàn người? Và năm 1964 có 400 ngàn người? Ông Hồ Hữu Nhật chỉ đưa ra con số 200 ngàn và 400 ngàn, mà không trưng bày con số 200 ngàn và 400 ngàn lấy từ tài liệu nào, từ thống kê nào, thế mà ông thẩm phán Khánh cũng tin vanh vách. Một thẩm phán như vậy có thể đã bỏ tù oan ức rất nhiều người, đã giết oan ức rất nhiều người dưới thời ông Ngô Đình Diệm!

Vấn đề là ông “Diệm Tam Đại Việt Gian” lúc nào cũng rình rập để bán đứng đất nước Việt Nam cho đế quốc thực dân Vatican đang nấp dưới chiếc áo nhà tu sẽ được tôi đưa ra nhiều bằng chứng ở sau. Dã tâm ham muốn thuộc địa của Vatican bắt đầu từ khi Columbus khám phá ra Mỹ Châu rồi kéo dài cho tới buổi họp Cộng Đồng Vatican II (1962) thì mới chấm dứt.

▪ Tội Ác Của Vatican Diệt Chủng Thổ Dân Da Đỏ Mỹ Châu

https://www.youtube.com/watch?v=pZf-dbR9ev0

▪ Tội Ác Của Vatican Gài Quân Chữ Thập Vào Lính Mỹ Trong Chiến Tranh VN

http://www.duyensinh.com/files/pdf/BI_MAT_TOA_AN_DI_GIAO_VIET_NAM_CONG_HOA.pdf

▪ Những Hiệp Ước Đánh Chiếm Thuộc Địa Và Săn Bắt Nô Lệ Của Vatican

Tôi sẽ không khai thác dông dài bài của ông Nguyễn Kim Khánh. Tôi sẽ nói thẳng rằng ông Ngô Đình Diệm chỉ là “con cờ” của Vatican trong âm mưu xâm nhập tôn giáo vào châu Á nói chung, và vào Việt Nam nói riêng. Trước khi mở rộng chính sách thuộc địa, Vatican đã ký nhiều hiệp ước Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Bất cứ nơi nào Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cắm được lá cờ của họ, nơi đó Vatican giành quyền cắm cây thánh giá của Vatican

▪ Hiệp ước chia vùng đánh chiếm thuộc địa giữa Vatican, Bồ Đào Nha, và Tây Ban Nha:

https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Tordesillas

▪ Giáo chỉ của Vatican cho phép săn bắt và buôn bán nô lệ các quốc gia Úc, Á, và Phi Châu:

https://en.wikipedia.org/wiki/Dum_Diversas

[We grant you (Kings of Spain and Portugal) by these present documents, with our Apostolic Authority, full and free permission to invade, search out, capture, and subjugate the Saracens and pagans and any other unbelievers and enemies of Christ wherever they may be, as well as their kingdoms, duchies, counties, principalities, and other property [...] and to reduce their persons into perpetual servitude.]

▪ Video chi tiết về “CON TÀU NÔ LỆ MANG TÊN GIÊ-SU” của Vatican.

https://www.youtube.com/embed/s0tKvRl-vM8

▪ Bài chi tiết về việc buôn bán nô lệ của Vatican tại Châu Á:

http://www.duyensinh.com/files/pdf/XAM_NHAP_TON_GIAO_VAO_MALACCA.pdf

▪ Những Dữ Kiện Chứng Minh Vatican Muốn Chiếm Việt Nam Làm Thuộc Địa

Khi Bá Đa Lộc mang Thế Tử Cảnh theo làm con tin, sang Pháp xin cứu viện. Dã tâm của Vatican được chứng minh qua tên “giáo gian khốn nạn” Bá Đa Lộc. Bá Đa Lộc đã thuyết phục thực dân Pháp đánh chiếm Việt Nam vì tham vọng thuộc địa, được các nhà viết sử Tây Phương ghi lại như sau:

[Giám Mục Pigneau de Béhaine (Bá Đa Lộc) đến Versailles đầu năm 1787, cung cách ngoại lai của ngài làm mọi người luôn chú ý… Lúc đó Pháp đang trong thời kỳ gần sụp đổ hệ thống tiền tệ. Trước tiên, vua Louis XVI bác bỏ ý kiến mạo hiểm và hao tốn, nhưng Bá Đa Lộc cảnh cáo là Anh Quốc sẽ vồ lấy Việt Nam nếu Pháp tiếp tục chần chờ. Ngay lúc đó, Bá Đa Lộc liền đưa ra một kế hoạch đánh chiếm Việt Nam, ngay cả việc phát hoạ chính xác kế hoạch tổ chức quân đội cần thiết để Pháp có thể đánh chiếm Việt Nam một cách dễ dàng đến vua Louis XVI].[Stanley Karnow, Vietnam a History, trang 76, ISBN 0 14 02.6547 3 (pbk.)]

Trong thời gian này, chắc chắn Chúa Nguyễn Phúc Ánh (sau này là Vua Gia Long), đã đối xử một cách đặc biệt và đẹp đẽ với Bá Đa Lộc và với đạo Thiên Chúa. Chúa Nguyễn Phúc Ánh đã phó thác con đầu lòng của mình là một Đông Cung Thế Tử, người chính thức được chọn để nối ngôi dòng họ nhà Nguyễn sau này. Như vậy có thể nói nhà Nguyễn kỳ thị đạo Thiên Chúa được hay không? Đây có phải là một bằng chứng cho thấy tham vọng thuộc địa của một tổ chức chính trị thực dân mang nhản hiệu tôn giáo hay không? Dù “cấm đạo” hay “không cấm đạo”, chính sách thuộc địa của Vatican cũng vẫn là một chính sách thuộc địa???...

Dưới thời vua Minh Mạng, tại Việt Nam có vụ nổi loạn của Lê Văn Khôi. Nhân vụ nổi loạn, một đội “Quân Chữ Thập” của Vatican, gồm 2 ngàn người, khởi hành từ Thái Lan dưới sự chỉ huy của Linh Mục Nguyễn Văn Tâm, đã tấn công vào nội địa Việt Nam. Nhưng may mắn, 2 ngàn “Quân Chữ Thập” của Linh Mục Nguyễn Văn Tâm bị bại trận và chết gần hết.

Nguồn: http://www.duyensinh.com/files/pdf/CA-TO_GIAO_LA_MOT_HIEM_HOA.pdf

Năm 1885, hai đế quốc thực dân Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha từ từ xuống dốc, nhường chỗ cho các đế quốc thực dân mới, trong đó có thực dân Pháp. Vatican từ bỏ Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha để liên kết với Pháp. Cuối cùng Pháp và Vatican đã đánh chiếm được Việt Nam, lập ra vua bù nhìn “Ca-tô Rô-ma giáo” đầu tiên là “Đồng Khánh”.

Tài liệu giải mật Lầu Năm Góc cho biết năm 1945, Tổng Thống Franklin Roosevelt nhân danh đứng đầu Đồng Minh, đã vận động và đã sẵn sàng trả độc lập cho Việt Nam khi Thế Chiến II kết thúc. Tuy nhiên với vận động của Tổng Giám Mục Francis Spellman và Vatican, họ đưa Harry Truman là một Ca-tô Rô-ma giáo Tam Điểm (Freemasonry) lên làm Phó Tổng Thống. Kế đến, Harry Truman được đưa lên làm Tổng Thống sau cái chết đột ngột của Tổng Thống Franklin Roosevelt. Khi lên làm Tổng Thống, Truman đã đảo ngược dự tính trao trả độc lập cho Việt Nam, và Chiến Tranh Việt Nam đã kéo dài cho tới năm 1975 bởi vì chính sách của Vatican là chống “Chủ Thuyết Vô Thần Cộng Sản” và “Chủ Thuyết Darwinism”.

Nguồn: http://www.duyensinh.com/files/pdf/NGUOI_QUOC_GIA_CUOI.pdf

John Cooney, một tác giả chuyên viết tiểu sử của các vị Hồng Y. Năm 1984, ông đã cho xuất bản sách “The American Pope, The Life and Times of Francis Cardinal Spellman”. Sách cho biết chính phủ Ngô Đình Diệm được thành lập tại Mỹ, rồi gởi về Việt Nam. Một đoạn tiêu biểu về thủ đoạn bẩn thỉu của Ca-tô Rô-ma giáo là thành lập chính phủ bù nhìn Ngô Đình Diệm tại ngoại quốc rồi gởi về Việt Nam để đè đầu đè cổ nhân dân Việt Nam như sau:

[Tháng 10 năm 1950, anh em Diệm gặp nhau tại Washington DC, dự một phiên họp tại khách sạn Mayflower Hotel với các quan chức Bộ Ngoại Giao Mỹ, gồm có Dean Rusk, Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Thục. Đi kèm với Diệm và Thục là Cha Fred McGuire. Ngoài ra còn có ba nhà chính trị tôn giáo làm việc ngăn chận chủ nghĩa Cộng Sản, cũng có mặt ngày hôm đó, gồm Cha Emmanuel Jacque, Giám Mục Howard Carroll, và Giám Mục Georgetown Edmund Walsh. Mục đích của buổi họp là để yêu cầu anh em Diệm trả lời về tình hình Việt Nam, và xác định niềm tin chính trị của họ. Sau một hồi đàm luận, cả hai Thục và Diệm rất rõ ràng, Diệm có mục đích “xin” Mỹ cho Diệm được cai trị “xứ sở Ca-tô giáo” của ông. Tuy nhiên, trên thực tế, Việt Nam có dưới 10% dân Ca-tô giáo. Con số này quá thấp. Ngoài ra trước Thế Chiến II, Diệm làm việc cho triều đình Huế, rất ít tiếp xúc với người Quốc Gia. Sau này Diệm cũng nhiều lần từ chối làm việc cho Bảo Đại. Diệm không muốn nhận bất cứ chức vụ gì do Bảo Đại yêu cầu, ngoại trừ chức thủ tướng].

The American Pope, John Cooney, trang 308, ISBN 0-440-10194-8.

Năm 1954 có cuộc di dân từ Bắc vào Nam do Vatican đặt kế hoạch. Kế hoạch này là di chuyển một triệu dân Ca-tô giáo vào Nam để lập một hàng rào Ca-tô giáo bao quanh một tổng thống Ca-tô giáo (Ngô Đình Diệm). Tổng thống Ca-tô giáo đó sẽ điều khiển một bộ máy chính quyền gồm những người Ca-tô giáo, áp dụng cùng một công thức mà Vatican đã làm tại Nhật, tại Trung Quốc, và tại Thái Lan… hằng mấy trăm năm về trước. Kế hoạch gồm di chuyển một triệu dân Ca-tô giáo vào Nam được dự thảo trước, và được đưa vào Hiệp Định Geneva một điều khoản cho người dân được tự do lựa chọn rút về sống tại Miền Bắc hoặc rút về sống tại Miền Nam trong một thời gian là 300 ngày. Trước hết, kế hoạch này được phát thanh trên các đài radio để gây sự chú ý tới người Ca-tô giáo, rồi tiếp theo là một loạt tuyên truyền của CIA là Đức Mẹ đồng trinh Maria đã vào Nam, Miền Bắc sau này sẽ bị dội bom nguyên tử, Khó khăn sẽ đến với Miền Bắc, v. v… Mỹ và Diệm còn gửi người tới phá hoại bên trong miền Bắc. Rãi truyền đơn kêu gọi biểu tình, phá sập cầu, và sách nhiễu chính quyền Miền Bắc, luôn xảy ra. Tin đồn từ Diệm và CIA gây lan tràn như lửa cháy, nói rằng người Ca-tô giáo sẽ bị bắt và bị giết. Nếu muốn được cứu rỗi, người Ca-tô giáo phải chạy về phía Nam, nơi mà bất kỳ người Ca-tô giáo nào cũng được tiếp đón, được cung cấp thực phẩm, chỗ ở và việc làm.

Quả thật kết quả sau di cư năm 1954, Vatican đã tạo được một hàng rào đạo Ca-tô giáo rất vững chắc bao quanh tổng thống Ca-tô (Ngô Đinh Diệm). Ngô Đình Diệm, với hỗ trợ của Vatican, qua Hồng Y Francis Spellman, đã hứa hẹn một cuộc “Thập Tự Chinh” khủng khiếp, mà đối tượng là “Phật Giáo,” vì Phật Giáo là một lực lượng đứng về phía kháng chiến chống lại cuộc chiến “Tái Lập Thuộc Địa của Pháp”. Năm 1956, Ngô Đình Diệm chính thức từ chối tổng tuyển cử toàn quốc thống nhất Việt Nam theo quy ước Geneva 1954, mặc dù bầu cử dưới giám sát quốc tế, vì Vatican biết chắc là Ngô Đình Diệm sẽ thua cuộc.

Từ chối tổng tuyển cử thống nhất đất nước là bước đầu trong âm mưu chia cắt vĩnh viễn Miền Nam ra khỏi Việt Nam. Với Vatican đứng sau lưng ba cường quốc là Mỹ, Liên Xô, và Trung Quốc, hiệp định Geneva 1954 đã bị Vatican biến thành hiệp định chia đôi đất nước một cách vĩnh viễn năm 1955. Năm 1957, Liên Xô còn đề nghị cả hai, Miền Bắc và Miền Nam cùng lúc gia nhật Liên Hiệp Quốc để vĩnh viễn trở thành hai quốc gia riêng biệt. Biết tổng tuyển cử thống nhất không thể xảy ra, Hồ Chí Minh cho sát nhập đảng Liên Việt vào Đảng Cộng Sản, nhiều người Quốc Gia khác hợp tác với Việt Minh cũng gia nhập đảng Cộng Sản thành một đảng duy nhất, dốc toàn lực vào cuộc giải phóng đất nước. Cho tới thời điểm này, Hồ Chí Minh mới thật sự tham gia đảng Cộng Sản. Ông lợi dụng sự hục hặc giữa Liên Xô và Trung Cộng để nhận vũ khí đánh Mỹ. Dưới sự đàn áp mãnh liệt mở đầu kế hoạch “tàn sát dị giáo của Ngô Đình Diệm”, Phật giáo đã vùng lên, dẫn tới phong trào đấu tranh cho sự sống còn trước hiểm họa Ca-tô giáo.

[Tóm lược từ sách Vietnam why did we go? Avro Manhattan, ISBN: 0-937958-19-0]

Ở phần cuối bài, ông cựu thẩm phán viết:

- Không ai tìm thấy một tội phạm hình sự nào trong suốt cuộc đời của ông Diệm.

- Không ai tìm thấy những điều đáng chê trách trong cuộc đời của ông Diệm.

- Ông Diệm tận tụy phục vụ quốc gia, đặt lợi ích của đất nước lên trên mọi sự.

Bởi đó,

- Tổng thống Ngô Đình Diệm rất xứng đáng được tôn vinh là nhà ái quốc.

- Tổng thống Ngô Đình Diệm xứng đáng được xem là người công chính.

Vậy ông cựu thẩm phán có chấp nhận “buôn lậu á phiện và bạch phiến” dưới hai triều đại Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu là có tội có tội hình sự không? Đáng được tôn vinh là một nhà ái quốc hay đáng được phỉ nhổ? Đáng được xem là người công chính hay đáng được xem là kẻ sâu dân mọt nước?

Nguồn: http://www.duyensinh.com/files/pdf/BI_MAT_TOA_AN_DI_GIAO_A_PHIEN-BACH_PHIEN.pdf

Ông cựu thẩm phán cũng cần đọc bài này để biết hậu quả Vatican phải nhận lãnh:

http://www.duyensinh.com/files/pdf/KHUNG_BO_ISIS_NGUYEN_NHAN_VA_HAU_QUA.pdf

Làm một thẩm phán mà không mở được tầm nhìn ra khỏi khuôn khổ một quốc gia nhỏ bé để thấy thế giới nhận thức Chiến Tranh Việt Nam như thế nào, vì thế cho nên cả hai triều đại VNCH-1 và VNCH-2 đều sụp đổ là phải lắm rồi!!!


Quyển sách kể 100 nhà độc tài
độc ác nhất lịch sử loài người -
trong đó có ông Ngô Đình Diệm

BBT SH nhận xét: Không có vị lãnh đạo độc tài nào còn nắm quyền lại bị ra tòa về những tội ác của họ cả. Chỉ có tòa án dân chúng, và dân chúng chỉ có thể luận tội an toàn sau khi kẻ ấy bị truất phế mà thôi. Ngay cả Giáo Hội La Mã là một cơ chế tội ác, nhưng vì họ vẫn nắm quyền cao nhất thế giới cả ngàn năm, họ tự xưng, và đàn chiên bị tẩy não của họ cũng gọi, là giáo hội duy nhất thánh thiện, huống chi là ông Diệm!

Ở Huế, chính nơi xuất thân lập nghiệp của giòng họ  Ngô  Đình sau khi rời bỏ Quảng Bình, lúc bấy giờ, đã có câu vè:

Nhà Ngô có bốn gian hùng
Diệm ngu, Nhu ác, Cẩn khùng, Thục tham

Hơn nữa, cái chết nhục nhã của họ Ngô Đình đã là bản án rõ rệt cho tội ác không thể dung thứ.

Tuyển Tập cũng chỉ là một tập hợp rất giới hạn trong vô số các bài luận tội của quảng đại quần chúng. Tóm gọn có thể tham khảo bài , và bài . Đương nhiên vẫn còn những kẻ có quan hệ nào đó, hoặc vật chất, hoặc tinh thần của chế độ, vì cảm tình hay phe phái chính trị, mà quay lưng với đất nước, viết những bài ca tụng một tội đồ của dân tộc, đồng thời áp đặt những từ "Cộng sản" cho "đối phương" để tránh né sự tranh luận đứng đắn. Việc làm này chẳng khác chi những kẻ thất đức lưu manh ngoài xã hội vậy. (SH)

_________________________________

From: DiendanDanToc@yahoogroups.com

Sent: Monday, September 21, 2015 8:59 AM

Subject: Re: [DiendanDanToc] Chuyển bài từ Ba Cây Trúc online

Chuyển tiếp

HS

 Người chuyển bài: Marie Trần ̣(20.09.2015)

Thành quả hỗ tương: Ấn Quang-Cộng sản

Xin đọc ở http://hon-viet.co.uk/NguyenKimKhanh_ThanhQuaHoTuongAnQuangCongSan.htm

Cựu Thẩm Phán Nguyễn Kim Khánh

 


Mục Lục Duyên Sinh

http://DuyenSinh.com/files/pdf/MUC_LUC.pdf

____________________

_____________________Các bài cùng tác giả

▪ Đóm Lửa Hồng Ở Ngay Bên Trong Giáo Hội Công Giáo - Duyên Sinh

▪ Phong Trào 969: Một quả báo! - Duyên Sinh

▪ Bức Điện Văn 243 - Duyên Sinh phổ biến

▪ Trận Chiến Từ Bên Trong - Duyên Sinh

▪ Chiến Tranh Tôn Giáo Tại Nhật Bản: Một Bài Học Tại Việt Nam - Duyên Sinh

▪ Xâm Nhập Tôn Giáo Vào Ayutthaya: Một Bài Học Tại Việt Nam - Duyên Sinh

▪ Á Phiện, Bạch Phiến, Và Chiến Tranh Tôn Giáo Dưới Thời Diệm, Và Thiệu Kỳ - Duyên Sinh

▪ Cái Chết của một Tôn Giáo Lớn - Duyên Sinh

▪ Chính Người Công Giáo Đã Giết Ngô Đình Diệm - Duyên Sinh

▪ Chiêu Thức Mới Của Những Kẻ "Đồng Hành Cùng Quân Giặc" - Diễn Đàn

▪ Cuộc Tàn Sát Trẻ Thơ Vô Tội Theo Kinh Thánh - Duyên Sinh

▪ Ca-Tô Giáo Là Một Hiểm Họa - Duyên Sinh

▪ Làm Thế Nào Để Phát Triển Tuệ Giác? - Duyên Sinh

▪ Buổi Nói Chuyện Trước Công Chúng Tại Nhà Thờ Riverside, New York Của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Ngày - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

▪ Tại Sao Tôi Chống Chiến Tranh Việt Nam? - Mục sư Martin Luther King Jr. - Duyên Sinh

▪ Khủng Bố ISIS: Nguyên Nhân Và Hậu Quả - Duyên Sinh

▪ Hai Quả Bom Nguyên Tử Của Vatican Thả Xuống Nhật Bản Kết Thúc Thế Chiến II ? - Duyên Sinh

▪ Ngô Đình Diệm Là Nguyên Nhân Của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam - Duyên Sinh

▪ *** Cờ Sao - Cờ Sọc *** Phong Trào Văn Thân Do Vua Hàm Nghi Lãnh Đạo Trôi Dạt Về Đâu? - Duyên Sinh

▪ Phản Biện Bài “Thành Quả Hỗ Tương: Ấn Quang-Cộng Sản” của tác giả Nguyễn Kim Khánh - Duyên Sinh


▪ 1 2 ▪ >>>