CÁI TỪ VÀ CÁI TÂM

CÁI TỪ VÀ CÁI TÂM  

Cục Tuyên huấn cũng đã có công văn phản đối, yêu cầu “Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử” phải đính chính lại vì quan điểm của Tổng cục Chính trị mà đồng chí Diện đại diện là phải viết đúng sự thật lịch sử, không thể bỏ cụm từ “ngụy...”. (NVT)


Ký Giả Wilfred Burchett Viết Về Cụ Hồ Chí Minh
Đừng Đặt Các Linh Mục Lên Bệ Thờ

Đừng Đặt Các Linh Mục Lên Bệ Thờ  

Nhân đọc được bài dịch nầy trên Webpage baoconggiao.net nên chúng tôi xin phổ biến đến bạn đọc để cùng biết về một cuộc khủng hoảng khá trầm trọng trong lòng Giáo hội Công giáo Hoàn vũ. Bài do J.B. Thái Hòa dịch ra tiếng Việt


Christopher Hitchens - Đạo Kitô là một Hệ thống vô Đạo đức
Nọc Độc Của Tư Tưởng Nô Lệ Vọng Ngoại Phi Dân Tộc

Nọc Độc Của Tư Tưởng Nô Lệ Vọng Ngoại Phi Dân Tộc  

Bọn thực dân phải xây dựng trường học, nhà thờ, không phải nâng cao dân trí cho dân bi trị vì mục đích sau cùng của nền giáo dục đó là tạo ra những người thợ có tay nghề để làm ra sản phẩm tốt, đào tạo ra đám quan lại tay sai bản xứ cai trị giúp cho


Chiến Trận Tương Lai
Về Cái Được Văn Việt Gọi Là Kiệt Tác Và Trao Giải Thưởng

Về Cái Được Văn Việt Gọi Là Kiệt Tác Và Trao Giải Thưởng  

Không ai có thể phủ nhận những bước chuyển mình toàn diện đáng mừng đang diễn ra trong đời sống xã hội. Tất nhiên cũng không vội “lạc quan tếu” hỉ hả tung hứng khen nhau mà quên đi rất nhiều điều đang gây bức súc trong khi họa “thù trong giặc ngoài”


Việt Nam Quốc Sử Hùng Ca
Hồ Sơ Tối Mật Của Bộ Quốc Phòng Mỹ Về Cuộc Đàn Áp Phật Giáo Của Ngô Đình Diệm

Hồ Sơ Tối Mật Của Bộ Quốc Phòng Mỹ Về Cuộc Đàn Áp Phật Giáo Của Ngô Đình Diệm  

Luận về công/tội, theo thiển ý, Ngô Đình Diệm không có công trạng gì với tổ quốc ngoài 2 trọng tội: tội gây ra cuộc chiến 1955 -1975 và tội đàn áp Phật giáo. Về tội gây ra cuộc chiến VN, Ngô Đình Diệm đã cùng tổng thống Eisenhower của Mỹ bội ước


The Pentagon Papers: Biến Động Phật Giáo Từ Ngày 8-5 Tới 21-8-1963