Phép Trừ Tà: Nghi Thức Mê Tín Dị Đoan Giữa Thế Kỷ 21 của Ca-tô Rô-ma giáo

 

Ri Nguyễn tóm lược

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NguyenRi_47.php

 18-Oct-2020

LTS: Trừ tà làm sao hết, khi chính mình đi gây thù chuốc oán khắp nơi? Những "vị thánh" của Công Giáo La Mã phần nhiều có ân oán rất lớn đói với dân tộc các bản xứ. Dân da đỏ ở Mỹ là nạn nhân truyền kiếp của thời kỳ truyền giáo và thám hiểm thuộc địa ở Mỹ châu. (SH)

 

From: Ri Nguyen

Date: Sun, October 18, 2020 3:54 pm

MÊ TÍN DỊ ĐOAN GIỮA THẾ KỶ 21

Tổng Giám Mục Thiên Chúa Giáo của San Francisco thực hiện Lễ Trừ “Tà Ma” tại địa điểm người dân da đỏ biểu tình buộc dây kéo cổ tượng tên ác tặc Junipero Serra được Vatican phong thánh năm 2015 xuống đất trước đó, để bảo vệ thanh danh tên đạo tặc ác qủy qụa đen Junipero Serra này.

https://ktla.com/news/california/san-francisco-archbishop-performs-exorcism-at-site-of-toppled-junipero-serra-statue/

Archbishop performs exorcism to cleanse protest site Sat, October 17, 2020, 4:16 PM CDT

Tóm Lược:

SAN RAFAEL, Calif. (AP) - Tổng Giám Mục Salvatore Cordileone đã cử hành một buổi lễ trừ tà vào thứ Bảy bên ngoài một nhà thờ Công giáo tại San Francisco. Nơi đây những người biểu tình trước đó đã lật đổ tượng của Cha Junipero Serra. Giám Mục nói rằng buổi lễ nhằm xua đuổi ma quỷ và bảo vệ hình ảnh của Cha Junipero Serra.

Tổng Giám mục Salvatore Cordileone đã cử hành nghi lễ trước khoảng 150 người ủng hộ trước khi tổ chức một thánh lễ đặc biệt bên trong Nhà thờ Công giáo St. Raphael và một cuộc tuần hành dự kiến đến một chẩn y viện Planned Parenthood, Báo San Francisco Chronicle đưa tin.

Serra là một linh mục truyền giáo người Tây Ban Nha vào thế kỷ 18 và là cha đẻ của hệ thống truyền giáo California. Linh mục dòng Phanxicô từ lâu đã được nhà thờ ca ngợi vì đã đưa Công giáo La Mã đến vùng ngày nay là miền Tây Hoa Kỳ, nhưng các nhà phê bình nêu bật một khía cạnh đen tối trong di sản của ông. Khi cải đạo người Mỹ bản địa sang Công giáo, những người chỉ trích nói rằng ông đã buộc họ phải từ bỏ nền văn hóa của mình hoặc đối mặt với hình phạt tàn bạo.

Ri Nguyễn tóm lược

_____________

Bản Tiếng Anh

Archbishop performs exorcism at spot where protesters toppled Serra statue

San Francisco\’s Archbishop Salvatore Cordileone conducts an exorcism Saturday outside St. Raphael Catholic Church in San Rafael, Calif.

(Jessica Christian / Associated Press)

By ASSOCIATED PRESS OCT. 17, 2020 8:29 PM

San Rafael, Calif. — The archbishop of San Francisco performed a short exorcism Saturday outside a Catholic church where protesters had earlier toppled a statue of Father Junipero Serra, saying the ceremony was intended to drive out evil and defend the image of Serra.

Archbishop Salvatore Cordileone performed the ritual before some 150 supporters before holding a special Mass inside St. Raphael Catholic Church and an expected march to a Planned Parenthood clinic, the San Francisco Chronicle reported.

Serra was an 18th-century Spanish missionary priest and the father of the California mission system. The Franciscan priest has long been praised by the church for bringing Roman Catholicism to what is now the western United States, but critics highlight a darker side to his legacy. In converting Native Americans to Catholicism, critics say he forced them to abandon their culture or face brutal punishment.

Depictions of Serra have been protested and vandalized over the years, and Pope Francis\’ decision in 2015 to elevate him to sainthood reopened old wounds. More recently, protests focusing on the rights and historical struggle of Black and Indigenous people led activists to topple statues of Serra in San Francisco, Sacramento and Los Angeles.

San Rafael police say they arrested five people on vandalism charges for knocking over the statue Monday, leaving just the feet attached to the base. The statue is being repaired and will be returned.

Despite characterizations in popular culture, the Chronicle reports that exorcism is more commonly a solemn ceremony to evict the devil or evil spirits from an area or person.

Cordileone said prayers in Latin, remarking that “the experts in the field tell me that Latin tends to be more effective against the devil because he doesn\’t like the language of the church.”

_____________________

Các bài của Nguyễn Ri: link

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/ListRiNguyen.inc.php