Niềm Vui Lớn Trong Đời

  ●   Bản rời

Niềm Vui Lớn Trong Đời

Cao Hữu Tâm

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgC/Caohtam30.php

30-Jan-2015

Niềm vui lớn trong đời tôi là bỏ được đạo Công Giáo, đúng hơn là Công giáo La Mã. Trước hết là tôi phải thờ "Một Đức Chúa Trời" là tôi không biết nó là cái gì! Sự quỳ lạy van xin một Đức Chúa Trời bao năm qua từ khi theo đạo của truyền thống gia đình, tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại phải quỳ lạy van xin như thế, và tôi chẳng hề được một ơn sủng ân nghĩa nào.

Thời gian kéo dài như thế khiến cho tôi đặt câu hỏi để được gì và để làm gì vậy. Dần dần tôi thấy hội thánh, giáo phẩm chỉ là những bọn độc tài giáo phiệt. Chúng phải hành xử như vậy để áp đặt trên bổn đạo một một kỹ luật bắt buộc. Được ân sủng hay không được bất cứ một ân sủng nào, giáo dân là một kẻ nô lệ, van xin quỳ lạy như cái máy, và phải chịu ơn bọn giáo phẩm vì chúng đã dạy cho sự van xin đời này qua đời khác.

quỳ lạy, http://dongten.net/noidung/12193

Nghĩ lại thời phải theo đạo, tôi thấy trên cổ tôi có hai cái tròng. Một là cái tròng của Đức Chúa Trời Thực Dân Pháp, Dĩ nhiên thực dân Pháp muốn dân nô lệ ta phải thờ Đức Chúa Trời của nó, mà sự van xin quỳ lạy đã biến dân ta thành tay sai phục vụ cho chính sách nô lệ của chúng.

Hết thực dân Pháp, lại chuyển sang Thực Dân Nô Lệ Vatican, bọn thực dân này muốn nắm toàn quyền dân nô lệ trên toàn cầu. Đó chỉ là sự áp đặt thay thế Thực dân nô lệ Tây, mà cả hai bọn chúng đều KHÔNG BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CÁI GÌ hết.

who is god, chúa ở đâu

Do thừa hưởng lại những giáo điều của Do Thái Giáo, nên Công giáo La Mã không có gì là sáng tạo cả, không có gì là đạo thật cả. Hòan toàn sao y chính bản của những đạo cổ xưa, và phát triễn được do Thế Lực Của Thực Dân, nhằm đặt một trật tự đạo giả dối lên con người nhất là giáo dân nô lệ Việt Nam.

nhà thờ trống, bỏ đạo

Chính vì vậy, khi thế gới văn minh hơn, tiến bộ hơn, bộ mặt giả dối gian manh của Thiên Chúa Giáo hay Nền Văn Minh Thiên Chúa đã rơi vãi tả tơi.

Cao Hữu Tâm

____________________

Phản hồi của Mike Wilson:

From: Mike Wilson [mailto:wilsonaca@hotmail.com]
Sent: Sunday, July 26, 2015 6:55 AM
Subject: *** thờ God thì có gì sai ? sai chỗ nào ?

Tín ngưỡng ở Thượng Đế (Divinity hay God) tự nó không phải là cái tội do hiểu saivề Thượng Đế mà con người gây tội và nghiệp ác :

Sai thế nào ?

- Thượng Đế bất khả tri ngộ bằng phàm trí mà cứ tự cho rằng mình hiểu biết về Thượng Đế

- do cái hiểu vô minh giới hạn ấy mà gây tội !

- Thượng Đế ở mọi nơi, siêu việt không gian thời gian mà cứ cho là Thượng Đế chỉ có ở trong tổ chức tôn giáo của mình

- Thượng Đế không thể bị nắm bắt mà cứ cho là Thượng Đế ở trong kinh sách của mình, trong giáo điều của mình, trong nhà thờ của mình, trong phe mình

- Thượng Đế tiềm ẩn trong linh tánh con người mà cứ cho rằng Thượng Đế không có trong mọi người khác đạo

- Thượng Đế vận hành đa năng đa dạng qua mọi phương tiện mà cứ cho rằng Thượng Đế chỉ làm cho tôn giáo của mình

- Thượng Đế là chỗ đến của tất cả, giải thoát tất cả mà cứ cho rằng Thượng Đế chỉ cứu mình và cứu tôn giáo mình

- mọi tiến hóa của loài người là vận hành tiến đến Thượng Đế mà cứ cho rằng chỉ có cách thờ phụng của mình là đúng, còn mọi tiến hóa nhân văn, tín ngưỡng, tâm linh khác đều sai

do tất cả những cái sai trên gộp lạigiáo dân cuồng tín vẫn cứ nhắm mắt phỉ báng đạo khác,

coi khinh đồng loại khác đạo,
đánh, giết, hủy diệt đồng loại,
theo đuổi lợi ích riêng,
mà vẫn cứ tưởng rằng mình làm đúng,

và vẫn cứ ngụy biện rằng mình làm ... "cho Thượng Đế" ! "cho Ngôi Cao Trên Trời", "để vinh danh Thượng Đế", "để vinh danh Ngôi Cha và Ngôi Con trên trời", v.v. và v.v... !

nth-fl

 

Các bài của tác giả Cao Hữu Tâm


▪ Quỹ Pháp Lý - Vụ Sài Gòn Nhỏ - Cao Hữu Tâm

▪ 40 Năm Hải Ngoại Được Mất Những Gì? - Góp Ý Với Bài Ba Tầu Tự Sự - Cao Hữu Tâm

▪ Ông Diệm Có Kỳ Thị Tôn Giáo Không? - Cao Hữu Tâm

▪ Bao Giờ Mới Đến Giáo Hội Ta? - Cao Hữu Tâm

▪ Chào mừng TS Cù Huy Hà Vũ - Cao Hữu Tâm

▪ Chuyện Của Người Bỏ Đạo Chúa - Cao Hữu Tâm

▪ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam - Cao Hữu Tâm

▪ Hồ Sơ Tố Cáo Linh Mục Ở Pennsylvania Xâm Phạm Tình Dục - Đã Được Báo Cáo 5 Năm Qua Rồi - By Trip Gabriel/ NYTimes

▪ Mỹ Gỡ Bỏ Cấm Vận Vũ Khí Cho Việt Nam - Michael R. Gordon/ NYT

▪ Người Việt Hải Ngoại - Bệnh Đói Anh Hùng - Cao Hữu Tâm-Nhạn Biển-Đào Tiế

▪ Người Việt Hải Ngoại - Chia Rẽ, Bế Tắc, Bài Học Đắt Giá - Cao Hữu Tâm

▪ Niềm Vui Lớn Trong Đời - Cao Hữu Tâm

▪ Tìm Hiểu Đạo Tôi: Bốn Ngôi - Tâm Sự Hóc Xương - Cao Hữu Tâm

▪ Tìm Hiểu Đạo Tôi: Có Ai Đánh Sập Một Tôn Giáo? - Cao Hữu Tâm

▪ Tìm Hiểu Đạo Tôi: Giáo Hoàng Francis I Thay Đổi Giáo Hội? - Cao Hữu Tâm

▪ Tìm Hiểu Đạo Tôi: Lạy Cha Chúng Tôi Ở Trên Trời - Rơi Xuống Đất - Cao Hữu Tâm

▪ Tìm Hiểu Đạo Tôi: Món Nợ Phải Trả - Cao Hữu Tâm

▪ Tìm Hiểu Đạo Tôi: Nói Đẹp Nói Xấu - Cao Hữu Tâm

▪ Tìm Hiểu Đạo Tôi: Trả lời thư bạn trẻ - Cao Hữu Tâm

▪ Tìm Hiểu Đạo Tôi: G.H. Phanxicô I Thú Nhận Và Xin Tha Thứ - Cao Hữu Tâm


▪ 1 2 ▪ >>>