Những Lời Nguyền Rủa Của Chúa

 

Ri Nguyễn sưu tầm

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NguyenRi_46.php

 20-Jul-2020

LTS: Người ta vẫn thường nghe các linh mục lặp đi lặp lại những cụm từ bất di bất dịch như "Thiên Chúa là tình yêu," "Chúa toàn thiện," "Chúa chiên hiền lành,"... và bất cứ những gì liên quan đến Chúa đều là "thánh thiện" cả. Thế nhưng, người ta đọc thấy vô số những điều ác độc, dã man, những lời lẽ đầy tính ghen tuông, giận dữ, những cảnh bạo động, bạo lực và những lời nguyền rủa,...

Sẽ có một tín đồ hay chăn chiên nào đó "biện hộ cho Chúa" rằng "ta cần phải biết thời đó, xã hội đó, con người dã man như thế đó... cho nên Chúa cần phải có những lời như thế đó...." Xin thưa rằng, nếu thế thì nhân vật Chúa Ki-tô giáng thế để đem lại điều gì tốt đẹp hơn? Chẳng lẽ để sửa lưng Chúa Cha?

Nên biết rằng, trên thế giới này, ngoài đạo thờ Chúa, người ta có biết bao đạo khác, mà người theo đạo Ki-tô gọi là "dị giáo," là "dân ngoại," là "tà giáo". Họ thờ mặt trời, họ thờ cây đa, họ thờ thần sông, thần núi, thờ con chó đá... Thế thì có hại gì ai? Nhưng họ không thờ ông thần nào tàn ác như thế! Tại sao đạo Ki-tô tiêu diệt họ? Tiêu diệt đạo khác mà lại ăn cắp ngày lễ của người ta. Tại sao đạo Ki-tô ăn cắp ngày thờ "thần Mặt Trời" của họ biến thành ngày Sinh Nhật Chúa Giê-su?

Nếu một người chưa bị cuồng đạo đọc thấy những lời nguyền sau đây, không ai có thể nghĩ rằng đó là lời của một con người hiền lành, chứ đừng nói đến thánh thiện. Mời quí vị nghe thử. (SH)

Mời quí vị đọc vài lời nguyề̀n rủa được trích dẫn nguyên văn từ kinh thánh để biết về nhân vật “Thiên Chúa” của các tín đồ Ki-tô giáo có đức độ nào hơn con người bình thường hay không.

Lv 26: 29 Các ngươi sẽ ăn thịt con trai con gái mình

Các lời nguyền rủa (Lv 26: 14 -46 )

(14) Song nếu các ngươi không nghe ta, không làm theo các điều-răn nầy, (15) nếu khinh-bỉ mạng-lịnh ta, và tâm-hồn các ngươi nghịch cùng luật-pháp ta, đến nỗi không làm theo những điều-răn ta, mà bội sự giao-ước ta, (16) thì nầy là những điều ta sẽ giáng cho các ngươi: Ta sẽ giáng cho các ngươi sự kinh-khủng, bịnh tổn và rét làm hư-mòn con mắt và nhọc-mệt tâm-hồn. Các ngươi gieo mạ luống công, quân thù-nghịch sẽ ăn hết. (17) Ta sẽ nổi giận cùng các ngươi; các ngươi sẽ bị quân thù-nghịch đánh-đập; kẻ nào ghét các ngươi sẽ lấn-lướt các ngươi, và các ngươi sẽ chạy trốn không ai đuổi theo.
(18) Nếu đến đỗi vậy mà các ngươi không khứng nghe ta, ta sẽ vì cớ tội phạm, thêm gấp bảy lần đặng sửa-phạt các ngươi, (19) và ta sẽ dẹp sự kiêu-ngạo về năng-lực các ngươi. Ta sẽ khiến trời các ngươi cứng như sắt và đất trơ như đồng; (20) năng-lực mình hao-mòn vô-ích, đất không sanh-sản huê-lợi, cây-cối không kết bông-trái.
(21) Nếu các ngươi phản-đối cùng ta, và không muốn nghe ta, thì ta sẽ tùy theo tội phạm giáng tai-vạ trên các ngươi gấp bảy lần nữa. (22) Ta sẽ sai những thú đồng đến tha con-cái các ngươi đi, ăn hại súc-vật, diệt số người ra ít; và đường-nẻo các ngươi sẽ vắng tanh.
(23) Dẫu đến những việc ấy mà các ngươi cứ không phục sự sửa-phạt ta, cứ phản-đối cùng ta, (24) thì ta đây cũng sẽ nghịch lại cùng các ngươi, và vì cớ tội-lỗi, sẽ giáng tai-vạ cho các ngươi gấp bảy lần nữa. (25) Ta sẽ khiến gươm giáo đến trên các ngươi đặng báo-thù sự giao-ước ta; khi các ngươi hội-hiệp trong những thành mình, ta sẽ giáng dịch-hạch đến giữa các ngươi, và nộp các ngươi vào tay thù-nghịch. (26) Khi ta dẫn sự đói-kém đến, mười người nữ sẽ nướng bánh của các ngươi trong một lò, cân bánh trao lại cho các ngươi; các ngươi sẽ ăn mà không no.
(27) Dẫu đến đỗi vậy, mà các ngươi cứ không khứng nghe ta, còn phản-đối cùng ta, 28) thì ta cũng sẽ nghịch lại cùng các ngươi cách giận-dữ, và vì cớ tội-lỗi các ngươi, sẽ sửa-phạt gấp bảy lần nữa. (29) Các ngươi sẽ ăn thịt con trai con gái mình; (30) ta sẽ hủy-diệt những nơi cao các ngươi, phá-đổ những hình mặt trời, và để thây các ngươi chồng trên thây của hình-tượng mình, tâm-hồn ta sẽ ghê-gớm các ngươi. (31) Ta sẽ làm cho thành các ngươi ra vắng vẻ; các nơi thánh quạnh-hiu, và ta chẳng còn hưởng mùi thơm về của-lễ các ngươi nữa. 32) Ta sẽ làm xứ ra đồi-bại, đến đỗi kẻ thù-nghịch ở tại đó cũng lấy làm lạ. (33) Ta sẽ tản-lạc các ngươi trong các dân và rút gươm ra đuổi theo sau các ngươi: xứ các ngươi sẽ hoang-vu, thành sẽ vắng-vẻ.
(34) Trọn trong lúc đất bỏ hoang-vu, và các ngươi ở trong đất của kẻ thù-nghịch, khi đó đất sẽ được an-nghỉ hưởng những năm sa-bát. (35) Trọn lúc đất bỏ hoang-vu sẽ được an-nghỉ; vì lúc các ngươi còn ở đất đó, nó không được an-nghỉ trong những năm sa-bát của các ngươi. (36) Còn ai trong các ngươi sống sót lại, ta sẽ làm cho họ nhát-gan trong xứ của thù-nghịch mình; tiếng lá khua sẽ làm cho họ chạy trốn, khác nào chạy trốn trước lưỡi gươm, té ngã mà không ai đuổi theo. (37) Người nầy vấp ngã trên người kia như trước ngọn gươm, vốn chẳng ai rượt đuổi theo họ; các ngươi không thể chịu nổi trước mặt quân thù-nghịch mình. (38) Các ngươi sẽ bị chết mất giữa các dân, đất kẻ thù-nghịch sẽ nuốt các ngươi. (39) Ai trong các ngươi còn sống, sẽ vì cớ gian-ác mình và gian-ác của tổ-phụ mà hao-mòn trong xứ kẻ thù-nghịch mình.
(40) Khi ấy, họ sẽ nhận gian-ác mình, và gian-ác của tổ-phụ mình, những tội-lỗi họ đã phạm, và sự chống-trả họ đã cự cùng ta, (41) đến đỗi ta cũng chống trả lại, dẫn họ vào xứ kẻ thù-nghịch. Bấy giờ nếu lòng không chịu cắt-bì của họ sẽ tự hạ mình xuống, và sẽ phục điều sửa-phạt về gian-ác mình, (42) thì ta sẽ nhớ lại sự giao-ước ta đã lập cùng Gia-cốp, cùng Y-sác, cùng Áp-ra-ham, và ta sẽ nhớ lại xứ nầy. (43) Vì xứ bị họ bỏ hoang, sẽ được nghỉ bấy nhiêu năm sa-bát tùy theo họ bỏ hoang-vu bao nhiêu; họ sẽ chịu hình-phạt của gian-ác mình, bởi vì đã khinh-bỉ mạng-lịnh ta, và tâm-hồn họ đã lấy làm ghê-gớm các luật-pháp ta. (44) Dẫu vậy, đương khi họ bị ở trong xứ kẻ thù-nghịch mình, ta cũng chẳng bỏ họ đâu, chẳng ghê-gớm họ đến phải hao-mòn hết, và chẳng bội sự giao-ước ta lập cùng họ đâu, vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của họ. (45) Ta vì họ sẽ nhớ lại sự giao-ước đã lập cùng tổ-phụ họ mà ta đã đem ra khỏi xứ Ê-díp-tô trước mặt các dân, đặng làm Đức Chúa Trời của họ. Ta là Đức Giê-hô-va.
(46) Đó là các điều-lệ, mạng-lịnh, và luật-pháp mà Đức Giê-hô-va nhờ Môi-se, lập ra giữa Ngài cùng dân Y-sơ-ra-ên, tại trên núi Si-na-i.

Đệ Nhị Luật - Chương 28

[https://lavanglasvegas.com/kinhthanh/05_denhiluat/index_3.html]

(15) Nhưng nếu Anh/em không nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Anh/em, không lo đem ra thực hành tất cả những mệnh lệnh và thánh chỉ của Người mà tôi truyền cho Anh/em hôm nay, thì những lời nguyền rủa sau đây sẽ đến với Anh/em và bao trùm Anh/em :

(16) Anh/em sẽ bị nguyền rủa trong thành, Anh/em sẽ bị nguyền rủa ngoài đồng. (17) Giỏ của Anh/em và cối nhồi bột của Anh/em sẽ bị nguyền rủa. (18) Con cái của lòng dạ Anh/em, hoa màu của đất đai Anh/em, bò con, chiên con của Anh/em sẽ bị nguyền rủa. (19) Anh (em) sẽ bị nguyền rủa khi vào, Anh/em sẽ bị nguyền rủa khi ra.

(20) ĐỨC CHÚA sẽ khiến Anh/em mắc tai hoạ, phải hoảng sợ, bị đe doạ, trong mọi công việc tay Anh/em làm, cho đến khi Anh/em bị tiêu diệt và mau lẹ biến mất, vì sự gian ác Anh/em làm khi lìa bỏ ĐỨC CHÚA. (21) ĐỨC CHÚA sẽ cho ôn dịch bám vào Anh/em, cho đến khi nó tận diệt anh (em), khiến Anh/em không còn trên đất Anh/em sắp vào chiếm hữu. (22) ĐỨC CHÚA sẽ làm cho Anh/em bị suy mòn, nóng sốt, viêm, phỏng, bị hạn hán, và làm cho lúa mì bị úa vàng, bị sâu đục: các thứ đó sẽ theo sát Anh/em cho đến khi anh (em) biến mất. (23) Trời của Anh/em, trên đầu Anh/em, sẽ là đồng, đất dưới chân Anh/em sẽ là sắt. (24) Thay vì làm mưa trên đất Anh/em, ĐỨC CHÚA sẽ cho cát và bụi từ trời rơi xuống, cho đến khi Anh/em bị tiêu diệt.

(25) ĐỨC CHÚA sẽ làm cho Anh/em bị đánh bại trước mặt quân thù: khi ra đánh chúng, Anh/em cùng đi một lối, lúc phải trốn chúng, Anh/em tháo chạy bảy đường. Anh/em sẽ làm cho mọi dân tộc trên mặt đất phải gớm ghiếc. (26) Xác chết của Anh/em sẽ làm mồi cho mọi chim trời, và cho các thú vật trên mặt đất, mà không ai xua đuổi chúng.

(27) ĐỨC CHÚA sẽ làm cho Anh/em bị ung nhọt Ai-cập, bị u bướu, ghẻ lở, ngứa ngáy, mà không thể chữa khỏi. (28) ĐỨC CHÚA sẽ làm cho Anh/em bị điên khùng, mù loà, loạn trí. (29) Anh/em sẽ mò mẫm giữa trưa, như người mù mò mẫm trong bóng tối, và sẽ không thấy đường mà đi.

(30) Anh/em sẽ đính hôn với một phụ nữ, nhưng người khác sẽ cưỡng hiếp nàng; Anh/em sẽ xây nhà, nhưng không được ở, sẽ trồng vườn nho, nhưng không được hưởng trái đầu tiên. (31) Bò của Anh/em sẽ bị hạ trước mắt Anh/em, mà Anh/em không được ăn thịt; lừa của Anh/em sẽ bị cướp trước mặt Anh/em và sẽ không trở về với Anh/em; chiên dê của Anh/em sẽ bị nộp cho quân thù, mà không ai cứu giúp Anh/em . (32) Con trai con gái của Anh/em sẽ bị nộp cho một dân khác; mắt Anh/em sẽ chứng kiến và suốt ngày mòn mỏi trông chờ chúng, nhưng Anh/em đành chịu bó tay. (33) Hoa màu của đất đai Anh/em và tất cả công lao vất vả của Anh/em, thì một dân Anh/em không biết sẽ được hưởng; mãi mãi, Anh/em sẽ chỉ là người bị áp bức, bị hành hạ. (34) Anh/em sẽ ra điên khùng vì cảnh tượng mắt Anh/em chứng kiến. (35) ĐỨC CHÚA sẽ làm cho Anh/em bị ung độc không thể chữa lành ở đầu gối và ở đùi, từ bàn chân cho tới đỉnh đầu.

(36) ĐỨC CHÚA sẽ bắt Anh/em và vua mà Anh/em tôn lên cai trị anh (em), đi đến với một dân tộc Anh/em và cha ông Anh/em không biết, tại đó Anh/em sẽ phụng thờ các thần khác, là gỗ, là đá. (37) Anh/em sẽ trở nên nỗi kinh hoàng, nên trò cười, nên đầu đề châm chọc cho mọi dân ở những nơi ĐỨC CHÚA sẽ dẫn Anh/em đến.

(38) Hạt giống Anh/em mang ra đồng thì nhiều, nhưng chỉ thu hoạch được ít, vì châu chấu sẽ phá hết. (39) Anh/em sẽ trồng và chăm sóc vườn nho, nhưng rượu Anh/em sẽ không được uống và cả trái nho cũng chẳng được hái, vì sâu bọ sẽ ăn mất. (40) Anh/em sẽ có những cây ô-liu trên toàn lãnh thổ Anh/em, nhưng không có dầu mà xức, vì trái ô-liu của Anh/em sẽ rụng. (41) Anh/em sẽ sinh con trai con gái, nhưng chúng sẽ không thuộc về anh (em), vì chúng sẽ bị đi đày. (42) Mọi cây cối và hoa màu của đất đai Anh/em sẽ bị bọ dừa phá hoại.

(43) Người ngoại kiều giữa Anh/em sẽ đi lên, lên mãi, vượt hẳn anh (em); còn Anh/em sẽ đi xuống, xuống mãi. (44) Họ sẽ cho Anh/em vay mượn, còn Anh/em sẽ không có gì cho họ vay mượn. Họ sẽ đứng đầu, còn Anh/em sẽ đứng cuối.

(45) Những lời nguyền rủa này sẽ đến với Anh/em, theo sát và bao trùm Anh/em, cho đến khi Anh/em bị tiêu diệt, vì Anh/em không nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Anh/em, không giữ các mệnh lệnh và thánh chỉ của Người mà Người truyền cho Anh/em . (46) Những điều ấy sẽ nên dấu lạ điềm thiêng cho Anh/em và dòng dõi Anh/em đến muôn đời.

Viễn tượng chiến tranh và tù đày

(47) Vì Anh/em đã không phụng thờ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Anh/em, với tâm hồn vui sướng bởi có đầy đủ tất cả, (48) nên trong cảnh đói khát, trần truồng và thiếu thốn tất cả, Anh/em sẽ phải phục vụ quân thù của Anh/em, những kẻ ĐỨC CHÚA sẽ sai đến đánh Anh/em . Người sẽ đặt ách sắt trên cổ anh (em), cho đến khi chúng tiêu diệt Anh/em .

(49) Để chống lại Anh/em, ĐỨC CHÚA sẽ đưa một dân tộc từ xa, từ cùng cõi đất, phóng đến như đại bàng, một dân tộc mà Anh/em không biết tiếng, (50) mặt mày cứng cỏi, già không nể, trẻ không thương. (51) Nó sẽ ăn đàn con của gia súc Anh/em, hoa màu của đất đai Anh/em, cho đến khi Anh/em bị tiêu diệt; nó sẽ không để lại cho Anh/em lúa mì, rượu mới, dầu tươi, bò con, chiên con, cho đến khi nó làm cho Anh/em biến mất. (52) Nó sẽ vây hãm Anh/em trong mọi thành của Anh/em, cho đến khi các tường thành cao và kiên cố mà anh (em) tin tưởng, phải sụp đổ, trong khắp đất của Anh/em; nó sẽ vây hãm anh (em) trong mọi thành của Anh/em, trong khắp đất của Anh/em mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Anh/em, ban cho Anh/em . (53) Khi bị vây hãm, bị quân thù siết chặt trong cảnh ngặt nghèo, Anh/em sẽ ăn con cái của lòng dạ Anh/em, ăn thịt con trai con gái Anh/em mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Anh/em, ban cho Anh/em . (54) Người đàn ông hào hoa phong nhã nhất trong Anh/em sẽ nhìn người anh em mình, người vợ mình đã từng âu yếm, và những đứa con còn giữ lại được, với cặp mắt dữ dằn, (55) vì không muốn chia cho ai trong những người này chút thịt những đứa con mà người ấy đang ăn, bởi lẽ người ấy không còn gì nữa, khi anh (em) bị vây hãm, bị kẻ thù siết chặt trong cảnh ngặt nghèo, trong mọi thành của Anh/em . (56) Người đàn bà liễu yếu đào tơ vào bậc nhất trong Anh/em, mềm yếu và nhã nhặn đến đỗi chưa hề thử đặt bàn chân xuống đất, sẽ nhìn người chồng mình đã từng âu yếm và con trai con gái mình với cặp mắt dữ dằn;(57) ngay cả cái nhau từ trong lòng mình xổ ra và đứa con mình sinh ra, nàng sẽ lén ăn cả hai, bởi lẽ nàng thiếu tất cả, khi Anh/em bị vây hãm và bị kẻ thù siết chặt trong cảnh ngặt nghèo, trong các thành của Anh/em .

(58) Nếu Anh/em không lo đem ra thực hành tất cả những lời của Luật này, chép trong sách này, và kính sợ danh hiển hách và khả uý này: ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Anh/em , (59) thì ĐỨC CHÚA sẽ làm cho Anh/em và làm cho dòng dõi Anh/em phải mang những vết thương lạ, những vết thương nặng và dai dẳng, những bệnh ác độc và dai dẳng. (60) ĐỨC CHÚA sẽ cho trở lại với Anh/em mọi dịch tễ của Ai-cập, mà Anh/em kinh hãi, những dịch tễ ấy sẽ bám vào Anh/em . (61) Cả mọi bệnh hoạn và mọi vết thương không được chép trong sách Luật này, ĐỨC CHÚA cũng giáng xuống trên Anh/em, cho đến khi Anh/em bị tiêu diệt. (62) Sau khi đã trở nên nhiều như sao trên trời, anh (em) sẽ chỉ còn lại một số người ít ỏi, vì Anh/em không nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Anh/em .

(63) Cũng như ĐỨC CHÚA đã lấy làm vui khi cho anh em được hạnh phúc và nên đông đúc, thì Người cũng sẽ lấy làm vui khi để cho anh em bị giết chết, bị tiêu diệt, và bị bứng khỏi miền đất mà Anh/em sẽ vào chiếm hữu. (64) ĐỨC CHÚA sẽ phân tán Anh/em vào giữa mọi dân, từ đầu đến cuối mặt đất, tại đó, Anh/em sẽ phụng thờ các thần khác, là gỗ, là đá, những thần mà Anh/em và cha ông Anh/em không biết. (65) Ở giữa các dân tộc ấy, Anh/em sẽ không được yên hàn và không có chỗ đặt bàn chân; tại đó, ĐỨC CHÚA sẽ làm cho lòng Anh/em xao xuyến, đôi mắt mỏi mòn, tâm hồn kiệt quệ. (66) Mạng sống Anh/em sẽ treo lơ lửng trước mặt Anh/em; đêm ngày Anh/em sẽ khiếp sợ, Anh/em sẽ không tin mình còn được sống. (67) Ban sáng Anh/em sẽ nói: "Bao giờ mới đến chiều? "; ban chiều Anh/em sẽ nói: "Bao giờ mới đến sáng? ", vì nỗi khiếp sợ tràn ngập tâm hồn Anh/em và vì cảnh tượng mắt Anh/em chứng kiến. (68) ĐỨC CHÚA sẽ bắt Anh/em đi thuyền, đi bộ trở lại đất Ai-cập mà tôi đã nói với Anh/em : "Anh/em sẽ không còn thấy lại đất này nữa! " Tại đó, Anh/em sẽ bán mình làm tôi trai tớ gái cho quân thù của Anh/em, mà chẳng có ai mua! "

(69) Đây là những lời của giao ước mà ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Mô-sê lập với con cái Ít-ra-en tại đất Mô-áp, không kể giao ước Người đã lập với họ tại núi Khô-rếp.

Thượng Đế Sai Bộ Hạ Đi Giết Người, Cướp Của, Bắt Gái Trinh Về Hưởng Lạc

Dân Số 31:
http://www.conggiaovietnam.net/kinhthanh/cuuuoc.htm

Phân Chia Chiến Lợi Phẩm Và Đất Đai

Thánh chiến chống Ma-đi-an

(1) ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê:(2) "Hãy trả thù người Ma-đi-an cho con cái Ít-ra-en, rồi ngươi sẽ về sum họp với gia tiên ngươi."

(3) Ông Mô-sê nói với dân: "Một số người trong anh em hãy chuẩn bị sẵn sàng để ra trận tiến đánh Ma-đi-an, để trả thù dân ấy cho ĐỨC CHÚA. (4) Anh em sẽ sai người ra trận; cứ mỗi chi tộc trong các chi tộc Ít-ra-en, thì lấy một ngàn người."

(5) Trong số ngàn vạn người Ít-ra-en, người ta tuyển mộ mỗi chi tộc một ngàn người, tức là mười hai ngàn người được chuẩn bị sẵn sàng để ra trận. (6) Ông Mô-sê sai họ ra trận, mỗi chi tộc một ngàn người; cùng ra trận với họ, có ông Pin-khát, con của tư tế E-la-da, tay cầm các đồ thánh và kèn thúc quân.

(7) Họ đã ra trận, tiến đánh Ma-đi-an, như ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Mô-sê, và họ giết tất cả đàn ông con trai. (8) Ngoài những người đã bị sát hại đó, họ còn giết các vua Ma-đi-an: E-vi, Re-kem, Xua, Khua, Re-va, là năm vua Ma-đi-an; rồi họ dùng gươm giết ông Bi-lơ-am, con ông Bơ-o. (9) Con cái Ít-ra-en bắt phụ nữ Ma-đi-an và con cái chúng làm tù nhân; họ đã lấy mọi thú vật, mọi súc vật và mọi của cải chúng làm chiến lợi phẩm. (10) Họ nổi lửa đốt tất cả các thành dân đó ở và mọi lều trại của chúng. (11) Sau đó họ lấy mọi chiến lợi phẩm và tất cả những gì họ chiếm được, cả người lẫn thú vật, (12) rồi đem các tù nhân và những gì đã chiếm được cũng như chiến lợi phẩm về trại, về vùng thảo nguyên Mô-áp gần sông Gio-đan, đối diện với Giê-ri-khô, để nộp cho ông Mô-sê, cho tư tế E-la-da và cộng đồng con cái Ít-ra-en.

Tàn sát phụ nữ và thanh tẩy chiến lợi phẩm

(13) Ông Mô-sê, tư tế E-la-da và mọi thủ lãnh của cộng đồng ra gặp họ ở ngoài trại. (14) Ông Mô-sê nổi giận với các tướng lãnh, với các vị chỉ huy một ngàn quân và các vị chỉ huy một trăm quân đi trận trở về. (15) Ông Mô-sê nói với họ: "Sao anh em lại để cho cả bọn đàn bà này sống?(16) Chính bọn chúng đã nghe lời Bi-lơ-am, mà lôi cuốn con cái Ít-ra-en phạm tội bất trung với ĐỨC CHÚA trong vụ Pơ-o, nên tai hoạ đã giáng xuống cộng đồng của ĐỨC CHÚA. (17) Vậy bây giờ, hãy giết hết các con trai, cũng như mọi phụ nữ đã biết đến việc vợ chồng, đã ăn ở với đàn ông. (18) Còn mọi con gái nhỏ tuổi chưa ăn ở với đàn ông, thì hãy để cho chúng sống và thuộc về anh em. (19) Về phần anh em, ai đã giết người, ai đã đụng tới người bị sát hại, hãy đóng quân ngoài trại trong bảy ngày. Anh em cũng như các tù nhân đều phải thanh tẩy mình vào ngày thứ ba và thứ bảy. (20) Anh em phải thanh tẩy mọi quần áo, mọi đồ bằng da, mọi sản phẩm bằng lông dê và mọi đồ gỗ."

(21) Tư tế E-la-da nói với các binh lính đã đi chiến đấu: "Đây là quy tắc pháp luật ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Mô-sê:(22) Chỉ có vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc, chì, (23) nghĩa là tất cả những gì chịu được lửa, anh em mới phải cho qua lửa để các vật ấy được sạch; tuy nhiên, các vật ấy phải được thanh tẩy bằng nước tẩy uế. Tất cả những gì không chịu được lửa, thì anh em phải nhúng vào nước.

(24) Anh em phải giặt quần áo ngày thứ bảy và anh em sẽ được sạch, rồi sau đó mới trở vào trại."

Phân chia chiến lợi phẩm

(25) ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê:(26) "Cùng với tư tế E-la-da và các gia trưởng trong cộng đồng, ngươi hãy làm sổ kê khai những gì đã lấy được, đã bắt được, người cũng như súc vật. (27) Rồi ngươi hãy chia những gì đã lấy được: một nửa cho các chiến sĩ đã ra trận và một nửa cho toàn thể cộng đồng. (28) Sau đó, từ phần dành cho các chiến sĩ đã ra trận, ngươi sẽ trích ra một phần năm trăm số người, bò bê, lừa và chiên cừu, để làm thuế nộp cho ĐỨC CHÚA. (29) Anh em sẽ lấy phần đó trong phần dành cho các chiến sĩ mà trao cho tư tế E-la-da, làm phần trích dâng ĐỨC CHÚA. (30) Còn trong phần dành cho con cái Ít-ra-en, ngươi sẽ chọn lấy một phần năm mươi số người, bò bê, lừa, chiên dê, mọi thú vật, rồi trao cho các thầy Lê-vi có nhiệm vụ canh giữ Nhà Tạm của ĐỨC CHÚA."

(31) Ông Mô-sê và tư tế E-la-da làm như ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Mô-sê. (32) Những của đoạt được, những phần còn lại của chiến lợi phẩm mà các người tham chiến đã chiếm lấy, là 675.000 chiên dê, (33) 72.000 bò bê, (34) 61.000 con lừa, (35) và nhân mạng, tức là những phụ nữ chưa ăn ở với đàn ông, tất cả là 32.000 người. (36) Một nửa phần chiến lợi phẩm chia cho các người đã ra trận là: 337 500 chiên dê, (37) trong số đó, thuế nộp cho ĐỨC CHÚA là 675 con;(38) 36.000 bò bê, trong số đó, thuế nộp cho ĐỨC CHÚA là 72 con;(39) 30.500 con lừa, trong số đó, thuế nộp cho ĐỨC CHÚA là 61 con;(40) 16.000 nhân mạng, trong số đó, thuế nộp cho ĐỨC CHÚA là 32 mạng (Gái Trinh-Ri Nguyễn) . (41) Ông Mô-sê đã trao cho tư tế E-la-da phần trích dâng ĐỨC CHÚA, như Người truyền cho ông Mô-sê.

(42) Còn nửa phần chiến lợi phẩm kia được chia cho con cái Ít-ra-en, ông Mô-sê đã tách ra khỏi phần chia cho các người đã ra trận;(43) nửa phần đó thuộc về cộng đồng, gồm có 337.500 chiên dê, (44) 36.000 bò bê, (45) 30.500 con lừa, (46) 16.000 nhân mạng. (47) Trong nửa phần đã chia cho con cái Ít-ra-en, ông Mô-sê chọn lấy một phần năm mươi số người và thú vật, rồi trao cho các thầy Lê-vi có nhiệm vụ canh giữ Nhà Tạm của ĐỨC CHÚA, như Người truyền cho ông Mô-sê.

Các lễ phẩm

(48) Bấy giờ, các tướng lãnh, các vị chỉ huy một ngàn quân và các vị chỉ huy một trăm quân đến gần ông ông Mô-sê (49) và nói: "Các tôi tớ ngài đã kiểm lại số những người chiến đấu dưới quyền chúng tôi, và không thấy thiếu một người nào cả. (50) Vậy chúng tôi đem những đồ bằng vàng mà mỗi người đã tìm thấy, làm lễ tiến dâng lên ĐỨC CHÚA, để cử hành lễ xá tội cho chúng tôi trước nhan ĐỨC CHÚA. Những đồ bằng vàng đó là vòng cổ tay, vòng cánh tay, nhẫn, khuyên tai và kiềng." (51) Ông Mô-sê và tư tế E-la-da đã nhận vàng họ dâng và mọi đồ kim hoàn. (52) Tổng cộng số vàng họ đã trích ra để dâng ĐỨC CHÚA là một trăm bảy mươi ký, được các chỉ huy một ngàn quân và các vị chỉ huy một trăm quân đem nộp.

(53) Trước đó, ai nấy trong quân đội đều đoạt phần chiến lợi phẩm cho mình. (54) Cho nên, ông Mô-sê và tư tế E-la-da đã nhận vàng của các vị chỉ huy một ngàn quân và một trăm quân, rồi mang đến Lều Hội Ngộ, làm kỷ vật tưởng nhớ con cái Ít-ra-en trước nhan ĐỨC CHÚA. 

Kết luận:

Thượng Đế-Chúa Tên Dâm Tặc Khát Máu

Xem thêm Drunk with Blood: Gods Killings in the Bible by Steve Wells
https://www.goodreads.com/en/book/show/9155239-drunk-with-blood

Ri Nguyễn sưu tầm

 

_____________________

Các bài của Nguyễn Ri: link

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/ListRiNguyen.inc.php

 

Trang Thời Sự