Nhân Vu Lan Mùa Báo Hiếu - Thử Tìm Hiểu Chúa Jesus đã đối xử với Cha Mẹ Ngài như thế nào?

 

Ri Nguyễn

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NguyenRi_33.php

 05-Sep-2017

(Mùa Vu Lan năm 2017)

... Sống giữa một xã hội trọng hiếu của Á Châu từ ngàn đời, người theo đạo Chúa sợ thiên hạ lên án, họ không dám bất hiếu với cha mẹ của họ, nhưng họ trở nên bất hiếu với tiền nhân, với tổ tiên, và Tổ Quốc Việt Nam. Đó là một kết luận có thể chứng minh được ...

Vu Lan mùa báo hiếu là để con cái nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ dù còn hay mất – Cố gắng hiếu thảo làm vui lòng cha mẹ khi cha mẹ còn sống.

Từ ảnh hưởng tư tưởng Phật Giáo, Khổng Giáo đã thấm nhuần vào xã hội Việt Nam nên người Việt Nam rất coi trọng, đề cao việc kính hiếu, nhớ công ơn ông bà cha mẹ qua tục thờ cúng tổ tiên, tình nghĩa vợ chồng, bổn phận giữa anh chị em trong nhà cho mọi người, mọi điạ vị.

Văn học bình dân Việt Nam có rất nhiều câu dạy con cháu phải biết kính hiếu, nhớ ơn tổ tiên, công cha nghĩa mẹ điển hình là:

Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chẩy ra

Một lòng thờ kính Mẹ Cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Hay

Anh ơi, em bảo anh này

Công cha nghĩa mẹ cao dày chớ quên!

Hay

Nhớ ơn chín chữ cù lao

Ba năm nhủ bộ biết bao nhiêu tình.

Hôm nay bỗng nhớ đến Ngài JESUS “CHÚA” của Catô Rô-ma Giáo cũng có Mẹ, tự hỏi không biết Ngài có làm gương nào trong việc đối đãi với Cha Mẹ và Gia Đình của Ngài?

Khi Catô Rô-ma giáo du nhập vào Việt Nam thì họ đã dạ̣y con chiên Việt Nam chỉ biết có nước Chúa, (nhưng thật ra chỉ là nước Vatican, vì có ai biết nước Chúa ở đâu) và tổ tiên là ông Adam và bà Eve trong huyền thoại cổ xưa của dân Do Thái.  Từ đó, giáo dân bắt đầu xa lạ với danh từ "Tổ Quốc Việt Nam."

Được Vatican và cha cố nhồi sọ như trên, chiên Việt Nam đã biến thành những tín đồ cuồng tín u mê, thành lớp người không nhận VN là tổ quốc, không nhận Vua Hùng, Bà Âu Cơ là tổ tiên. Ta chỉ cần nhìn đám chiên vô cảm với ngày giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 10 tháng 3 hàng năm là rõ.

Tà giáo Catô Rô-Ma cũng biến chiên Việt từ người thoái hóa thành súc vật quên công đức sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên, cha mẹ, đã mù quáng dẹp bàn thờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ vào xó bếp hay quẳng ra đường kể từ năm 1533, cho tới năm 1964. Vì trước sự tiến bộ của nhân loại, và để giữ tín đồ, Tà Giáo Catô Rô-Ma đã bắt buộc phải cải cách, cho phép chiên Việt được thờ cúng ông bà tổ tiên một cách hạn chế, vờ vịt (không đúng với tinh thần thờ cúng thuần túy của người Việt Nam) hầu che mắt thế gan, chiêu dụ̣ tân tòng. Bản hướng dẫn thờ cúng của HĐGM VN chỉ rõ điều đó. Tín đồ Ca-tô Việt ngày nay thường tự biện hộ rằng họ đã thờ cúng tổ tiên trở lại, hay ăn giỗ, ăn Tết, và do đó Catô Rô-Ma giáo cũng có tinh thần dân tộc!

Tại sao trong hơn 400 năm từ 1533 tới năm 1964 họ không hề có thái độ gì đối với lệnh cấm thờ cúng tổ tiên của Vatican? Tại sao họ phải nhắm mắt tuân theo cái lý thuyết thần học quái gở của tà giáo Catô Rô-Ma không được thờ cúng tổ tiên – vì cho rằng thờ cúng tổ tiên là thờ ma qủy?

Điều này nói rất rõ cái tinh thần nô lệ Vatican của đám chiên Việt, chỉ biết gục mặt cúi đầu tuần phục trước Vatican. Ngày nay không phải là đám chiên biết nghĩ, tự động quay trở lại với truyền thống dân tộc mà chỉ là đám con chiên được Vatican cho phép.  

Đoạn trên là nói về sự vong ơn bội nghĩa của chiên Việt đối với tổ tiên nòi giống, quốc gia dân tộc, ông bà cha mẹ.

Nay xin chuyển sang chuyện Jesus “Chúa” của Catô Rô-Ma giáo đối xử với cha mẹ và gia đình. Chiên Catô Rô-ma giáo thường nhắc đến các câu kinh Jesus dạy sau đây:

Matthew (Ma-thi-Ơ) 19:19 Hãy thảo kính (vinh danh) cha mẹ; và: Hãy yêu kẻ lân cận như mình.

Exodus (Xuất Hành) 20:12 Hãy hiếu kính (vinh danh) cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.

Deuteronomy (Phục Truyền Luật Lệ) 5:16 Hãy hiếu kính (vinh danh) cha mẹ ngươi, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.

[SH- Nhóm dịch thuật của trang web Kinh Thánh - Song Ngữ đã cố ý thay đổi từ ngữ để tăng giá trị lên gần với chữ hiếu của Á Đông, Phiên bản Anh ngữ viết "honor", không có nghĩa là hiếu để. SH đã điều chỉnh bằng chữ trong ngoặc ()]

Chú ý hai bài kinh cuối, thánh kinh dạy giáo dân "hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho", nghĩa là một công đôi ba việc, vừa giả bộ hiếu kính cha mẹ vừa nhắc lại là họ đang sống trên bất động sản của Chúa!

và các con chiên làm như trên đời này chỉ có Jesus dạy như vậy.

Nhưng họ không biết rằng các tôn giáo khác như Nho Giáo,̀ Phật Giáo đều coi trọng chữ hiếu.

- Sách Minh tâm bửu giámthiên “Hiếu hạnh” đã có chép lại lời này của Mạnh Tử về 5 điều bất hiếu như sau:

Thế tục sở vị bất hiếu giả ngũ:
Đọa kỳ tứ chi, bất cố phụ mẫu chi dưỡng, nhất bất hiếu giả; 
bác, dịch, hiếu ẩm tửu, bất cố phụ mẫu chi dưỡng, nhị bất hiếu giả; 
hiếu hóa tài, tư thê tử, bất cố phụ mẫu chi dưỡng, tam bất hiếu dã; 
tùng nhĩ mục chi dục, dĩ vi phụ mẫu lúc, tứ bất hiếu dã; 
hiếu dũng đấu hẫn, dĩ nguy phụ mẫu, ngũ bất hiếu dã”,

[Nghĩa là: “Cái mà thế tục gọi là tội bất hiếu thì gồm có năm:
Biếng nhác chân tay, không lo đến việc phụng dưỡng cha mẹ, đó là tội bất hiếu thứ nhất vậy;
Mê cờ bạc, ham rượu chè, không lo đến việc phụng dưỡng cha mẹ, đó là tội bất hiếu thứ hai vậy;
Tham tiền của, lo riêng cho vợ con, không lo đến việc phụng dưỡng cha mẹ, đó là tội bất hiếu thứ ba vậy;
Theo lòng ham muốn để được vui tai sướng mắt mà làm cho cha mẹ phải mang nhục, đó là tội bất hiếu thứ tư vậy;
Ỷ sức mạnh mà ham đánh nhau, làm nguy hại đến cha mẹ, đó là tội bất hiếu thứ năm vậy”.]

Phật Giáo là một tôn giáo ra đời trước Catô Rô-Ma giáo hơn 500 năm trước và rất coi trọng chữ hiếu như sau.

Đức Phật đã dạy rằng:

"hiếu kính với cha mẹ hiện tiền chính là hiếu kính với Phật"

Có một sự thật khi nghiên cứu Phật giáo, người ta phải thừa nhận rằng đức Phật đặc biệt nhấn mạnh đến hiếu hạnh, lợi ích của hiếu hạnh và làm thế nào để báo đáp hiếu hạnh có hiệu quả cao và công đức lớn. Các kinh điển Phật giáo dạy về hiếu hạnh có thể liệt kê sơ bộ sau đây:

[0] Kinh Vu-lan-bồn nêu gương hiếu hạnh của đức Mục-kiền-liên, cứu thoát mẹ ra khỏi cảnh giới u minh, nhờ vào đạo đức tập thể của các bậc cao tăng và a-la-hán.

[0] Kinh Báo Ân Cha Mẹ nói rõ công lao sanh thành, nuôi dưỡng khó khăn của cha mẹ, và theo đó dạy cách báo đáp công ơn trời biển đó.

[0] Kinh Thai Cốt và Kinh Huyết Bồn cũng có nội dung tương tự như hai kinh trên nhưng đặc biệt nhấn mạnh công đức của cha mẹ.

[0] Kinh Hiếu Tử dạy về các phương thức báo hiếu.

[0] Kinh Tâm Ðịa Quán với phẩm thứ hai là phẩm báo ân, dạy cách đền ơn cha mẹ của người xuất gia và người tại gia.

[0] Kinh Ðại Phương Tiện Phật Báo Ân có đến 2 phẩm nói về hiếu hạnh của Phật và bồ-tát trong các đời sống quá khứ.

[0] Kinh Ðịa Tạng kể về hiếu hạnh của bồ-tát Ðịa Tạng và thông qua đó hướng dẫn cách đền ơn cha mẹ ở hiện đời cũng như các đời sống quá khứ.

[0] Sám Pháp Mục-kiền-liên dạy về cách sám hối và hướng dẫn cha mẹ về chánh pháp của đức Phật.

[0] Kinh Thiện Sanh hay Giáo thọ Thi-ca-la-việt (thuộc kinh điển Pali) dạy về đời sống và các mối quan hệ đạo đức của xã hội loài, trong đó có đề cập đến 5 nguyên tắc đạo đức của các bậc cha mẹ đối với con cái và 5 nguyên tắc đạo đức của con cái đối với cha mẹ.

Đoạn trên trích từ: Chữ hiếu qua ca dao Việt Nam và trong kinh điển Phật giáo, Thích Nhật Từ - https://www.budsas.org/uni/u-vbud/vbpha432.htm

Không biết các linh mục nhà thờ Ca-tô giáo Việt Nam làm sao giảng về công cha nghĩa mẹ? Hỏi chỉ bằng thừa, vì tất cả giáo dân đều đã được dạy chỉ có yêu kính Chúa "hết lòng hết trí" mà thôi. Cha mẹ chỉ là tạo vật, đều dưới Chúa của họ. Hễ họ nói đến Cha, thì họ phải nghĩ đến Cha trên trời, hoặc Cha đạo mà thôi. Hễ nói đến Mẹ thì họ chỉ nghĩ đến bà Maria bên Do Thái, mẹ của Jesus, hoặc các bà xơ nữ tu mà thôi. Còn ngày Mothers Day, Fathers Day không phải là phát xuất từ thánh kinh, mà từ một giai thoại cá nhân, câu chuyệ của cô Anna Jarvis, mới bắt đầu vào thế kỷ 20 mà thôi. Sau này, nhà thờ đem các ngày lễ này vào để có thêm sinh hoạt hấp dẫn, để giữ chân các con chiên, nó biến thành Mẹ nhà thờ, chứ không phải tình mẹ (xem Mothers Day). Họ chỉ chú trọng đến hình thức chứ không có chút nào về đạo hiếu.

Đừng tin những gì cha cụ nói “Jesus nói” trong nhà thờ, mà hãy tự mình đọc kỹ những gì Jesus nói trong “Thánh Kinh”. Những từ ngữ "Holy Family" (Thánh Gia), gia đình thánh (!) chỉ là quảng cáo, mà không hề có nội dung nào có tính gắn kết gia đình trong đó.

Nhưng vì giáo dân không đọc toàn quyển sách được gọi là “Thánh Kinh” hay không dám/được đọc nên họ không biết rằng, trong thực tế, hành động của Jesus lại trái ngược hẳn lại những gi cha cụ nói Jesus nói trong nhà thờ.

Thật vậy, đọc Thánh Kinh chúng ta thấy Jesus không coi cha mẹ, gia đình ra gì, có lẽ vì Jesus hoang tưởng tự coi mình là Chúa, là Thương Đế ngay cả với mẹ mình, người đã chịu nỗi sợ hãi của cảnh bị ném đá cho chết, người mang nặng đẻ đau, dưỡng dục Jesus cho tới khôn lớn. Cũng có thể Jesus mặc cảm với cái thân thế bất minh, là đứa con hoang của mẹ mình.

Ngoài ra, chính gia đình của Jesus gồm Joseph và Maria và các em trai, em gái của Jesus cũng không tin Jesus là đấng cứu tinh của dân tộc Do Thái. Đôi khi còn cho ông ta là không có đầu óc bình thường nếu không muốn nói là điên. Những đoạn kinh dịch tiếng Việt sau đây trích từ Kinh Thánh - Song Ngữ Việt - Mỹ để bạn đọc dễ theo dõi liên tục. Nếu muốn đọc Anh ngữ, xin xem bản của New International Version ở phần Phụ Lục.

John (Giăng) 2:3-4 Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Jêsus nói với Ngài rằng: Người ta không có rượu nữa. 2:4 ^ Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi đờn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến.

Matthew (Ma-thi-Ơ) 12:46-50

12:46 ^ Khi Đức Chúa Jêsus còn phán cùng dân chúng, thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài, muốn nói cùng Ngài. Ma-thi-ơ 12:47 ^ Có người thưa cùng Ngài rằng: Đây nầy, mẹ và anh em thầy ở ngoài, muốn nói cùng thầy. 12:48 ^ Ngài đáp rằng: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta? 12:49 ^ Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình, mà phán rằng: Nầy là mẹ ta cùng anh em ta! 12:50 ^ Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy

Ảnh nguồn: daminhtamhiep.net

Mark 6:4, Matthew 13:57, Luke 4:24, John 4:44. "Song Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Đấng tiên tri chỉ bị quê hương mình, bà con mình và trong nhà mình khinh dể mà thôi."

Mark 3:21: Những bạn hữu Ngài nghe vậy, bèn đến để cầm giữ Ngài; vì người ta nói Ngài đã mất trí khôn

John 7:3-5 Anh em Ngài nói rằng: Hãy đi khỏi đây, và qua xứ Giu-đê, để cho các môn đồ cũng được xem công việc thầy làm. - 7:4 ^ Khi nào người ta muốn tỏ mình ra, thì không làm kín giấu việc gì. Vì thầy làm những sự đó, hãy tỏ mình cho thiên hạ. 7:5 ^ Bởi chưng chính các anh em Ngài không tin Ngài.

Cho nên thái độ của Jesus đối với cha mẹ gia đình mình rất là hỗn hào, xấc láo.

Để chứng minh cho đoạn trên, xin được duyệt qua những chuyện viết trong Thánh Kinh, mà chúng đã nói rõ những thái độ và hành động hỗn láo, bất kính với Maria mẹ của Jesus, hay Jesus đòi hỏi môn đô, con chiên cư xử mất dạy, vô tình vô nghĩa với cha mẹ, anh chị em trong gia đình.

- Trước hết, chúng ta hãy xem cách đối xử của Jesus với chính mẹ mình.

Trong tất cả bốn Phúc Âm John, Matthew, Luke và Mark, chúng ta không bao giờ thấy Jesus gọi mẹ mình, bà Maria, với tiếng yêu thương, kính trọng “Mẹ”.

Từ mà Jesus dùng để gọi mẹ mình, bà Maria là "Người đàn bà kia" (Woman), một cách lạnh lùng, xách mé hỗn xược, ăn nói hỗn hào, hay không nhận bà Maria là mẹ. Ngay khi chỉ một đứa bé 12 tuổi, Jesus đã tỏ ra là đứa trẻ hỗn hào mất dạy với cha mẹ, trừ phi Jesus là một nghiệp chướng của một gia đình vô phúc. Thật là tội nghiệp cho bà Maria.

Mark 6:4 (Matthew 13:57) (Luke 4:24) (John 4:44), Mark 3:21, Luke 2: 42-50 và John 2:1-4 đã chứng minh rằng cả Joseph và Maria đều biết, nhất là Maria, người biết rõ hơn ai hết ai là cha thực của Jesus, rằng Jesus không phải là ân sủng đặc biệt của Thiên Chúa, không phải là con của Chúa Thánh Thần, không phải là Chúa Cứu Thế của dân Do Thái cho nên mới không tin, không hiểu Jesus nói gì khi Jesus nói là “đang lo việc của Cha”, hay “giờ của ta chưa đến”, “I had to be in my Father’s house” nghĩa là việc của Chúa Cha “Thần Jahovah của dân Do Thái”.

Jesus cũng dùng cụm từ "Người đàn bà kia" (Woman) để gọi:

- Người đàn bà từ xứ Canaan đến xin chữa bệnh cho con gái mà mới đầu Giê-su không chịu chữa mà còn gọi bà ta là chó vì không phải là dân Do Thái.

Ảnh trích từ tinvuixuanloc.vn

Xem Ma-thi-ơ 15:21-28 -

21^ Đức Chúa Jêsus đi từ đó, vào bờ cõi thành Ty-rơ và thành Si-đôn. 15:22 ^ Xảy có một người đờn bà xứ Ca-na-an, từ xứ ấy đến, mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng! Con gái tôi mắc quỉ ám, khốn cực lắm. 15:23 ^ Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần, cố nài xin rằng: Xin thầy truyền cho đờn bà ấy về, vì người kêu van ở đằng sau chúng ta. 15:24 ^ Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây, chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên đó thôi. 15:25 ^ Song người đờn bà lại gần, lạy Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng! 15:26 ^ Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. 15:27 ^ Người đờn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, thật như vậy, song (ngay cả) mấy con chó con (cũng) ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. 15:28 ^ Ngài bèn phán rằng: Hỡi đờn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành.

[SH- Nhóm dịch thuật của trang web Kinh Thánh - Song Ngữ đã cố ý thay đổi từ ngữ để làm nhẹ câu từ của Jesus trong những câu 15:26 và 15:27. SH đã so với câu Anh ngữ và điều chỉnh lại cho đúng, bỏ những chỗ tô đỏ]

Gọi mẹ là “Người đàn bà kia” (Woman) đó là câu nói "Lạnh lùng, mất dạy với mẹ" của Jesus "Chúa” của những chiên Việt Nam.

Jesus thù ghét cha mẹ, gia đình ông ta là một lẽ. Có thể giận cá chém thớt nên Jesus muốn những kẻ theo Jesus cũng phải ghét bỏ cha mẹ gia đình của họ như ông ta đã ghét cha mẹ, gia đình mình. Do đó ông ta đã dạy các môn đồ như sau:

Luke 14:26 Nếu kẻ nào đến với ta mà không "thù ghét" cha mẹ, vợ con, anh chị em, và ngay cả đời sống của hắn, thì hắn không thể là môn đồ của Ta.

Matthew 8:21-22 Một đệ tử nói với Jesus, xin để con đi chôn cất cha con xong con sẽ đi theo Ngài" Jesus trả lời: "Hãy đi theo ta ngay, hãy để cho người chết lo mai táng người chết của họ”.

Matthew 10:34-36 Đừng tưởng rằng Ta xuống trần để mang lại hòa bình trên trái đất. Ta không xuống đây để mang lại hòa bình mà là gươm giáo. Mà Ta xuống đây để làm cho con chống lại cha, con gái chống lại mẹ, con dâu chống lại mẹ chồng, và kẻ thù của con người ở ngay trong nhà hắn.

Luke 12:51-53 Đừng tưởng Ta đến để đem hòa bình cho thế giới. Không, Ta nói với mọi người rằng Ta đến để chia rẽ. Từ đây, một nhà có năm người sẽ chia rẽ chống đối nhau: ba chống hai, và hai chống ba. Mâu thuẫn sẽ diễn ra giữa con trai với cha, con gái với mẹ, con dâu với mẹ chồng.

Thật tội nghiệp cho đám con chiên, chỉ vì hám cái thiên đàng mù, một đời sau và sự cứu rỗi hoang tưởng mà phải tôn thờ một tên “Chúa” vừa bất hiếu, bất nhã, vừa khùng điên như thế.

Sống giữa một xã hội trọng hiếu của Á Châu từ ngàn đời, người theo đạo Chúa sợ thiên hạ lên án, họ không dám bất hiếu với cha mẹ của họ, nhưng họ trở nên bất hiếu với tiền nhân, với tổ tiên, và Tổ Quốc Việt Nam. Đó là một kết luận có thể chứng minh được.

Quí vị nào ở Việt Nam đừng có mơ mà tưởng rằng người theo đạo Chúa yêu tổ quốc. Vâng, cũng có một số, nhưng bất hạnh thay, họ lại là một số ngoại lệ, cũng như trong số tác giả của trang nhà sachhiem.net, họ là một sô ngoại lệ, một thiểu số rất khó tìm.

 

Ri Nguyễn

_____________________

Phụ Lục

Phần trích kinh thánh tiếng Anh -

phiên bản của New International Version (NIV)

John 2:3-4^ 3 When the wine was gone, Jesus’ mother said to him, “They have no more wine.” 4 “Woman,[a] why do you involve me?” Jesus replied. “My hour has not yet come.”

Matthew 12:46-50

46 While Jesus was still speaking to the crowds, His mother and brothers stood outside, wanting to speak to Him. 47 Someone told Him, “Look, Your mother and brothers are standing outside, wanting to speak to You.” 48 But Jesus replied, “Who is My mother, and who are My brothers?” 49 Pointing to His disciples, He said, “Here are My mother and My brothers. 50 For whoever does the will of My Father in heaven is My brother and sister and mother.”

Matthew 19:19 honor your father and mother, ‘[a] and’ love your neighbor as yourself.

Exodus 20:12 “Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you.

Deuteronomy 5:16 “Honor your father and your mother, as the Lord your God has commanded you, so that you may live long and that it may go well with you in the land the Lord your God is giving you.

Mark 6:4 "But Jesus said unto them, A prophet is not without honour, but in his own country, and among his own kin, and in his own house."

Mark 3:21

21 When his family[a] heard about this, they went to take charge of him, for they said, “He is out of his mind.”

John 7:3-5

3 Jesus’ brothers said to him, “Leave Galilee and go to Judea, so that your disciples there may see the works you do. 4 No one who wants to become a public figure acts in secret. Since you are doing these things, show yourself to the world.” 5 For even his own brothers did not believe in him.

Luke 2:42-50

42 When he was twelve years old, they went up to the festival, according to the custom. 43 After the festival was over, while his parents were returning home, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but they were unaware of it. 44 Thinking he was in their company, they traveled on for a day. Then they began looking for him among their relatives and friends. 45 When they did not find him, they went back to Jerusalem to look for him. 46 After three days they found him in the temple courts, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. 47 Everyone who heard him was amazed at his understanding and his answers. 48 When his parents saw him, they were astonished. His mother said to him, “Son, why have you treated us like this? Your father and I have been anxiously searching for you.”

49 “Why were you searching for me?” he asked. “Didn’t you know I had to be in my Father’s house?”[a] 50 But they did not understand what he was saying to them.

John 2:1-11 King James Version (KJV)

2 And the third day there was a marriage in Cana of Galilee; and the mother of Jesus was there:

2 And both Jesus was called, and his disciples, to the marriage.

3 And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him, They have no wine.

4 Jesus saith unto her, Woman, what have I to do with thee? mine hour is not yet come.

5 His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.

John 19:25-27

25 Near the cross of Jesus stood his mother, his mother’s sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. 26 When Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, “Woman,[a] here is your son,” 27 and to the disciple, “Here is your mother.” From that time on, this disciple took her into his home.

Matthew 12:46-50

Jesus’ Mother and Brothers

46 While Jesus was still talking to the crowd, his mother and brothers stood outside, wanting to speak to him. 47 Someone told him, “Your mother and brothers are standing outside, wanting to speak to you.”

48 He replied to him, “Who is my mother, and who are my brothers?” 49 Pointing to his disciples, he said, “Here are my mother and my brothers. 50 For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother.”

John 2:1-4

Jesus Changes Water in to Wine

2 On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus’ mother was there, 2 and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. 3 When the wine was gone, Jesus’ mother said to him, “They have no more wine.”

4 “Woman,[a] why do you involve me?” Jesus replied. “My hour has not yet come.”

 Matthew 15:21-28

The Faith of a Canaanite Woman

21 Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. 22 A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, “Lord, Son of David, have mercy on me! My daughter is demon-possessed and suffering terribly.”

23 Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, “Send her away, for she keeps crying out after us.”

24 He answered, “I was sent only to the lost sheep of Israel.”

(Chien Viẹt đừng hòng Jesus cứu chuộc –  há miệng chờ sung rụng)

25 The woman came and knelt before him. “Lord, help me!” she said.

26 He replied, “It is not right to take the children’s bread and toss it to the dogs.”

27 “Yes it is, Lord,” she said. “Even the dogs eat the crumbs that fall from their master’s table.”

28 Then Jesus said to her, “Woman, you have great faith! Your request is granted.” And her daughter was healed at that moment.

John 8:10

10 Jesus straightened up and asked her, “Woman, where are they? Has no one condemned you?”

Matthew 15:28

28 Then Jesus said to her, “Woman, you have great faith! Your request is granted.” And her daughter was healed at that moment

Luke 14:26

26 “If anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters—yes, even their own life—such a person cannot be my disciple.

Matthew 8:21-22

21 Another disciple said to him, “Lord, first let me go and bury my father.”

22 But Jesus told him, “Follow me, and let the dead bury their own dead

Matthew 10:34-36

Christ Brings Division

34 “Do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace but a sword. 35 For I have come to ‘set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law’; 36 and ‘a man’s enemies will be those of his ownhousehold.’[a]

Luke 12:51-53

51 Do you think I came to bring peace on earth? No, I tell you, but division. 52 From now on there will be five in one family divided against each other, three against two and two against three. 53 They will be divided, father against son and son against father, mother against daughter and daughter against mother, mother-in-law against daughter-in-law and daughter-in-law against mother-in-law.”

_____________________

Các bài của Nguyễn Ri: link

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/ListRiNguyen.inc.php