Nhân tin Donald Trump lập Ủy Ban để kiểm lại danh sách dân bỏ phiếu,

Subject: ***_hay_nhỉ,_dân_Mỹ_cũ ng_biết_nói_mỉa_!!!__:)
From: Mike Wilson 
Date: Wed, July 05, 2017 5:59 am

Nhân tin Donald Trump lập Ủy Ban để kiểm lại danh sách dân bỏ phiếu, 
đòi tất cả 50 bang phải cung cấp thông tin cá nhân của mỗi cử tri:


The Palm Beach Post, 
Thư Độc Giả, ngày 5 tháng 7, 2017 - trang A10

Uy tín của chức TT bị chính Trump và đồng bọn rút trôi

... Và chính vì bản ngã mong manh và tự ái khổng lồ của Trump không cho phép y chấp nhận rằng y đã thua số phiếu bầu phổ thông. Tiền thuế của dân đang bị lãng phí để lục soát một số tên còn sót lại trên danh sách (cử tri) của người chết nhưng không có cách chi ảnh hưởng đến kết quả bầu cử .

Cái tiếng nước trôi mà chúng ta nghe thấy không phải là tiếng "rút nước khỏi đầm lầy (Washington, DC)" như Trump đã rao mà là tiếng ùng ục của uy tín Tổng Thống Mỹ đang bị xoáy trôi xuống ống cống của bồn cầu, bồn vệ sinh .
:)
- Michael Kirshner
West Palm Beach,, Florida, USA

Letters@PBPost.com
Wednesday July 5th, 2017, page A10

[0][0][0][0][0][0][0][0][0]-
Credibility of Office is what Trump and pals have drained

... And because Trumps fragile ego and massive narcissism won allow him to accept that he lost the popular vote, taxpayers money is being wasted to chase down a few dead people who may still be on voter rolls but did not affect the election in any way ?

That gurgling sound we hear is not the swamp draining. Its the credibility and dignity of the presidency of the United States circling the (toilet) bowl .

- Michael Kirshner
West Palm Beach, Florida, USA