Nhận Định Về TCG - Phục Sinh

  ●   Bản rời

ÍT NHIỀU NHẬN ĐỊNH VỀ THIÊN CHÚA GIÁO

(Phê Bình Giáo Lý)

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ

http://sachhiem.net/NVTho/NVTho3a.php

ngày 05 tháng 9, 2007

 

Vài hàng về Tác Giả: 0

Phần Tín Lý :  1   2   3 

Phần Giáo Lý: 4   5   6   7   7a   8   9   10   11   12   13 

 

Mục III (tiếp theo)


 

 Chương 10 - Đức Chúa Giêsu lên trời.

 

Hãy nghiên cứu bốn sách phúc âm để xem Chúa lên trời ở đâu và bao giờ.

1- Sách Matthew cho rằng Chúa sống lại và hiện ra với Maria Madeleine và bà Maria khác, dạy về báo cho các tông đồ và dặn đi lên Gailée gặp Ngài [Mt 28:9-10]. Sau đó hiện ra cùng 11 tông đồ ở một núi nào đã hẹn trước ở Gailée, khuyên nhủ ít câu. Chứ St. Matthew không biết truyện Chúa lên trời.

2- Marc thì mô tả: Bà Maria Magdala, bà Maria mẹ Jacques và Salomé đem thuốc thơm đến để sức cho Chúa, và Chúa hiện ra với bà Maria Magdala, với hai môn đệ làng Emmaus, và với 11 tông đồ khi họ đang ăn. Chúa khuyên các tông đồ một hồi rồi sau đó lên trời ngay. [Mark 16, 9-19]. Tuy nhiên các nhà bình giải Kinh Thánh cho rằng các câu trên không có trong sách Marc và đã được thêm vào sau này. Trong Codex Vaticanus và trong Siniaticus không có đoạn này.

3- Luca thì mô tả là khi các bà Maria Magdala, Jeanne và Maria đến mồ thì thấy mồ trống và đã gặp hai thiên thần. Các bà đem truyện này về nói với các tông đồ nhưng không ai tin. [Luke, 24, 1-11]. Tuy nhiên Peter có chạy lên thăm mồ và chỉ thấy mồ trống và khăn liệm [Luke 24, 12]

Cũng ngày Chủ Nhật đó có hai đệ tử đi từ làng Emmaus về đã gặp Chúa hiện ra một hồi, rồi biến đi, hai môn đệ này vội vàng về Jerusalem báo tin cho các tông đồ. Theo Luca, làng Emmaus cách Jerusalem sáu mươi dặm. Bible de Jerusalem chú là hoặc 160 dặm. Nay, người ta cũng không tìm ra được vị trí làng này. Bible de Jerusalem đoán nó ớ phía tây bắc Jerusalem. Không hiểu hai vị đó đã dùng pháp thuật nào để về Jerusalem mau như vậy? Vì lúc gặp Chúa, trời đã gần tối [Luc, 24,13-35, Luke, 24, 29]. Ngay sau đó, Chúa hiện ra cùng các tông đồ, cho các ngài sờ chân tay, và ăn cá nướng với họ. Sau đó Ngài dẫn môn đệ đến Bethanie và lên trời ở đó. Tức là Chúa lên trời một hay hai ngày sau khi sống lại.

4- John tả là bà Magdala đã đi thăm mộ khi trời còn mờ tối. Bà thấy mồ trống và về cho Peter và John hay. Sau đó, Peter và John đều đi thăm mộ. Nhưng John chạy nhanh hơn, nên vào thăm mộ trước. Khi nhòm vào mộ, John thấy những giây liệm xác vứt dưới đất. Sau đó Peter vào mộ và thấy những giây liệm xác và khăn liệm mặt Chúa ở dưới đất. Nhưng các ngài chưa hiểu là Chúa đã sống lại.

Có người hỏi vớ vẩn là khi Chúa sống lại Ngài lấy quần áo đâu mà mặc? Bà Maria Magdala ở lại khóc lóc. Bà nhìn vào trong mồ thấy hai thiên thần ngồi nơi đầu và chân chỗ Chúa liệm xác. Sau đó Chúa hiện ra cùng bà, nhưng mới đầu bà lầm tưởng Ngài là một người làm vườn. Khi nhận ra Chúa rồi, bà định ôm Ngài, nhưng Ngài can, và sai bà về báo cho các tông đồ biết là Ngài sẽ lên cùng Thiên Chúa. Ngay chiều Chủ Nhật hôm đó, Chúa hiện ra cùng các tông đồ. Thổi hơi, truyền thần cho họ và ban cho quyền tha tội cho mọi người. Và cho xem chân tay người, nhất là cho Thomas xem chân tay người và cạnh sườn Người. [John, 20, 1-25]. Sau đó một tuần, Ngài lại hiện ra cùng các tông đồ ở nhà ông Thomas [John, 20, 26-29] Sau đó là chương 21. Bible de Jerusalem cho rằng chương này là của một đồ đệ John viết, chứ không phải là của John.

Chương 21 mô tả Chúa hiện ra bên bờ hồ Tiberiade với Peter, Thomas, Nathanael, hai con bà Zebedee và hai môn đệ khác. Các ngài thả lưới, nhưng không bắt được gì. Sau đó Chúa hiện ra trên bờ hồ, và khuyên nên thả lưới phía hữu thuyền. Lúc ấy các tông đồ mới nhận ra Chúa và mới táp thuyền vào, kéo lưới lên được 153 con cá. Lên bờ, thấy Chúa đã đốt sẵn lửa, và đã có sẵn cá và bánh. Chúa truyền đem thêm cá lên. Chúa cũng ăn như mọi người, chứng tỏ mình là xác thịt thật chứ không phải thần thánh hay ma quái. Và trong bữa đó, Chúa mới cho Peter làm đầu Giáo hội v.v... [John, 21, 1-25]

Tóm lại, trong bốn thánh sử, thì Matthew và Jean không nói tới chuyện Chúa lên trời. Marc cho rằng Chúa hiện ra cùng hai môn đệ Emmaus, và 11 tông đồ trong bữa ăn, ngay sau đó, và Ngài lên trời ngay trong bữa ăn đó. Tức là lên trời tối Chủ Nhật, hay là ngày thứ Hai, sau khi Chúa sống lại. Luke cho rằng Ngài lên trời tại Bethania, sau khi hiện ra cùng các môn đệ, nghĩa là cũng 1 hay 2 ngày sau khi Ngài sống lại.

Trong Công Vụ Sứ Đồ, Luke kể tiếp Là Chúa sống lại và ở thế gian 40 ngày [Acts of Apostles 1-4], truyền các tông đồ không được rời Jerusalem, đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống [Acts, 1, 4-5] và sau đó lên trời [Luke, 1, 9-11], ở núi Olivete [Acts, 1, 12]. Núi Olivete ở phía Đông Jerusalem, và nằm giữa đường Jerusalem với Bethanie. Như vậy, theo Luke thì Chúa lên trời một hay hai ngày sau khi sống lại. Nhưng trong Acts lại quả quyết là Chúa ở thế gian 40 ngày. Như vậy là nói thế nào cũng là đúng cả. Trong Matthew, Chúa dạy các Tông đồ phải đi Gailée gặp Ngài, Mark lại không biết gì về chuyện đi Gailée. Luke cũng không biết gì về chuyện đi Gailée, chỉ nói là Chúa đã hiện ra ở vùng Jerusalem, và lên trời ở Bethania. John lại cho Chúa lên Gailée gặp các tông đồ. Trong Acts, Luke viết: Trong một bữa ăn, Chúa dạy các môn đệ phải ở lại Jerusalem chờ ngày Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Vậy lệnh nào là đúng: lên Gailée hay ở lại Jerusalem? Thật là điên cái đầu! Tôi nghĩ Chúa Giêsu không rắc rối như vậy. Xét lại, ta thấy các tông đồ mạnh ai nói nấy, muốn nói gì thì nói. Thảo nào ngày nay, nhiều người không còn tin vào những chuyện trên nữa. Nguyên tắc của tôi là cái gì quái dị là tôi không tin, cho nên những chuyện Matthew hay Luke kể là tôi đã gạt bỏ ngay. Những chuyện thai sinh kỳ bí, sống lại lên trời v. v... tôi đều loại trừ ngay.

Năm 1969, khi viết quyển Khổng Học Tinh Hoa, tôi đã viết như sau, nơi tr. 85: Thế nhân thường cho rằng đã là thánh nhân, đã là giáo chủ, thì phải là thánh nhân ngay từ trong lòng mẹ, phải có những cách thai sinh kỳ bí, thoát khỏi hết các định luật và trật tự chi phối vũ trụ, nhân quần, lại thông minh tuyệt đối, sinh nhi tri chi, không cần học hỏi, suy tư gì mà đã biết mọi sự trên trời dưởi đất, quá khứ vị lai, ngay từ tấm bé. Nói thế chẳng khác nào nói rằng có những cây vừa mới mọc đã cao vút từng mây, đã sinh hoa kết quả sum sê, hay có những người vừa mới sinh ra đã trưởng thành ngay, không cần cúc dục, cù lao, không cần thời gian, tuổi tác.

Thiết tưởng muốn tìm hiểu thành hiền, ta không nên bắt chước đường lối phàm tục đó, mà phải tìm cho ra những tiêu chuẩn chính xác để hướng dẫn sự suy khảo của chúng ta.

Tuân tử nói :"Quân tử thời nói điều chân thường, hợp lý, tiểu nhân nói điều kỳ quái. [Trần Trọng Kim - Nho giáo, Vinh Nhục VI, tr. 308].

Sách Minh Triết Công giáo viết:

Ta đây cũng phận hèn như chúng,

Cũng tổ tông xác đất, vật hèn.

Cũng từ bụng mẹ thai nên,

Tinh cha huyết mẹ, đôi bên tạo thành.

Cũng 10 tháng mới sinh, mới nở, Khi lọt lòng, cũng thở khí phàm. Như ai cũng kiếp trần gian, Mới sinh cũng khóc mà toan chào đời. Cũng tã lót cũng thời cúc dục, Cũng cù lao, cực nhọc như ai, Xưa nay, vua cũng như tôi, Tử sinh một phép, khác bài nào đâu. [Livre de la Sagesse, VII, 1-6]

Cát Hồng khi viết về Lão tử đã nhận định như sau: Các học giả có óc chất hẹp hòi, đã coi Lão tử như là một người trời siêu xuất quần sinh, và khuyên các thế hệ tương lai bắt chước Ngài. Nhưng làm thế là ngăn cản không cho mọi người tin được rằng mình cũng có thể nhờ học hỏi mà tìm ra được bí quyết trường sinh bất tử. Thực vậy, nếu Lão tử chỉ là một hiền nhân đã đắc đạo thì mọi người phải hết sức noi gương, bắt chước Ngài, nhưng nếu ta nói rằng đó là một nhân vật đặc biệt, có thiên tính thì ta không thể nào bắt chước Ngài được. [50] Mạnh tử nói: Phàm những vật đồng loại, thì bản tính giống nhau. Tại sao riêng về nhân loại, người ta lại nghĩ rằng bản tính chẳng tương tự? Những vị thánh nhân và chúng ta đều là một loại...[51]

Ngày nay các học giả đang soi kính hiển vi vào Kinh Thánh mới hay Tân Ước để tìm xem cái gì là thật, cái gì là giả, cái gì là thêm thắt vào đời sống Chúa Giêsu. Đã có nhiều sách viết lại đời Chúa. Ví dụ, ta đã thấy các quyển ghi dưới đây :[52]-Born from a Woman của John Shelby Spong. - Honest to God của John A.T. Robinson. v.v...

 

Nhất là 77 học giả trong các cuộc Hội Thảo về Chúa Giêsu [Giêsu Seminar] một năm hai lần, trong vòng 10 năm nay. Các học giả trên vẫn coi mình là Công giáo có đầu óc phóng khoáng hay là những tín hữu Tin Lành.[53] Các học giả trên cho rằng chuyện Chúa sống lại không phải là chuyện thực. Họ chủ trương Chúa chết trên thánh giá rồi thì xác Ngài 39 hư nát theo. Họ cũng chủ trương không có mồ Chúa và xác Ngài bị nhà cầm quyền vứt đi, chứ không phải là giáo dân được cất giữ. [54]

Có điều lạ là Chúa Yahve cũng đã chúc dữ cho những ai bị đóng đinh. De. 21: 22-23 viết: "Ngươi phải chôn nó ngay ngày hôm ấy, vì Chúa chúc dữ cho những kẻ bị đóng đinh."

Trong một cuộc hội thảo 5 ngày, kết thúc ngày thứ Bảy 04/03/1995 ở Santa Rosa, California, họ cho rằng chưa đủ bằng chứng để kết luận Chúa đã sống lại. "Những gì mà giáo dân cảm nghiệm sau khi Chúa bị đóng đinh, chỉ là những cảm nghĩ trong tâm tư, chứ không phải là thực" [55]

Stephen J. Paterson, Phó Giáo sư dạy Thánh Kinh ở Eden Theological Seminary phụ thuộc trường United Church of ChrIsat ở St. LouIsa cho rằng: "Chuyện Chúa Cha cho Chúa Giêsu sống lại là một niềm tin, chứ không phải là một sự kiện lịch sử." [56]

Trước đây, nhiều học giả, trong đó có những giáo sư hết sức lỗi lạc về Kinh Thánh mới như John Dominic Crossan ở Đại học DePaul và Marcus Borg ở Oregon University đều kết luận rằng chuyện Đức Mẹ Đồng trinh không có giá trị lịch sử, và những lời cho là Chúa nói trong Thành Kinh chỉ đúng khoảng 18%. [57]   Các học giả nầy biện minh rằng họ làm vậy cốt để phân biệt đâu là thực đâu là giả và truyền lại cho thính giả những điều họ đã tìm ra. Còn những nhà bình giải Kinh Thánh theo truyền thống cho rằng họ làm thế là phá đạo. [58]

Các học giả thuộc Giêsu Seminar, một hiệp hội gồm 75 học giả, thành lập từ 1985 tới nay, chỉ có một mục đích là đi tìm cho ra bộ mặt thực của Chúa Giêsu, vứt bỏ đi những lớp phấn son ngụy tạo mà các thánh sử và giáo dân đã tô điểm sau này, xem Ngài đã thực sự làm gì, nói gì.

Những người theo truyền thống không chịu như vậy và đã bắt đầu phản pháo, như nay các ông Gregory Boyd, đại học Bethel, ở St Paul Minnasota, hay Michael Wilkins và J.P. Moreland đại học Biola University ở La Mirada đang làm. Báo Los Angeles Times cho rằng đó là một cuộc thánh chiến giữa hai phe bảo thủ và xét lại. [59]

Briggs một giáo sư dạy về Công giáo ở Đại Học Lehigh, Bethlehem cho rằng Vatican và Giáo Hoàng đã dồn Công giáo vào thế, một là chấp nhận toàn bộ giáo lý, hai là bỏ hết. [60] Briggs cho rằng Công giáo lo ngăn chặn chứ không chịu giải quyết vấn đề. Như vậy bầu không khí không được lành mạnh. [61]

A. N. Wilson trong quyển Jesus, A life [W. W. Norton] của ông, đã cho rằng 2000 năm qua là những chuyện bày đặt về đạo giáo. Những chuyện nói về Chúa Giêsu thường là sai. [62] Sách Jesus, A life có những điểm đặc biệt sau:

1- Chúa Giêsu, không lập ra phép Thánh thể như ta thấy ngày nay. Và Ngài không định lập đạo.

2- Paul mới chính là người lập ra đạo Công giáo.

3- Chuyện Chúa Giêsu sống lại là hoàn toàn do Thánh Paul bịa đặt ra .

4- Chúa Giêsu đã lấy vợ. Và phép lạ ở Cana chính là chuyện đám cưới Ngài.

5- Chuyện Đức Mẹ đồng trinh là chuyện mà Giáo hội sơ khai không biết.

6- Chúa Giêsu không biết gì về chuyện vô nhiễm nguyên tội.

7- Người mà Maria Magdala gặp khi đi thăm mộ chính là James, em Chúa Giêsu.

8- Người cùng với Judas đi bắt Chúa chính là Thánh Paul.

9- Người xử án Chúa là người La Mã chứ không phải là người Do Thái. 10- Chuyện Chúa cầu xin trong vườn Giệt Si Ma Ni là chuyện bịa, vì lúc ấy các môn đệ đều ngủ say, thì ai thức mà ghi?

11- Wilson cũng không tin Chúa lên trời v.v... [63]

Wilson công nhận rằng ý muốn gạt bỏ Công giáo là một chuyện chậm chạp và đau đớn và khi làm như vậy, Wilson cảm thấy mình không thành khẩn với chính mình khi vẫn coi mình như người Công giáo, vẫn đi nhà thờ, vẫn đối thoại với Chúa như khi Ngài còn sống v.v... [64]

Dĩ nhiên chuyện các học giả trên làm có người khen, có người chê. Có người cho rằng đó là phá đạo, có người cho rằng tìm ra chân lý mới là điều hay.

(Xin xem tiếp Chương 11)

 


 

GHI CHÚ

 

50- Matgioi, La Voie rationnelle, Éditions Traditionnelles, Paris. Maxence, Jean-Luc, René Guénon, le Philosophe invisible, Presses de la Renaissance, Paris, ...p. 19, và Nguyễn văn Thọ - Lecomte du Nouy và học thuyết viễn đích, tr. 331.

51- Mạnh tử - Ly lâu chương cú hạ, tiết 12. Và Nguyễn văn Thọ - Chân dung Khổng tử, 1969, tr. 85-89.

52- John Shelby Spong - Born from a woman - John A. T. Robinson - Honest to God, The Westminster Press, Philadelphia, 1963 và - Raymond A. Brown - The Death of the messiah, Doubleday, 1995.

53- The Scholars- most of whom consider themselves within liberal Roman Catholic and Protestant traditions. [Xem bài Scholars cite lack of resurrection evidence, Los Angeles Times, 11/3/1955]

54- More likely, they decide, the story of the historical Jesus ended with his death on the cross and the decay of his body. The scholars also agreed that there probably was no tomb and that Jesus' body was disposed of by his crucifiers - not his followers. Los Angeles Times, 11/3/1995.

55- Whatever Jesus' followers experienced after the Crucifixion, it happens in their hearts and minds, not a matter of history. Xem Scholars cite lack of ressurection evidence. From Religious News Service, Los Angeles Times, 11/3/1995.

56- God raises Jesus from the dead is a statement of Faith, not historic fact, said Stephen J. Patterson, an associate professor of New Testament at the United Church of Christ - affiliated Eden Theological Seminary in St. Louis. Los Angeles Times, 11/3/1995.

57- Previously, the scholars - including such stars of New testament research as DePaul University's John Dominic Crossan and Oregon State University's Marcus Borg - concluded that the virgin birth lacks historical support and that Jesus said only about 18% of the words attributed to him in the Bible. Los Angeles Times, 11/3/1995.

58- While Jesus Seminar participants say their intent is to separate fact from faith and bring their findings to public attention, more traditional Bible scholars and theologians say the group's effect is to undermine belief. Los Angeles Times, 11/3/1995.

59- The Jesus Seminar has captured headlines for 10 years, portraying its research as the discovery of the true Jesus. The seminar contends it is peeling away layers of myth and story-telling attached to Jesus by early Christian writers who were reflecting various religious and social concerns in the early church... 95 ..."The impact of the Jesus seminar and the left-most wing of New Testament Scholars has been so pervasive, that it has to be reckoned with," said Gregory Boyd of Bethel College in St. Paul, Minnesota..."They [Jesus Seminar scholars] leave people spiritually bankrupt and hopeless" wrote Michael J. Wilkins and J. P. Moreland... ...The seminar, fonded in 1885 includes Funk and about 75 "Seminar Fellows" ranging from biblical experts to professors in other religious studies. ...Robert W. Funk, founder and full time leader of the Jesus Seminar, suggests that a "scientific minded public in the post- Christian age" will ignore as naive and obsolete any historical Jesus studies that reflect the traditional Church view. Los Angeles Times, Saturday, 28/10/1995, bài Holy war brewing over image of Jesus, tr. B12R, B13R.

60- Briggs, who teaches contemporary Catholicism at Lehigh University in Bethlehem, Pa., and who for a decade was religious editor of the New York Times, said the period [1986-1987] set the "agenda for American Catholicism." Since then, he said, Pope John Paul II and his Vatican cabinet have left Catholics with only two alternative, "Either to accept or reject" official church teachings - unconditionnally and without exception. Xem bài: 1986-87 Called Turning Point for Future of U.S. Catholics.- Books: 'Holy Siege' a work by religion specialist Kenneth A. Briggs, lists a series of Vatican actions at the time that tamed the American church. From. Associated Press, Los Angeles Times, Saturday, 6/3/1993/R.

61- At the heart of the problem, he said, is a tendency that can affect individuals as well as institutions - to repress concerns instead of confronting them . He said, "it is not a healthy climate." Los Angeles Times, Saturday, 6/3/1993/R.

62- A. N. Wilson merely growns, albeit respectfully, at what he concludes has been 2000 years of religious invention. He no longer believes - at least not in the canonically authorized version of Jesus. Xem Not the stuff of Sermons, Jesus a Life, by A. N. Wilson. Reviewed by Larry Stammer, Los Angeles Times, Sunday, 20/12/1994.

63- Among Wilson's findings - some more speculative than others - are: - Jesus did not institute the Christian Eucharist as it is known today. A devout Jew would never have envisioned founding a religion. - The Apostle Paul is the true founder of Christianity. - The resurrection is a "whopping lie". The Risen Christ, as opposed to the historical Jesus, is an invention of Paul's religious genius. - Jesus was probably married. The miracle at the wedding at Cana in which Jesus was said to change water into wine may have been an echo of Jesus’ own wedding. - The story of the virginal conception of Jesus probably was unknown to the earlian Christian Communities. - Jesus would not have understood the concept of original sin. - The man at the tomb on the first Easter whom Mary Magdalen first mistook as the gardener and moments later beleived was Jesus may actually have been Jesus' brother James. 96 - Ths "servant of the high priest" who accompanied Judas in leading authorities to arrest Jesus in the Garden of Gethsemane may have been the Apostle Paul himself before his conversion. How else, Wilson asks, can one explain Paul's "obsession" with the crucifixion if, as most scholars agree, Paul and Jesus had never met? - Jesus probably was not put on trial before the Jewish high priest and Sanhedrin. At most, he was questioned. It was the Romans, not the Jews, who were responsible for Jesus' condemnation. By unfairly blaming the Jews, the Gospeld stories precipitated 2000 years of Christian antisemetism. - Jesus' prayer in the Garden of Gethsemane, asking God to spare him from the cup of death but nonetheless bowing to God's will, is a literary creation. If Jesus prayed while his disciples slept, who jotted down a transcript of the conversation? ... - For instance, Wilson scoffs at the notion of Jesus' physical ascension into heaven. Given the state of scientific knowledge today, Wilson chortles, a literal interpretation of Scripture would have placed Jesus in Earth orbit. Los Angeles Times, Sunday, 20/12/1994.

64- "It was a slow, and in my case, as it happens, painful process, to dIsacard a belief in Christianity", Wilson writes, "and when I did so, I did not feel it was honest to continue to called myself a Christian, to attend churches which addressed Jesus as if he was alive, to recite creeds which achnowledged Jesus as Lord and Judge of the world." Los Angeles Times, Sunday, 20/12/1994. 64b- Ro 8:11, 1Th 4:14, 1Co 6:14, 1Co 4:14, Php 3:10-11.

bản điện tử của: http://chuyenluan.net/200703/SUY_NGHI_VE_TCG.pdf