Ngô Đình Diệm

  ●   Bản rời

NGÔ ĐÌNH DIỆM

Lê Xuân Nhuận

http://sachhiem.net/LICHSU/LEXNHUAN/LeXNhuan.php

Mục lục các bài liên hệ với chế độ Ngô Đình Diệm    03 tháng 2, 2009

LTS: Một độc giả giới thiệu đến sachhiem.net trang tài liệu nghiên cứu khá chi tiết về "Ngô Đình Diệm", nhân vật lịch sử trong giai đoạn chia đôi Bắc Nam của nước Việt Nam từ năm 1954. Trang tài liệu này đăng trong website Lê Xuân Nhuận. Tòa soạn xin được phép tác giả Lê Xuân Nhuận để được giới thiệu lại cho các bạn đọc sachhiem.net công trình nghiên cứu này. Các mục dưới đây đều nối thẳng vào website của tác giả. (SH)

http://lexuannhuan.tripod.com/NgoDinhDiem.html


NGÔ ĐÌNH DIỆM

LỜI NÓI ĐẦU

Ông Ngô Đình Diệm Sinh Năm Nào?

Ông Ngô Đình Diệm Làm Quan Ở Đâu?

Ông Ngô Đình Diệm Về Nước Ngày Nào?

Ông Ngô Đình Diệm Đã Được Đề-Cập Như Thế Nào?

Ông Ngô Đình Diệm Cứu Dân Bắc-Việt Di-Cư

Ông Ngô Đình Diệm Đuổi Pháp Ra Khỏi Việt-Nam

Ông Ngô Đình Diệm Có Cần Tiền Không?

Ông Ngô Đình Diệm Không Phải Do Mỹ Đưa Lên

Ông Ngô Đình Diệm Có Làm Thơ?

Ông Ngô Đình Diệm Có Một Nữ Tình-Nhân

Ông Ngô Đình Diệm Có Một Đứa Con Trai?

Ông Ngô Đình Diệm Với Thời-Điểm 1960

Ông Ngô Đình Diệm Giải-Quyết Vấn-Đề Phật-Giáo

Ông Ngô Đình Diệm Có Biết Trước Về Biến-Cố 1-11-1963?

Ông Ngô Đình Diệm Trên Bia Miệng Của Người Đời

 

MỘT SỐ ĐỀ-TÀI LIÊN-QUAN:

Ông Ngô Đình Khả, thân-sinh của ông Ngô Đình Diệm

Ông Cố-Vấn và bà Ngô Đình Nhu

Chủ-Nghĩa Nhân-Vị

Quốc-Sách "Ấp Chiến-Lược"

Đảng Cần-Lao

Ông Cố-Vấn Ngô Đình Cẩn

Tổng-Giám-Mục Ngô Đình Thục

Các Tướng bị Mỹ "thuê" làm Cách-Mạng lật Diệm

Ông Lâm Lễ Trinh và Ông Quách Tòng Đức

Ông Lâm Lễ Trinh với cuộc "Trưng Cầu Dân Ý"

"Tôi chết: Hãy trả thù cho tôi!"

v.v...

LỜI CHÚ CUỐI


 

NGÔ ĐÌNH DIỆM:

KẺ PHẢN-BỘI

Phản-Bội Thiên-Chúa

Phản-Bội Cử-Tri

Phản-Bội Ân-Nhân

Phản-Bội Đồng-Minh

 

 

Những bài về Ngô Đình Diệm
Các bài cùng tác giả

▪ 2013-06-08 - Ngô Đình Diệm - Lê Xuân Nhuận -
▪ 2013-06-08 - Ông Ngô Đình Diệm Biết Làm Thơ? - Lê Xuân Nhuận -
▪ 2013-06-08 - Lại "Chín Năm Bên Cạnh TT Ngô Đình Diệm"! - Lê Xuân Nhuận -
▪ 2013-06-08 - Ấp Chiến Lược - Lê Xuân Nhuận -
▪ 2013-06-08 - Tổng hợp của Đảng Cần Lao - Lê Xuân Nhuận -
▪ 2013-06-08 - Johnson gọi Diệm là “Thằng Nhãi” - Lê Xuân Nhuận -
▪ 2013-06-08 - Ông Bà Ngô Đình Nhu Dưới Mắt Người Đời - Lê Xuân Nhuận -
▪ 2013-06-08 - Đọc bài viết của Ông Tôn Thất Thiện - Lê Xuân Nhuận -
▪ 2013-03-19 - Sự Thật Về Giải Thưởng Magsaysay Và Tổng-Thống Ngô Đình Diệm - Lê Xuân Nhuận -
▪ 2013-06-08 - Phụ Đề Trong Đoạn Video: Ý-Nghĩa Cuộc Tự-Thiêu Của Thượng-Tọa Thích Quảng Đức - Lê Xuân Nhuận -
▪ 2013-08-06 - Ông Bà Ngô Đình Nhu Dưới Mắt Người Đời - Lê Xuân Nhuận -
▪ 2014-04-16 - Phong-Trào Chống Tham-Nhũng - Tóm Lược Sử Liệu Bức Tử VNCH - Lê Xuân Nhuận -
▪ 2014-10-18 - Tổng-Thống Ngô Đình Diệm Tặng Gạo Cho Dân Tây-Tạng Tị-Nạn - Lê Xuân Nhuận -
▪ 2015-03-11 - Ai Giúp Cộng Sản Đánh Đổ Việt Nam Cộng Hòa? - Lê Xuân Nhuận -
▪ 2016-06-16 - Đào Minh Quân - Ông Là Ai? - Lê Xuân Nhuận -

▪ ▪