Mười Điều Chính Để Nhận Biết Ai

  ●   Bản rời

MƯỜI ĐIỀU CHÍNH ĐỂ NHẬN BIẾT AI LÀ

MỘT TÍN ĐỒ KI-TÔ-GIÁO BẢO THỦ CUỒNG TÍN

Top Ten Signs You're a Fundamentalist Christian

Theo: http://www.evilbible.com/Top_Ten_List.htm

Trần Chung Ngọc dịch

Gửi bài này cho bạn bè 30 tháng 12, 2007

10. Hắn mạnh mẽ phủ nhận sự hiện hữu của hàng ngàn thiên chúa của các tôn giáo khác, nhưng cảm thấy rất bất bình khi có người phủ nhận sự hiện hữu của thiên chúa của hắn.

9. Hắn cảm thấy bị mạ lỵ và phẩm giá con người của hắn bị hạ thấp khi các khoa học gia nói rằng con người đã tiến hóa từ những dạng sống khác, nhưng hắn cảm thấy không có vấn đề đối với điều khẳng định trong Thánh Kinh là con người được tạo ra từ đất cát.

8. Hắn cười ngạo trước những người thờ nhiều thần, nhưng hắn thấy không có vấn đề gì khi tin vào một thần ba ngôi.

7. Hắn giận đỏ mặt tía tai khi nghe những chuyện “ tàn bạo” gán cho Allah, nhưng hắn không hề xúc động khi nghe về thần Jehovah của hắn đã giết mọi đứa trẻ sơ sinh ở Ai Cập trong sách “Xuất Hành” và ra lệnh cho Joshua tận diệt cả một sắc dân gồm cả phụ nữ, trẻ con và cây cối.

6. Hắn cười ngạo vì người theo Ấn Độ Giáo thần thánh hóa con người, và người Hi Lạp nói về các thần ngủ với phụ nữ, nhưng hắn cho rằng không có vấn đề gì khi Thánh Linh của hắn làm cho bà Maria mang thai, và sinh ra một sinh vật “nửa người - nửa thần” [half man-half god] để rồi bị giết, lại sống lại và bay lên trời.

5. Hắn dùng suốt đời để tìm ra những kẽ hở nho nhỏ về tuổi của trái đất (vài tỷ năm) đã được khám phá bởi khoa học, nhưng hắn không thấy điều gì sai lầm khi tin vào những niên đại được ghi bởi những người sống trong bộ lạc thời đồ đồng, ngồi trong những túp lều, và đoán rằng trái đất mới chỉ trải qua vài thế hệ.

4. Hắn tin rằng toàn thể nhân loại trên hành tinh này, trừ những người có cùng những niềm tin như hắn -- tuy đã đặt ra ngoài những hệ phái đối nghịch – sẽ bị đầy xuống hỏa ngục để chịu sự đau khổ không bao giờ dứt. Nhưng hắn vẫn cho là tôn giáo của hắn là tôn giáo của tình thương yêu và khoan nhượng.

3. Trong khi khoa học hiện đại, khoa sử học, địa chất học, sinh học, và vật lý học không thể thuyết phục được hắn, thì những điều nói láo lếu của những tên ngu đần trên bục giảng được coi như là tất cả những bằng chứng mà hắn cần để chứng minh Ki Tô Giáo. [Một thí dụ điển hình về lời nói láo lếu hỗn xuợc của một tên ngu đần là ở trong thông điệp “Spe Salvi”: “Dù có bao nhiêu thần minh đi nữa, họ sống “không có Thiên Chúa” và hệ quả là họ thấy mình sống trong một thế giới tối tăm, đối diện với tương lai mịt mù.” TCN]

2. Hắn định nghĩa một phần mười ngàn (0.01%) là một “tỷ lệ thành công cao” khi những lời cầu nguyện có kết quả. Hắn coi đó là bằng chứng sự hữu hiệu của cầu nguyện. Và hắn coi 99.99% thất bại [cầu nguyện không được đáp ứng] chỉ là ý của Chúa.

1. Sự hiểu biết của hắn về Thánh Kinh, về Ki Tô Giáo, và lịch sử giáo hội thực ra ít hơn sự hiểu biết của nhiều người vô thần rất nhiều – nhưng hắn vẫn tự coi mình là một tín đồ Ki-Tô giáo.

 

Bản Anh Ngữ: [http://www.evilbible.com/Top_Ten_List.htm]

 

Top Ten Signs You're a Fundamentalist Christian

 

10 - You vigorously deny the existence of thousands of gods claimed by other religions, but feel outraged when someone denies the existence of yours.

9 - You feel insulted and "dehumanized" when scientists say that people evolved from other life forms, but you have no problem with the Biblical claim that we were created from dirt.

8 - You laugh at polytheists, but you have no problem believing in a Triune God.

7 - Your face turns purple when you hear of the "atrocities" attributed to Allah, but you don't even flinch when hearing about how God/Jehovah slaughtered all the babies of Egypt in "Exodus" and ordered the elimination of entire ethnic groups in "Joshua" including women, children, and trees!

6 - You laugh at Hindu beliefs that deify humans, and Greek claims about gods sleeping with women, but you have no problem believing that the Holy Spirit impregnated Mary, who then gave birth to a man-god who got killed, came back to life and then ascended into the sky.

5 - You are willing to spend your life looking for little loopholes in the scientifically established age of Earth (few billion years), but you find nothing wrong with believing dates recorded by Bronze Age tribesmen sitting in their tents and guessing that Earth is a few generations old.

4 - You believe that the entire population of this planet with the exception of those who share your beliefs -- though excluding those in all rival sects - will spend Eternity in an infinite Hell of Suffering. And yet consider your religion the most "tolerant" and "loving."

3 - While modern science, history, geology, biology, and physics have failed to convince you otherwise, some idiot rolling around on the floor speaking in "tongues" may be all the evidence you need to "prove" Christianity.

2 - You define 0.01% as a "high success rate" when it comes to answered prayers. You consider that to be evidence that prayer works. And you think that the remaining 99.99% FAILURE was simply the will of God.

1 - You actually know a lot less than many atheists and agnostics do about the Bible, Christianity, and church history - but still call yourself a Christian

 

Thêm 10 Điều Nhận Xét Của TCN Về Tín Đồ Ki-Tô Việt Nam:

 

a. Hắn không bao giờ dám thảo luận về Thánh Kinh, luôn luôn chống đỡ bằng những luận điệu vu vơ như: “dốt nát không biết đọc Thánh Kinh”; “không biết nghĩa bóng trong Thánh Kinh”; “đã có sự giải thích rồi”; “làm sao hiểu được ý Chúa, ý Chúa không phải vậy” v..v…

b. Hắn nhét Thiên Chúa của hắn vào những khoảng trống càng ngày càng thu hẹp trong bộ kiến thức của nhân loại.

c. Hắn vẫn mang con đi “rửa tội” tuy rằng Giáo hoàng của hắn đã công nhận thuyết Tiến Hóa, bác bỏ huyền thoại về “tội tổ tông”.

d. Hắn vẫn đi “xưng tội” với các “Cha cũng như Chúa”, những người cũng phạm tội như hắn và nhiều khi còn phạm tội hơn hắn.

e. Hắn vẫn tin rằng một mẩu bánh bằng bột, có khi do tay của mấy ông linh mục loạn dâm làm ra, đích thực là thân thể thực sự của Chúa hắn.

f. Hắn vẫn tiếp tục khoa trương huênh hoang rằng "hội thánh công giáo vẫn luôn luôn thánh thiện, công giáo và tông truyền" bất kể là Giáo Hoàng của hắn đã xưng thú trước thế giới 7 núi tội ác của Giáo hội.

g. Thay vì thảo luận trên các chủ đề hắn thường theo sát sách lược của giáo hội, sử dụng hai vũ khí là vu khống, chụp mũ để gây thù hận.

h. Đối với hắn, mọi sự xảy ra trong đời hắn đều là ý Chúa cả, kể cả khi những bất hạnh xẩy ra mà hắn cho đó là ý Chúa với một mục đích nào đó mà hắn không thể nào hiểu nổi.

i. Hắn không bao giờ dùng đến đầu óc và khả năng suy tư của mình, và thuộc một đàn chiên nhỏ, trao phó mọi sự cho những người gọi là “mục tử” chăn dắt.

j. Hắn cho rằng bảo vệ Giáo hội của hắn là một nhiệm vụ cao quý cho nên hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích này.

 


Các bài về tôn giáo cùng tác giả