Thư - Ý Kiến Ngắn nửa đầu tháng 9, 2020 - Tính ra, VNCH-2 cũng có một điểm son

Vài Suy Nghĩ Nhân Vụ Thất Lạc Tro Cốt Ở Chùa Kỳ Quang - FB Thi Nguyen - Đảng Cộng hòa bỏ rơi miền Nam Việt Nam - Năm 1939 Quốc Hội Mỹ ban hành đạo luật HATCH - VNCH-2 cũng có một điểm son: Tiêu diệt tay sai Vatican tránh cải đạo dân miền Nam

Thư - Ý Kiến Ngắn nửa cuối tháng 8, 2020 -

Góp ý với Youtube clip của ông Đặng Quốc Thiên - Nhân Đọc Bài "Phía Bên Kia Ánh Trăng Nhân Văn Của Ki-tô Giáo" của t/g Trần Trọng Sỹ - Gửi các đan sĩ ở Đan Viện Thiên An - Quạ đen và chiêu bài "tôn giáo" cướp đất

Thư - Ý Kiến Ngắn nửa đầu tháng 8, 2020 -

Nguồn gốc khơi mào chiến tranh - Ông Hồ Chí Minh và Ông Trần Hưng Đạo - Kinh thánh: Hãy giết những người theo tôn giáo khác! - Sự thật không bao giờ thóa mạ, châm ngòi chia rẽ, cổ vũ hận thù

Thư - Ý Kiến Ngắn tháng 7, 2020 - Phong trào BLM - Vấn đề "xúc phạm đức tin"

Người da đen NỔI GIẬN, do họ có mấy thế kỷ lịch sử đau thương, không thể gọi là KỲ THỊ NGƯỢC - Vấn đề "xúc phạm đức tin" - Lời hăm dọa cô Trần Ly của một con chiên

Thư - Ý Kiến Ngắn nửa cuối tháng 6, 2020 - Đừng vu khống chung chung là "đả kích tôn giáo"

Nguồn tin của LS Trịnh Quốc Thiên có vấn đề - Âm mưu mượn đầu heo nấu cháo - Đừng vu khống chung chung là "đả kích tôn giáo" - Cụ Hồ Chí Minh có tài thống nhất đất nước

Thời đó tao còn "trẻ người non dạ" nên đứng về phe Quốc Gia. Điều nầy đã làm tao ân hận một đời

Thời đó tao còn "trẻ người non dạ" nên đứng về phe Quốc Gia. Điều nầy đã làm tao ân hận một đời

Thư - Ý Kiến Ngắn nửa đầu tháng 6, 2020

Không có tôn giáo nào cao trọng hơn Sự Thật - Chia Rẽ Tôn Giáo _Vấn Đề Con Chiên - Kinh Thúi của các ngươi nói về "Tự do Tôn giáo" - Chuyện Kha Luân Bố đã phơi bày, chuyện Rốt, Tộ, Ký... cũng vậy thôi,

Chúng ta không phải Tị nạn Cộng sản! Chiêu Thức Mới Của Những Kẻ "Đồng Hành Cùng Quân Giặc"

Chiêu Thức Mới Của Những Kẻ "Đồng Hành Cùng Quân Giặc - Chúng ta không phải Tị nạn Cộng sản!- Vắn tắt Lịch sử cận đại của Việt Nam - dành cho những người Việt CCCĐ chưa hề biết sử

Vắn tắt Lịch sử cận đại của Việt Nam - dành cho những người Việt CCCĐ chưa hề biết sử

Trước 1954 không có nước Việt Nam trên bản đồ thế giới vì Việt Nam đã mất vào tay Pháp...Năm 1945, Vua Bảo Đại thoái vị và trao Ấn Kiếm triều đình cho đại diện của Hồ Chí Minh...Bảo Đại trở về làm thường dân nước

Phóng viên SBTN trao đổi với 1 comment về chuyện Quạ mượn lông Công ở Houston

Ở một bản tin trước đây mang tựa đề Âm mưu mượn đầu heo nấu cháo - Thái độ khinh thường lịch sử quá sức ngu xuẩn! chúng ta được biết ở thành phố Houston có một Plaza đặt tượng Ngô Đình Diệm kèm với tượng của Vua Quang Trung

Linh Mục Alexandre De Rhodes bị trục xuất bao nhiêu lần?

Giáo sĩ Đắc Lộ mê truyền đạo trên mảnh đất Việt Nam vì thấy dân chúng rất dễ nghe theo. Dân ta vì nghèo, vì bệnh tật, điều kiện rất tốt cho họ trổ tài phù thủy trị bệnh và gán công cho Chúa Trời của ông.

VÌ SAO ĐÁM DÂN CHÚA VIỆT LẠI CHỐNG CỘNG ĐIÊN CUỒNG ? Mạn hứng của Thiên Lôi

Vì họ cùng với bề trên Vatican và quan thầy thực dân tây phương, đã thất bại chua cay trong mưu đồ ca-tô-nô-lệ-hóa Việt Nam tưởng như đã trong tầm tay.

Thái Độ Khinh Thường Lịch Sử - Âm Mưu Mượn Đầu Heo Nấu Cháo!

Vụ án George Floyd vừa qua (25 May 2020) đã cuốn theo một cơn bão bao trùm gần khắp thế giới. Nhân đó, nổi lên cơn sốt hạ bệ các bức tượng mà nhiều thế hệ tin rằng đó là những người đáng được tôn kính. Người ta lật lại mặt trái của lịch sử, và biết đ

Tượng Đài Nhà Truyền Giáo Junipero Serra Tại Mỹ Bị Giựt Sụp Là Ai?

Tiến trình xâm lược cũng không sai nhau, đầu tiên là cải đạo, sau đó nhờ lũ cải đạo này đàn áp, bắt bớ, tiêu diệt văn hóa và dần dần đi đến tiêu diệt ngôn ngữ bản địa, thế là hoàn tất công cuộc xâm lăng chinh phục như ở Mỹ châu hiện nay..

Những Mâu Thuẫn Trong Thánh Kinh

Trước đây, Chris Harrison, một tay cừ khôi về điện toán, đã tạo ra một họa đồ liên kết đến tất cả các tham chiếu khác nhau về mỗi sự kiện trong Kinh Thánh. Ví dụ, nếu một câu trong Tân Ước được nhắc lại một câu trong Cựu Ước