Mẩu Thiết Kế Trang GG DD Cho Ngày Quốc Khánh Việt Nam

 

SH sưu tầm

http://sachhiem.net/LICHSU/2THANG9/GoogleDoodle.php

 02-Sep-2020

Chúng tôi rất vui mừng khi trang Google Doodles đã thiết kế hình tựa một cách đặc biệt mỗi năm cho Ngày Quốc Khánh của Việt Nam, hay là ngày Tuyên Ngôn Độc Lập.

Đặc biệt nhất là năm nay kỷ niệm lần thứ 75 Ngày Độc Lập nước Việt Nam.

SH sưu tầm

 

Nguồn Google Doodles