LM Trần Lục - Một đoạn trong cuốn "Hội Hè Đình Đám" của Toan Ánh

  ●   Bản rời

L.M. Trần Lục - Một đoạn trong cuốn "Hội Hè Đình Đám" của Toan Ánh

Nguyễn Hữu Ba

http://sachhiem.net/LICHSU/N/NguyenHBa.php

24-Jan-2014

Dẫn: Vấn đề đạo Ca-tô Rô-ma trong lịch sử Việt Nam đã được những người dân có tâm hồn dân tộc tìm hiểu và thuộc lòng các hành động phản quốc của một số lãnh đạo tinh thần của họ. Thế nhưng các con chiên không hề hay biết (vì biết sẽ có tội) và không hề nhận tội, tiếp tục viết những bài để bênh vực chủ chăn của họ. Và đây là một trong những cuộc trao đổi rất ngắn phát sinh trong chuỗi thư tín dưới đây sau bài viết của ông Duyên Lãng Hà Tiến Nhất.. (SH)

● 2014-01-24 - - Trần Chung Ngọc -

● 2014-01-24 - - Duyên Lãng HTN - Trần Tiên Long -


Subject: Re: Tản Mạn Quanh Cuốn "Linh Mục Trần Lục"
From: "Ba Nguyen"
Date: 1/24/14 6:09 am


Đúng như tác giả Nguyễn Ngọc Quỳ đã viết:

"Tôi bèn kết hợp người "nâng", cách "nâng", và đối tượng được "nâng" lại với nhau trong một phương trình, và giật mình tìm ra được đáp án cho hiện tượng quái đản nói trên:

Cứ người Công giáo làm thì Công giáo Việt Nam phải nhắm mắt mà khen. Bất chấp chuyện làm có xấu mấy chăng nữa ! Họ không lý đến sự thật, và cũng chẳng cần đắn đo xem có xúc phạm đến dân tộc hay không. 

Tình cảm tôn giáo của người Công giáo Việt Nam mạnh hơn liên đới của họ với đất nước Việt Nam, và áp đảo hẵn một chút lương thiện trí thức nào đó còn sót lại của tinh thần đại học mà họ đã tiếp thu.

Họ chỉ có một tiêu chuẩn để đánh giá: Có lợi hay có hại cho Công giáo ? Cho nên, để có lợi cho Công giáo, họ đã lạy Trần Lục thì làm sao mà thờ Đinh Công Tráng và Phan Đình Phùng được, vì có điều nầy thì không thể có điều kia!"

Tôi xin trích dẫn ra đây thêm một đoạn trong cuốn "Hội Hè Đình Đám" của Toan Ánh, để mọi người thấy cái tinh thần nô lệ ngoại bang, nô lệ giặc Pháp của đám thần dân của Vatican đang sống trên mảnh đất VN.


LM. Trần Lục với huân chương của giặc Pháp. Ảnh vẽ của trang web http://chuayeucon.wordpress.com/, bài "Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh, niềm vui cho người Việt Nam"


Cuộc Đại Lễ Tấn Phong Giám Mục Và Gắn Huy Chương Tại Phát Diệm

do chính người Công Giáo tại Phát Diệm hãnh diện viết ra:

"Quan Thủ Hiến vừa bước chân xuống xe, ngài tiến thẳng lại mộ cụ Trần Lục. Hai tay kính cẩn đặt vòng hoa trên nấm mõ vị Nam tước. Một phút yên lặng: quan Toàn Quyền cảm động kính điếu một vị anh hùng, một bậc quốc công danh vang bốn bể...mà nay, lần thứ nhất, ngài mới được nhìn những công cuộc vĩ đại như tiếng ca khen tài đức.

Thực là một buổi nhất sơ, mà buổi nhất sơ này lại được đứng trước mồ vị Nam Tước Phát Diệm càng thêm cảm xúc ai tình...Vị Thủ Hiến Đông Dương đưa cặp mắt đầy cảm động không thể giấu được, ngó chung quanh lũ con dân chồng chịt như nêm cối, bao nhiêu con mắt đổ dồn vào Ngài. Ngài cảm động hơn nữa, vì nghĩ tới cụ Trần Lục, người cha đã giáo hóa con dân biết trọng lễ nghi trật tự, kỷ cương, và là vị phúc tinh đã đem lại sự hòa bình thân thiện cho dân tộc Pháp Nam mà ngài vừa mắt thấy tai nghe những chứng chỉ thành thực do những cuộc đón chào các hương lý phủ, huyện, đứng chực hai bên đường Ninh Bình-Phát Diệm biểu diễn...

Vẫn giữ nét mặt cảm động và suy nghĩ, quan Toàn Quyền cùng với các quan khác theo Đức Cha Nguyễn Bá Tòng hướng đạo tiến vào thánh đường. Chỗ mấy chục năm trước Cha Trần Lục đã đón tiếp hai vị Toàn Quyền là De Lanessan và Roussaux. Mừng quan Toàn Quyền đã nhờ tài ngoại giao lỗi lạc mà tránh cho xứ Đông Dương một cơn khủng bố. Quan Toàn Quyền đứng lên nói ít nhời tỏ lòng quyến luyến Phát Diệm và Đức Cha Nguyễn Bá Tòng. Ngay hôm mới gặp đức Cha lần đầu ở Tam Đảo, ngài đã cảm phục và hứa sẽ đến Phát Diệm thăm Đức Cha. Nay được như ý sở nguyện, ngài rất lấy làm thỏa dạ. Thỏa dạ vì trong buổi đến thăm Đức Cha này Ngài lại được cái vui sướng tự tay gắn Bắc Đẩu Bội Tinh cho Đức Cha. Ngài chúc Cha vừa mới thụ phong được một cuộc tông đồ sung mãn.

Sau một hồi vỗ tay, quan Toàn Quyền mời Đức Cha Tòng xuống trước sân vận động giữa đội lính thủy bồng súng chào. Sau một tiếng hô rất mạnh mẽ, Ngài tuốt gươm bạc cầm trong tay và cứng cát tuyên bố thay mặt cho Thống Tướng Pétain, Quốc Trưởng Pháp kính tặng Đức Cha Tòng Ngũ Hạng Bắc Đẩu Bội Tinh. Thế rồi Ngài tiến đến gần Đức Cha hai tay kính cẩn gắn huy chương mà chính Ngài tặng Đức Cha. Lùi ra mấy bước Ngài cầm chiếc gươm bạc sẽ đặt lên hai vai của Đức Cha.

Hội nhạc cử bài Quốc Ca. Quan Toàn Quyền kết thúc lễ gắn huy chương bằng một cái áp má thịnh tình và lòng trọng kính, Quan Toàn Quyền lên an tọa. Đức Cha Tòng đọc bài diễn văn tỏ lòng cảm ơn chính phủ, tỏ lòng trung thành con dân Việt Nam đối với Mẫu Quốc. lòng cảm xuất không khỏi đem lòng thán phục những bậc anh hùng Công Giáo ở nước ngoài cũng như ở nước ta, đã đổ máu để mua cho mình sự hòa bình thân ái, mua cho mình bữa tiệc có tình gia thất hôm nay.

"Tứ Hải Giai Huynh Đệ" bữa tiệc pha chủng tộc, pha tôn giáo, pha giai cấp! Thực là một bữa "Tiệc Lòng". Vì bấy nhiêu trái tim cùng đổ một dịp theo với những nhịp kèn nhà binh của đội thứ bốn lính khố đỏ Nam Định thổi mừng khi ăn tiệc. Tiếng cười, tiếng nói, chén tạc chén thù một lòng thân thiện hợp quần"

("Hội hè đình đám" của Toan Ánh, dẫn theo cuốn " Tại sao không theo đạo Chúa" tập 1, từ trang 190-201)

LM Trần Lục và GM Nguyễn Bá Tòng với mề đay đeo lấp lánh trên ngực

Là giám mục hay linh mục, nếu giáo hội Vatican khen thưởng là chuyện bình thường. Đằng này L.M Trần Lục đã được Pháp Hoàng khen thưởng Bắc Đẩu bội tinh đệ ngũ hạng năm 1885. Rồi 4 năm sau (1889) ông lại được gắn Bắc Đẩu bội tinh đệ tứ hạng. Năm 1940 giám mục Nguyễn Bá Tòng cũng được Thống Chế Pétain gắn Bắc Đẩu bội tinh đệ ngũ hạng.

Hành động Việt gian này đã được đồng bào Công giáo rất hãnh diện (xem bài Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh, niềm vui cho người Việt Nam), nên họ đã đặt tên cho hai ngôi trường ở Sàigòn: Trần Lục và Nguyễn Bá Tòng. Họ còn viết cuốn sách đồ sộ khoảng 700 trang "Linh Mục Trần Lục" gồm 22 tác giả Công Giáo, ca tụng ông linh mục này lên tận mây xanh. Họ tôn xưng Trần Lục không những là một anh hùng của Việt Nam mà còn là một vĩ nhân của thế giới! 

NHB

________________

From: Tran Quang Dieu
Sent: Friday, 24 January 2014 10:34 PM
Subject: Tản Mạn Quanh Cuốn "Linh Mục Trần Lục"

Bác Hãn: "Nặng Lòng Với Quê Hương Là Vì Nghiên Cứu Sử"

Tản Mạn Quanh Cuốn "Linh Mục Trần Lục"

Nguyễn Ngọc Quỳ

05 tháng 4, 2009