Viết Sử Như Thế Là Giết Sử

Lần này ông ta không xin Mỹ cho không, mà xin Mỹ cho vay. Thư do Nguyễn Tiến Hưng và một người nữa soạn thảo, “tránh không nói tới tình hình quá tuyệt vọng” (tr. 312) của Việt Nam Cộng hòa lúc đó, được viết với lời lẽ thống thiết: “Tôi trân trọng thỉ

Những Quan Điểm Sai Trái Trong Nghiên Cứu Lịch Sử

Sau khi Báo Nhân Dân đăng loạt bài liên quan tới xu hướng xét lại lịch sử, viết lại lịch sử, từ CHLB Ðức, tác giả Hồ Ngọc Thắng đã gửi tới Tòa soạn bài viết với một số dẫn chứng từ xu hướng này ở CHLB Ðức và nêu lên những suy nghĩ của tác giả.

Phương Pháp Sử Là Thế Nào? Thế Nào Là Viết Sử Trung Thực? P 2/2

Trong mấy chục năm gần đây có nhiều tác phẩm lịch sử của những người được đào tạo trong ngành sử đều cho rằng mình viết theo phương pháp sử. Nhưng tại sao có những luồng ý kiến trái ngược về sử nước nhà, nhất là trong sử cận đại từ thời 1945 cho đến

Phương Pháp Sử Là Thế Nào? Thế Nào Là Viết Sử Trung Thực? P1/2

Phe này cho rằng phe kia là che giấu sự thật nên có nhận định khác nhau về một số sự kiện lịch sử, như cuộc chiến tranh chống ngoại xâm giành độc lập của Việt Nam chẳng hạn. Vậy đâu là tiêu chuẩn để đánh giá sự trung thực của một tác phẩm lịch sử?

Mùa Phật Ðản Ðẫm Máu

Tác giả bài khảo luận nầy, Nguyên Vũ, là một trong những bút hiệu của Tiến sĩ Vũ Ngư Chiêu. “Trước năm 1975, Tiến Sĩ Vũ Ngự Chiêu là một sĩ quan trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, gốc Pháo Binh, từng phục vụ trong nhiều binh chủng, kể cả Nhảy Dù.

Ngô Đình Diệm là ai? Tập 4: Nhìn Nhận

Ngô Đình Diệm là ai? Tập 4 : Nhìn Nhận

Ngô Đình Diệm là ai? Tập 3: Trả Giá

Ngô Đình Diệm là ai? Tập 3: Trả Giá Biên tập: Thi Nguyễn

Ngô Đình Diệm là ai? Tập 2 : Cuộc đời và sự nghiệp

Ngô Đình Diệm là ai? Tập 2: Cuộc đời và sự nghiệp Biên tập: Thi Nguyễn

Ngô Đình Diệm Là Ai? Tập 1: Cuộc đời và sự nghiệp

Phần 1. Cuộc đời và sự nghiệp Phần 2: Cuộc đời và sự nghiệp Phần 3: Trả Giá Video 4: Nhìn Nhận

Đề tài nói chuyện trực tuyến kỳ 2: Thế Nào Là Hèn Với Giặc -Ác Với Dân

Đất nước Việt Nam được ở trong thanh bình quá lâu rồi, sinh ra những tiêu cực, cần những trí tuệ đóng góp để mạnh dạn sửa sai. Nhưng nếu chỉ đứng như người bàng quan, chỉ biết xổ ra những lời trống rỗng, phá thối thì không phải là thái độ của một

Chung Quanh Vấn Đề Nhận Thức Và Đánh Giá Hồ Chí Minh Hiện Nay

Đánh giá vai trò của một học thuyết hay một vĩ nhân cần đứng vững trên quan điểm lịch sử cụ thể. Lịch sử không đứng yên, mà luôn luôn vận động, biến đổi. Chủ nghĩa tư bản ở thời kỳ hoang dã, đi xâm chiếm thuộc địa, thì từ đầu đến chân nó đều thấm bùn

Có ai đuổi giặc mà hèn? Có ai theo giặc mà "hiền" với dân?

Có ai đuổi giặc mà hèn ? Có ai theo giặc mà "hiền" với dân ? Sử đây, nào, hãy học đi Học chưa hiểu hết: nói gì, ai nghe ?

Ai nói rằng Việt Nam đã độc lập từ 11/3/1945 thì đọc ở đây (vi.wikipedia.org)

Trong thư viết ngày 8/5/1947 tại Sài Gòn - nay là TP Hồ Chí Minh, gửi học giả Hoàng Xuân Hãn, ông Trần Trọng Kim bàn về tình hình chính trị Việt Nam năm 1945 và vai trò của Việt Minh như sau:... Tôi vẫn biết việc chống Pháp chỉ có Việt Minh mới làm

Đây Là lời khen “Diệm” của hai vị tổng Thống Mỹ

Tổng thống Kennedy gọi gia đình Ngô Đình Diệm là “Bọn chó đẻ” (sons of bitches) [After reading a CIA report on the shenanigans, President Kennedy slammed the document down on his desk and shouted, “Those damned sons of bitches.”]

Hòa Thượng Thích Quảng Đức, Biểu Tượng Về Tinh Thần Dân Tộc Và Đạo Pháp

Bồ tát Thích Quảng Đức đã hoà nhập thực sự vào dòng chảy nhập thế của Phật giáo Việt Nam, đã trở thành biểu tượng cho tính dân tộc và đạo pháp của Phật giáo Việt Nam. Bồ tát Thích Quảng Đức vì vậy đã trở thành bất tử. Trái tim để lại cho đời của Bồ t

Sự Thật Lịch Sử Không Thể Tô Hồng, Không Thể Bôi Đen

Những danh từ hoa mỹ "con người đẹp, làm việc đẹp và viết nên trang sử đẹp" được trang hoàng cho một quyển sách của ông Phạm Cao Dương đề cập trong bài dưới đây. Nhưng than ôi, những nhân vật chủ thể trong sách đó như thế nào, đã làm những gì?