Lễ mừng đại thọ linh đình long trọng cho mẹ Giám Mục Khảm