Khoa Học (Nào) Dẫn Đến Thiên Chúa ?


 ●   Bản rời

Khoa Học (Nào) Dẫn Đến Thiên Chúa ...?

LTS: Câu hỏi đúng phải là "Khoa học nào dẫn đến Thiên Chúa?". Thiên Chúa không tạo ra khoa học, xa lạ với khoa học, nên khi khoa học lớn lên, thì Thiên Chúa bị nhỏ lại. Ai nói "khoa học dẫn đến Thiên Chúa" phải giải thích tại sao các giáo hoàng từ xưa cứ bắt giam các nhà khoa học? (SH)
_____________________
Subject: Bản gốc: Khoa Học Dẫn Đến Thiên Chúa
From: "qtran"
Date: 1/7/15 3:07 pm

Kính thưa quí độc giả,

Tôi thực sự ngạc nhiên ở thời buổi văn minh điện tử này mà vẫn còn có những ông bà trí thức Ca-tô khẳng định rằng “Khoa học dẫn đến Thiên Chúa” mà không cần đưa ra bất cứ một bằng chứng nào. Hình như không bao giờ chúng ta tự hỏi rằng tại sao thuyết sáng tạo của Thiên Chúa giáo lại bị tuyệt đối cấm giảng dạy trong bất cứ bộ môn khoa học nào ở các trường công lập Hoa Kỳ.

Xin chuyển bài viết sau đây trình bày lập trường của cộng đồng khoa học liên quan đến thuyết sáng tạo và những mánh mung của Thiên Chúa Giáo đã từng chống phá thuyết tiến hóa khoa học như thế nào trong suốt hơn 100 năm qua. Xin trích dẫn một đoạn ngắn ở phần kết luận như sau:

“Khi mà Giáo Hoàng Benedict XVI đã tuyên bố rằng “Giáo hội đã chấp nhận tiến hóa như là một lý thuyết khoa học”, và Giáo hội Công Giáo La Mã không còn giảng dạy thuyết sáng tạo cho các tín đồ nữa, và Hàn Lâm Viên Khoa Học Quốc Gia Hoa Kỳ đã đưa ra lời khuyến cáo của họ năm 1998 rằng, “Trong cộng đồng khoa học, không còn có sự tranh luận về sự tiến hóa có xảy ra hay không, và không có bằng chứng nào chứng tỏ là sự tiến hóa đã không xảy ra.”, và các ông chánh án Hoa Kỳ đã có quyết định không cho dạy thuyết sáng tạo cho các học sinh trường công lập, thì một số nhà biện giải VN cho Thiên Chúa giáo vẫn hằng ngày ra rả chống phá thuyết tiến hóa và nhục mạ các nhà khoa học. [31]

Vậy có nghĩa là những trình bày của các tác giả VN núp dưới cái dù bảo vệ tôn giáo, bất chấp sự thật mà họ luôn luôn tuyên bố muốn cỗ vũ, chỉ là những đồ phế thải mà tôi tin những người có trách nhiệm cho các quyết định như đã trình bày ở trên không phải họ không biết. Những thứ phế thải này là sản phẩm một thời của các hoạt động Thiên Chúa giáo đã phí công sức hơn 100 năm qua cho việc chống phá thuyết tiến hóa.”
(Hết trích).

Trân trọng,

Trần Tiên Long

Những Thủ Đoạn Mánh Mung
Chống Phá Thuyết Tiến Hóa


Trần Tiên Long


http://sachhiem.net/TTL/TranTL11.php

01-Dec-2011

__________________
From: PhoNang@yahoogroups.com [mailto:PhoNang@yahoogroups.com]
Sent: Tuesday, January 6, 2015 12:08 PM
To: Lu Giang
Subject: [PhoNang] Bản gốc: Khoa Học Dẫn Đến Thiên Chúa

Khoa Học Dẫn Đến Thiên Chúa


http://binhtrung.org/a5329/suy-tu-khoa-hoc-dan-den-thien-chua
15 Tháng Mười Một 20123

Nguyễn Hy Vọng – sưu tầm
Posted by: Lu Giang