- Vụ Formosa - Tha thứ là một chuyện - Mất lòng tin là một chuyện khác - Vụ Bob Kerrey - Tha thứ là một chuyện - Cho đứng đầu công việc khai dân trí là một chuyện khác

- "Việt gian" là từ để chỉ những người Việt làm tay sai cho quân giặc ngoại xâm. Các triết thuyết, chủ thuyết trên thế giới không phải là "ngoại xâm" mà là tài sản chung của nhân loại.

- Triết lý có hai đứa con Sự Thực và lòng Bao Dung mà Cuồng Tín muốn giết - Cuồng Tín có những đứa con:  Sự Nói Dối và sự Ngược Đãi mà Triết Lý muốn hạ (Voltaire)

- 2 cuốn sách nổi danh về Vaticanleaks: - "Merchants in the Temple" (Gianluigi Nuzzi) - và " Avarice" (Emiliano Fittipaldi)

- Ba trọng tội của Alexandre De Rhodes đối với dân Việt Nam:

Alexandre De Rhodes- Gián điệp cho Vatican
- In cuốn Phép Giảng 8 Ngày mạ lỵ các tôn giáo khác ở VN
- thân hành vận động Vua Louis XIV để xuất quân đánh VN.

[0]->

- Cảnh báo: Còn Facebook thật của trang nhà có chữ "US" phía sau www.facebook.com/sachhiem.net.us. Còn tên www.facebook.com/sachhiem.net bị kẻ xấu chiếm đoạt.

Thông Báo Về v/đ Đại Diện cho Trang Nhà, và v/đ Tên Miền Sachhiem.net