Đánh Giá Tài Liệu Trong Việc Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam Cộng Hòa

Đánh Giá Tài Liệu Trong Việc Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam Cộng Hòa  

Việc nghiên cứu lịch sử VNCH càng ngày càng được nhiều người Việt ở nước ngoài cũng như ở trong nước quan tâm. Chuyện này, cũng như nhiều chuyện khác, có hai mặt. Mặt tích cực là giúp cho những thế hệ trẻ, sanh sau ngày 30-4-1975, có nhiều tài liệu


Đánh Giá Tài Liệu Trong Việc Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam Cộng Hòa
Cá Chết Và Tiến Sĩ Nguyễn Phúc Liên

Cá Chết Và Tiến Sĩ Nguyễn Phúc Liên  

Vài viên chức cấp nhỏ thì giải thích lăng nhăng trong khả năng hiểu biết thấp. Những người lớn thì: 30 viện nghiên cứu VN đã vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân; chính phủ VN đã mời Giáo Sư Yoshihiko Yamada thuộc đại học ToKai Nhật Bản tham gia điều tra.


Hào Quang Mặt Trời Rực Rỡ Trên Dãy Hy Mã Lạp Sơn
Bài Hát The Land of Vietnamese (Miền đất của người Việt Nam)

Bài Hát The Land of Vietnamese (Miền đất của người Việt Nam)  

The land of Vietnamese (Miền đất của người Việt Nam) là một bài hát phản chiến, lưu hành ở các nước phương Tây và Mỹ trong những năm Mỹ gây chiến ở Việt Nam. Bài hát khá nổi tiếng và mọi người truyền tay nhau hát nhưng tác giả của nó là một ẩn sĩ mà


Chuyện Ô. Đông Quách Thổi Sáo Gian (Đông Quách Tiên Sinh Lạm Vu Thi)