Hình Ảnh Chân Thật Ngày 19 Tháng 5

 

FB Nguyễn Kim Khanh

http://sachhiem.net/XAHOI/FB/NguyenKimKhanh.php

 20-May-2021

Làm không đợi ai kêu gọi, không cần ai đưa lên đài, lên báo, không đợi ai khen thưởng. Thế mới là tấm lòng trong trắng và chân thật.

(FB Nguyễn Kim Khanh)

Chân dung cụ ông đạp xe giữa nắng ở Nghệ An treo ảnh Bác Hồ, Bác Giáp và cờ Tổ Quốc, cờ Đảng mừng kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Bác Hồ.

Đây là cụ Nguyễn Doãn Uyên (quê huyện Thanh Chương) đã sắp sửa bước sang tuổi 80.

Hôm, 19/05, kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Bác Hồ, cụ treo ảnh Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng đạp xe từ Thanh Chương lên Đô Lương giữa cái nắng chang chang như đổ lửa.

Cụ nói trong ngày kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Bác Hồ, cụ chỉ muốn làm một điều gì đó để thể hiện tình cảm của mình với Bác Hồ và Đại tướng!

Yêu thương Cụ lắm luôn.