Hãy mang chính trị vào các giáo xứ

●   Bản rời

Hãy mang chính trị vào các giáo xứ

Subject: GIÁO HỘI LA MÃ: LỊCH SỬ VÀ HỒ SƠ TỘI ÁC / Hãy mang chính trị vào các giáo xứ - ĐGH Phanxico
From: "qtran"
Date: 5/10/15 11:50 am

Kính thưa quí độc giả,
Nếu người Giáo Hội Công Giáo chủ trương và kêu gọi các tín hữu “Hãy mang chính trị vào các giáo xứ” thì Giáo Hội Công Giáo có khác gì là một đảng phái chính trị, và Hội Đồng Giám Mục Công giáo VN có khác gì là một cánh tay nối dài, một công cụ để phục vụ đắc lực cho quyền lợi của một đảng phái chính trị ngoại bang? Tác giả Vũ Tài Lục cho rằng làm chính trị thì đồng nghĩa với việc dùng thủ đoạn. Tranh đoạt quyền lực để áp đặt những ý kiến, quan điểm, chính sách khác biệt nhau luôn luôn đòi hỏi phải dùng thủ đoạn để đoạt cho được quyền lực. Nhưng mục đích không thể biện minh cho mọi phương tiện, nhất là những phương tiện xấu ác nhất đã từng núp dưới cái chiêu bài tôn giáo. Trong quá khứ, người ta đã từng mang Thiên Chúa ra để cổ vũ cho hòa bình; và hiện nay, người ta lại đang mang Thiên Chúa ra để cổ vũ cho chiến tranh.
Xin chuyển vào diễn đàn bài viết của một sử gia trình bày rất tường tận về những tội ác mà một thế lực hoàn vũ núp dưới bóng tôn giáo đã làm trong suốt dòng lịch sử của nhân loại.
Trân trọng,
Trần Tiên Long

GIÁO HỘI LA MÃ:
LỊCH SỬ VÀ HỒ SƠ TỘI ÁC

- Nguyễn Mạnh Quang -


 


10 tháng 2, 2015

CHƯƠNG 14
________________________________________
TÀN SÁT VÀ THANH TÓAN LẪN NHAU ĐỂ CHIẾM ĐỌAT QUYỀN LỰC
________________________________________Từ ngàn xưa, trong xã hội loài người, bất kỳ trong phạm vi họat động nào, hễ có quyền lực là có tranh chấp, thanh toán và tàn sát lẫn nhau để chiếm giữ quyền lực, và quyền lực càng lớn, thì tình trạng tranh chấp, thanh toán và tàn sát lẫn nhau càng quyết liệt và càng đẫm máu. Người Trung Hoa có kinh nghiệm này sớm nhất và nhiều nhất cho nên họ đã ghi nhận tình trạng này bằng một bài thơ dưới đây:
Nhất đăng cửu ngũ,
Lục thân tình tuyệt
Phụ tử phản mục
Thủ túc tương tàn,
Thiên lương bất tại.

(đọc tiếp>