Giáo Hoàng Francis Thay Đổi “Kinh Lạy Cha” Để Con Chiên Khỏi Phỉ Báng Thiên Chúa

 

Kevin Trần

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgTR/TranKevin_04.php

 ngày 07-Jun-2019

Giáo hoàng Francis thay đổi (một câu trong) “Kinh Lạy Cha”:

Vị Chủ chăn Giáo hội Công giáo La Mã thay đổi câu kinh “đừng dẫn chúng con vào chước cám dỗ” sau khi nói rằng câu kinh như thế đã hàm ý rằng Chúa có thể dẫn con chiên đi lạc đường.

[Pope Francis changes Lords Prayer: Head of Catholic church changes lead us not into temptation line after saying it implies that God can lead followers astray].

Xin xem chi tiết ở link sau đây:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7109715/Pope-Francis-changes-Lords-Prayer-saying-implied-God-lead-astray.html

Giáo hoàng Francis (Hình của Getty Images, trích từ báo điện tử Daily Mail)

Nhận xét:

● Kinh Lạy Cha là một Kinh nguyện cực kỳ quan trọng, nếu không muốn nói là Kinh quan trọng bậc nhất, được tín đồ kính cẩn đọc tụng trong hầu hết các Thánh lễ của Giáo hội Công giáo. Kinh nầy xác định cơ sở cho nền Thần học Cứu rỗi và Chiến lược Truyền đạo của Công giáo ở ba nội dung: (i) Tin rằng có sự hiện diện của một “Cha chúng con ở trên trời”.  (ii) Con chiên thì phải thần phục vị Cha đó, phải tin rằng “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”, và (iii)  Tin và “cúi đầu vâng phục” như vậy thì sẽ được “chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ” (www.conggiao.org)

● Theo “Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo” (bản dịch của HĐGM Việt Nam) thì Kinh nầy rất thiêng liêng và là một Giáo điều vì do chính Chúa con (Giêsu) đích thân truyền dạy trong “Bài giảng trên núi (Bát Phúc)” theo Matthew 6:13, tóm lược toàn bộ Tin Mừng (Tertulliano). Theo thánh Thomas Aquino thì Kinh là “lời cầu nguyện tuyệt hảo” để hiệp thông được với Chúa Cha. Như vậy, Kinh Lạy Cha nầy đã được 266 Giáo hoàng xác tín, hàng triệu chức sắc nhà thờ, hướng dẫn hàng tỷ tín đồ đọc nguyện trong quá trình 2 nghìn năm hiện diện của Công giáo và những “đạo” biến thái của Thiên Chúa giáo. Trong tổng số nầy, có một bộ phận rất đông chức sắc và con chiên đã xử dụng bản Anh ngữ (mà phiên bản đầu tiên bằng tiếng Anh cổ, được phát hành từ năm 995) 

● Thế nhưng sau 16 năm nghiên cứu của một Hội đồng các học giả về Kinh Thánh, năm 2017 Giáo hoàng Francis đã phải đồng ý với các học giả rằng các bản dịch Anh ngữ (và các ngôn ngữ khác dựa vào bản tiếng Anh) vốn cũng được dịch từ tiếng Hy Lạp, có cái gì không ổn, có cái gì phỉ báng Thiên Chúa. Giáo hoàng nói phải dịch lại, hãy đổ trách nhiệm “dẫn chúng con vào chước cám dỗ” cho quỷ dữ Satan chứ sao lại đổ cho Chúa (Pope Francis has altered the Lord’s Prayer to shift responsibility to Satan). Tại vì khi cầu nguyện “đừng dẫn” tức là Chúa đã “từng dẫn” rồi nên mới cầu nguyện xin “đừng” Chúa ơi!

Người viết hoàn toàn đồng ý với Giáo hoàng Francis và xin khâm phục khả năng Anh ngữ của Ngài, hơn hẳn các vị tiền nhiệm. Nhưng từ đó, xin trân trọng hỏi Ngài ba câu:

◎- Thế ra từ hơn 1 nghìn năm qua (kể từ năm 995), cái phần Giáo hội vài tỷ tín đồ (xài phiên bản Anh ngữ) của Ngài ê a tin tưởng vào một lời nói láo, phỉ  báng Chúa Cha, thế mà không những các Giáo hoàng không nhận ra mà chính Thiên Chúa cũng chẳng “soi sáng” để sửa sai gì cả hay sao? Vậy thì những lời xưng tụng để mê hoặc như  “Thiên Chúa là Thần, vô hạn, vĩnh cửu và không thể thay đổi trong bản thể, trí tuệ, quyền lực, thánh thiện, công bằng, lòng tốt và sự thật”   ["God is a Spirit, infinite, eternal, and unchangeable in his being, wisdom, power, holiness, justice, goodness, and truth."] chẳng qua cũng chỉ là dụ ngôn lố bịch và khoác lác hay sao?

◎- Chúa Giêsu  nói tiếng Aramic, Kinh Tân Ước được các Tông đồ (vốn là dân lao động chân tay ít học) ghi lại lời của Chúa Giêsu bằng tiếng Hy Lạp cổ (Koine Greek), rồi liên tục bị dịch qua dịch lại, “hiệu đính” nhiều lần bằng nhiều “nguồn” khác nhau trong nhiêu thời kỳ … vậy thì lấy cái gì để bảo đảm đây là lời thật, nguyên bản, của Chúa Giêsu? Một cái lổi “to tổ bố” (phỉ báng Thiên Chúa) như câu dịch Anh ngữ (trong Kinh Lạy Cha) mà phải mất 995 năm mới phát hiện ra, thì lấy gì bảo đảm rằng hàng chục nghìn câu trong 2 bộ Kinh Cựu Ước và Tân Ước là đúng đắn đáng tin?   

◎- Một nền thần học dựa trên sự dối trá và lường gạt thì những khuyết tật của nó sẽ tự lộ diện ra và kích hoạt thành những hành động tội ác khủng khiếp. Chỉ tạm kể ba tội ác tiêu biểu và to lớn, sản phẩm trực tiếp của nền Thần học Công giáo trong thời cận/hiện đại:

(a) Hợp tác với Hitler trong kế hoạch diệt chủng dân Do Thái chỉ vì theo Kinh Tân Ước, kẻ bán Chúa Giêsu là Juda, vốn là dân Do Thái.

(b) Dẫn đường và làm tay sai cho các chế độ thực dân Âu châu trong cái gọi là “nhiệm vụ khai hóa’ (mission civilization) để tiêu diệt các nền văn hóa bản địa của các nước tại Nam Mỹ, Á châu và Phi châu.

(c) Bao che cho gần 5 nghìn linh mục phạm tội Ấu dâm trên 3 châu lục trong 4 thập kỷ.

Xin hỏi Giáo hoàng có tôn giáo nào mở miệng cứ  tự xưng là “Thánh” (Tòa Thánh, Thánh kinh, Thánh Cha, Thánh lễ, Thánh chiến, Thánh ca, Thánh địa, …) nhưng hành động lại độc ác tàn nhẫn như thế không? 

Kevin Trần 
6/2019

___________

Đọc thêm:

TIN KHÔNG NỔI ! Một phê bình Thiên Chúa Giáo Từ Góc Độ Phật Giáo

Trí Tánh Đỗ Hữu Tài dịch từ

Beyond Belief - A Buddhist Critique of Fundamentalist Christianity
của A.L. de Silva

http://sachhiem.net/SACHNGOAI/BEYOND/BYDBLF06.php

(trích)

Việc thay đổi Kinh Lạy Cha 

Giê-su đã truyền cho các tông đồ kinh Lạy Cha trước khi Ngài chết, và từ đó, hàng thế hệ tín đồ Thiên Chúa giáo đã thuộc lòng và đọc làu làu kinh nầy. Nhưng những ai đã từng thuộc kinh nầy từ 20 năm trước đây, nay lại phải học lại vì kinh Lạy Cha đã thay đổi. Chúng ta sẽ so sánh nguyên bản kinh Lạy Cha được tìm thấy trong tất cả Kinh Thánh 20 năm trước với kinh Lạy Cha bây giờ trong Phiên Bản chuẩn có sửa chữa của Kinh Thánh (The Revised Standard Version of the Bible), thì chúng ta sẽ thấy tín đồ Thiên Chúa giáo đã giả mạo lời dạy quan trọng nhất này của Giê-su.

Bản kinh King James

Lạy Cha chúng con ở trên trời, nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, vâng ý Cha dưới đất bằng trên trời vậy. Xin Cha cho chúng con rày hàng ngày dùng đủ, và tha tội chúng con, như chúng con đã tha kẻ có tội chúng con, lại chớ để chúng con sa chước cám dỗ , đừng giao chúng con vào tay ma quỷ, vì vương quốc và quyền năng, và vinh quang của ngài. Amen.

Phiên bản Quốc tế Mới (The New International Version): 

Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con rày hàng ngày dùng đủ, và tha tội chúng con, như chúng con đã tha kẻ có tội chúng con, lại chớ để chúng con sa chước cám dỗ. Amen. (Lk 11:2-5).

Xin để ý các câu này – “Cha chúng con ở trên trời”, “vâng ý Cha dưới đất bằng trên trời vậy”, “đừng giao chúng con vào tay ma quỷ, vì vương quốc và quyền năng, và vinh quang của ngài” – đã bị cắt bỏ khỏi Kinh Lạy Cha mới.

Chúng ta nên hỏi những người bạn Thiên Chúa giáo của chúng ta tại sao những câu này lại bị cắt bỏ ra khỏi giáo lý nổi tiếng và quan trọng nhất của Giê-su. Hãy hỏi họ phiên bản nào giữa hai phiên bản khác nhau nầy của Kinh Lạy Cha là lời của Chúa Trời không sai lầm, không thay đổi. Hãy hỏi họ ai đã có đủ tri thức và khôn ngoan để sửa sai Kinh Thánh như thế. Các bạn sẽ thấy họ rất khó trả lời các câu hỏi đó của bạn. Đang ở đây hay một mai đi nơi khác, độc giả nên đến các thư viện hay tiệm sách, tìm ra các phiên bản khác nhau của Kinh Thánh và so sánh chúng cẩn thận. Chúng ta sẽ thấy tận mắt các Kinh Thánh thì khác nhau dường nào do hậu quả của sự giả mạo.

(hết trích)