Giáo Hoàng Francis Là Con Rắn Độc Giao Điểm?


 ●   Bản rời

Giáo Hoàng Francis Là Con Rắn Độc Giao Điểm?

Subject: Giáo Hoàng Francis Là Con Rắn Độc Giao Điểm? / Giao Điểm: ổ rắn độc <cuả bọn mặt người thú tâm tay sai CSVN.>
From: "qtran"
Date: 2/9/15 4:46 pm
To: "'qtran'" , GoiDan@yahoogroups.com, PhoNang@yahoogroups.com, diendanviahe@yahoogroups.com, VietNamHaiNgoai@yahoogroups.com, NguoiVietQuocGia@yahoogroups.com, DiendanDanToc@yahoogroups.com, toasoan@roadrunner.com, diendantranhluan@yahoogroups.com, "'Paul Osieck'"

Giáo Hoàng Francis Là Con Rắn Độc Giao Điểm?

Kính thưa quí độc giả,

Cứ theo lý luận của tác giả Trần Thanh trong bài “Giao Điểm: Ổ Rắn Độc” thì đương kim Giáo Hoàng Francis cũng đang là một con rắn độc thuộc tổ chức Giao Điểm và là tay sai của CSVN; bởi vì ông cũng đang làm cách mạng, đả phá các giáo lý căn bản của Giáo Hội Công Giáo La Mã, giống y chang như các ông Giao Điểm vậy.

Giáo Hội Công Giáo ngày xưa dạy rằng chỉ có con người mới có linh hồn để được lên thiên đàng; ngày nay, Giáo Hoàng Francis lại dạy tất cả các sinh vật (all creatures) cũng được Chúa cứu rỗi, cho lên thiên đàng, nghĩa là tất cả các sinh vật đều có linh hồn. Các sinh vật này thì phải bao gồm cả các con giun, con giòi, con dế, và các con vi khuẩn, vi trùng làm nên đủ thứ giống bệnh như ung thư, giăng mai, lậu mũ, Ebola…

Ngày xưa, Giáo Hội Công Giáo dạy rằng những kẻ không tin Chúa sẽ bị đày xuống địa ngục; ngày nay, Giáo Hoàng Francis lại dạy người vô thần cũng được Chúa cứu rỗi cho lên thiên đàng.

Riêng cá nhân tôi thì tôi không thể tin đương kim Giáo Hoàng Francis cũng đang là một con rắn độc thuộc tổ chức Giao Điểm và tay sai của CSVN như tôi đã từng khẳng định ở trong bài Môn Đệ Chúa hay Nô Lệ Vatican, giờ xin chuyển lại vào diễn đàn như một bằng chứng.

Trân trọng,

Trần Tiên Long

Môn Đệ Chúa hay Nô Lệ Vatican?

Trần Tiên Long

http://sachhiem.net/TTL/TranTL59.php


30-Dec-2014[SH - Xin gửi bạn đọc một trong những mẫu đối thoại về tôn giáo. Thư trước ở dưới, thư trả lời ở trên]
...