Đức Mẹ La Vang - Mục Lục

  ●   Bản rời

Không Hề Có Chuyện Đức Mẹ La Vang

Lê Xuân Nhuận

Gửi bài này cho bạn bè 17 tháng 5, 2008

nguồn: http://lexuannhuan.tripod.com/MucLucLV.html

Tòa Thánh Vatican, trong tuần-báo “L'Osservatore Romano”, tiếng nói chính-thức và có thẩm-quyền nhất của Ky-Tô-Giáo La-Mã, trong số ra ngày 12-19/8/1998, đã thành-thật và thẳng-thắn xác-quyết rằng:

"Tiếc thay, không có một văn-bản tài-liệu nào

chứng-minh các lần Đức Mẹ Hiện Ra Tại La Vang”

chỉ vì một lý-do đơn-giản:

Đức Mẹ không hề hiện ra tại La Vang!

 

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Lời Mở Đầu

Nguồn gốc hai tiếng "La Vang"

Mức-độ khả-tín của linh-mục Hồng Phúc

Những sự việc sau đây xảy ra vào thời-điểm nào?

Đức Mẹ hiện ra tại La Vang như thế nào?

Có ai tận mắt trông thấy Đức Mẹ hiện ra tại La Vang?

Lm Trần Hữu Thanh và Tgm Nguyễn Văn Thuận

Tản-mạn ngoài lề

Tiếng Nói của Giáo-Triều Vatican

 

xem tiếp