Dù vai trò của các cường quốc châu Âu có thay đổi, nhưng mục đích bành trướng của Vatican vẫn kh


 ●   Bản rời

Dù vai trò của các cường quốc châu Âu có thay đổi, nhưng mục đích bành trướng của Vatican vẫn kh

Dù vai trò của các cường quốc châu Âu có thay đổi,
nhưng mục đích bành trướng của Vatican vẫn không đổi


Subject: nhân xem Phản Biện Bài “Thành Quả Hỗ Tương: Ấn Quang-Cộng Sản”
From: “Mike Wilson”
Date: 10/8/15 1:56 pm

1. Vatican là một tổ chức chính trị thế tục - mang vỏ bọc tôn giáo .

2. Vatican là một đế quốc - đã từng cai trị châu Âu.

3. đế quốc chính trị Vatican luôn đứng sau các cường quốc châu Âu để thúc đẩy tiến trình thuộc địa hóa phần còn lại của quả địa cầu.

4. dù vai trò của các cường quốc châu Âu có thay đổi, nhưng mục đích bành trướng của Vatican vẫn không đổi .

5. Vatican luôn tùy cơ ứng biến, kết hợp với mỗi cường quốc của từng thời kỳ, để thực hiện mưu đồ thống trị dài hạn của nó trên toàn thế giới .

6. dù quyền lực chính trịcủa Vatican có suy giảm, kể từ sau thời kỳ thức tỉnh của châu Âu vào thế kỷ 18, nhưng ảnh hưởng chính trị của Vatican vẫn không suy giảm .

sự sụp đổ Đông Âu kéo theo sự rã hoại của Liên Sô vào nửa sau của thế kỷ 20 là một bằng chứng .

7. Vatican, Pháp và Mỹ đồng lõa với nhau trong việc chia cắt VN, 1954, biến miền Nam VN thành thành trì Ca Tô giáo chống cộng, với lãnh đạo Ca Tô dựa vào hệ thống con chiên Ca Tô làm nòng cốt .

8. chế độ Diệm kỳ thị tôn giáo, vì có tham vọng Ca Tô hóa toàn miền Nam “chỉ trong vòng 10 năm !” - theo lời huênh hoang của Ngô Đình Nhu .

9. rất may, đã không xảy ra chiến tranh tôn giáo tại Nam VN, 1960-1963,
Phật Giáo VN không chủ trương chiến tranh tôn giáo, mà chỉ đòi hỏi bình đẳng tôn giáo !

10. nhân dân Nam VN, qua quân lực VNCH, đã lật đổ chế độ Diệm - Mỹ buộc lòng phải đứng nhìn, và chiều theo, nếu không muốn miền Nam sụp đổ ngay trong giai đoạn 1963-1965.

11. phần còn lại của lịch sử VN toàn diện là do đại khối nhân dân hai miền làm nên, dẫn đến đánh đuổi giặc Mỹ, giặc Ca Tô Vatican, - thống nhất đất nước !

12. Việt Nam là một dân tộc văn minh, biết xóa bỏ hận thù, bao dung và tha thứ .

nth-fl

Phản Biện Bài


“Thành Quả Hỗ Tương: Ấn Quang-Cộng Sản” của tác giả Nguyễn Kim Khánh


Duyên Sinh


http://sachhiem.net/TONGIAO/tgD/Duyensinh13.php


07-Oct-2015