Đây Là lời khen “Diệm” của hai vị tổng Thống Mỹ

Subject: Re: 1 DĐKTTG TT.NGÔ đình DIỆM dưới sự nhận-xét của các lảnh tụ thế giới...
From: Ri Nguyen 
Date: Mon, June 19, 2017 9:03 pm

Đây Là lời khen “Diệm” của hai vị tổng Thống Mỹ

Tổng thống Kennedy gọi gia đình Ngô Đình Diệm là “Bọn chó đẻ” (sons of bitches) 
[After reading a CIA report on the shenanigans, President Kennedy slammed the document down on his desk and shouted, “Those damned sons of bitches.”]Tổng Thống Mỹ Johnson:

Sau này, trong cuộc phỏng vấn của Stanley Karnow, sử gia chuyên về chiến tranh Việt Nam, hỏi tổng thống Johnson là ông có tin rằng Diệm là "Winston Churchill (Thủ tướng Anh, góp phần thắng Đức Quốc xã tại châu Âu) của Đông Nam Á" hay không; thì Johnson đã văng tục:

“Cục Cứt”, Diệm chỉ là thằng nhóc duy nhất chúng ta có [thể dùng] lúc đó.
Nguyên văn: Shit! Diem is the only boy we’ve got out there – Stanley Karnow, Vietnam a History, Edition King Press 1983, trang 214

Mỹ là cha đẻ của chính phủ Diệm:

Tại cuộc họp do Hội "American Friends of Vietnam", một tổ chức vận động ủng hộ Ngô Đình Diệm ở Washington D.C. ngày 1/6/1956, John F. Kennedy (về sau là 
Tổng thống Mỹ) tuyên bố:

“Nếu chúng ta không phải là cha mẹ của nước Việt Nam bé nhỏ [chỉ Việt Nam Cộng hòa] thì chắc chắn chúng ta cũng là cha mẹ đỡ đầu của nó. 
Chúng ta chủ tọa việc nó ra đời, 
chúng ta viện trợ để nó sống, 
chúng ta giúp định hình tương lai của nó (…). 
Đó là con cái của chúng ta - 
chúng ta không thể bỏ rơi nó, chúng ta không thể không biết tới những nhu cầu của nó”

[trích từ “Robert S.Mc.Namara: Nhìn lại quá khứ. Tấn thảm kịch và những bài học Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.43-44”]

Ri Nguyễn