Đặt Thiên Chúa ngang hàng với các tôn giáo khác - Hội Đồng Liên Tôn đã xúc phạm Thiên Chúa

Nguyễn Trọng Nghĩa

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NgTnghia_HDlienton.php

 21-Aug-2016

Những kẻ đem Giáo hội vào Hội đồng liên tôn là những kẻ giả trá và đểu giả. Vì chúng là giáo sĩ nên chúng hiểu rõ không được phép đem Thiên Chúa xuống ngang hàng với "Thần" của các tôn giáo khác! Nhưng chúng vẫn làm vậy nên chúng chính là những con quỷ Luxiphe đội lốt giáo sĩ - mục tử để xỉ nhục Thiên Chúa. (NTN)


Hội Đồng Liên Tôn

Người công giáo lấy 10 điều răn để làm chuẩn mực đạo đức đối nhân, xử thế và một lòng - hết tâm hồn, hết trí khôn để thờ phượng Thiên Chúa. Thế cho nên cốt lõi của 10 điều răn Đức Chúa Trời là KÍNH CHÚA VÀ YÊU NGƯỜI!

Tuy nhiên, ít người biết rằng và hiểu rằng để kính Chúa theo 10 điều răn Đức Chúa Trời thì không phải là chuyện đơn giản, dễ làm. Trong khuôn khổ bàn về vấn đề GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VÀ HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN trong việc "Kính Chúa" tôi xin chia sẻ quan điểm của cá nhân tôi - một người Công giáo về vấn đề này như sau:

Trước hết, xin trích dẫn lại điều thứ nhất "Mười Điều Răn Đức Chúa Trời"để hiểu rằng đối với người Công giáo thì phải vâng phục và thực hiện đúng "Thờ Phượng và kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự!" hay nguyên bản"Các ngươi không được thờ ai ngoài ta!". Xin nói rằng, điều răn này là vô cùng khó thực hiện và thực hiện một cách vẹn toàn đẹp lòng Chúa ở những vùng văn hóa bản địa đậm nét văn hóa "thờ cúng tổ tiên" như Việt Nam chúng ta!

Hầu hết người Công giáo đều tổ chức "giỗ" cho người thân theo điều răn "Thảo kính cha mẹ" chứ không theo nghĩa là "thờ cúng" vì sợ sẽ phạm vào điều răn "Các ngươi không được thờ ai ngoài ta!". Khó nghĩ là vậy nên nhiều gia đình chọn phương án là chỉ xin lễ theo hướng "Cầu cho các đẳng linh hồn" ở nhà thờ bằng một số "tiền lễ" theo "quy định của giáo hội" chứ không tổ chức "lễ giỗ" theo điều răn "Thảo kính cha mẹ!".

Qua đó có thể thấy rằng: Sự tôn kính Thiên Chúa là "trên hết mọi sự", là không mặc cả với việc "Thảo kính cha mẹ" và nhất nhất phải vâng phục theo lệnh răn truyền của Thiên Chúa "Thờ Phượng và kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự!" hay nguyên bản "Các ngươi không được thờ ai ngoài ta!"

[Exodus 20:3 - "You shall have no other gods before Me. New American Standard Bible: Exodus 34:14 - for you shall not worship any other god, for the LORD, whose name is Jealous, is a jealous God]

Thiên Chúa dạy "...Ngoài ta ra không có thần nào khác!"!!! Vậy nên việc thờ phượng đối với người Công giáo là sự khắt khe và chuẩn mực: Không nhập nhằng việc trên bàn thờ Thiên Chúa có tượng, ảnh của bất cứ "thần" hay bất kỳ ai khác kể cả ông bà tổ tiên! Phải khẳng định rằng đối với tổ tiên thì chỉ "thảo kính" chứ không được "thờ" vì Chúa đã dạy "Các ngươi không được thờ ai ngoài ta!".

Hội Đồng Liên Tôn

https://3.bp.blogspot.com/-NKN1L_YeC0k/V48aHLvJWNI/AAAAAAAADSs/Kqap4LPnAlg8kFRmQqIpUYdsQpkWFyJuQCLcB/s320/H%25E1%25BB%2599i%2B%25C4%2591%25E1%25BB%2593ng%2Bli%25C3%25AAn%2Bt%25C3%25B4n.jpg3.jpg

Hội Đồng Liên Tôn

Hội Đồng Liên Tôn

 

Thứ đến, xin trích dẫn "Kinh Nghĩa Đức Tin" được đọc vào Chúa Nhật hàng tuần rằng ".... ai chẳng thông công cùng hội thánh ấy thì chẳng đặng rỗi linh hồn...". Trong "Kinh Nghĩa Đức Tin" ở đoạn trích dẫn này có nghĩa là người thờ phượng Chúa phải "thông công" hay "hiệp thông" cùng Hội Thánh thì mới "...đặng rỗi linh hồn...". Nói đến đây chắc mọi người cũng hiểu bài "kinh" này ám chỉ Tin Lành, Chính Thống Giáo, Hồi Giáo, Do Thái Giáo.... vì dù cùng là thờ Thiên Chúa nhưng lại không nằm trong Hội Thánh Công Giáo La Mã nên đối với Hội Thánh Giáo hội Công giáo La Mã thì những người ở các tôn giáo ấy cũng "chẳng đặng rỗi linh hồn". 

"Kinh Nghĩa Đức Tin: vừa bài xích các tôn giáo nhưng cũng răn đe tín đồ các tôn giáo rằng muốn "đặng rỗi linh hồn" thì phải trở về với Hội Thánh Giáo hội Công giáo La Mã!

Hội Đồng Liên Tôn

Hội Đồng Liên Tôn

Hội đồng Liên Tôn

 

Ba là, Hội đồng Liên tôn - một tổ chức liên minh tôn giáo. Có thể nói rằng xu hướng hòa hợp, đoàn kết để thế giới đại đồng là một việc tốt để con người hướng về nhau, nhìn về cái chung mà xây dựng cộng đồng ngày càng tốt hơn. Xin hoan nghênh các liên minh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... xin nhiệt liệt hoan nghênh! Nhưng đối với Hội đồng Liên tôn thì xin không hoan nghênh mà cực lực phản đối! Phản đối với hai tư cách: 1. Tư cách một giáo dân Giáo Hội Công giáo La Mã, và 2. Tư cách một con người bình thường!

A.- Với tư cách một giáo dân Giáo hội Công giáo La Mã thì Giáo hội Công giáo không được và không bao giờ được tham gia Hội đồng Liên tôn vì đó là một tổ chức thế tục phục vụ cho các mục đích thế tục. Nếu Giáo hội Công Giáo tham gia vào thì đã tự hạ Hội Thánh xuống ngang hàng với các tổ chức xã hội, đó là phạm thánh nếu các lãnh đạo Giáo hội đem Hội Thánh của mình tham gia vào Hội đồng Liên tôn này!

Hậu quả lại còn là phạm đến Nhan Thánh Chúa khi đem Thiên Chúa đặt ngang hàng với "thần" của các tôn giáo khác!!! Chưa nói đến việc hạ thấp Thiên Chúa mà còn là làm trái lời răn của Chúa "Ngoài ta ra không có thần nào khác!". Hẳn nhiên khi răn bảo điều này thì tự thân "Thiên Chúa" đã không công nhận bất kỳ ai là "Thần" ngoài "Ngài". Vậy thì bất kể ai đem Giáo hội - Hội Thánh vào Hội đồng liên tôn là Phạm Thượng, Phạm Thánh!

Nói điều này để thấy rằng: Những kẻ đem Giáo hội vào Hội đồng liên tôn là những kẻ giả trá và đểu giả. Vì chúng là giáo sĩ nên chúng hiểu rõ không được phép đem Thiên Chúa xuống ngang hàng với "Thần" của các tôn giáo khác! Nhưng chúng vẫn làm vậy nên chúng chính là những con quỷ Luxiphe đội lốt giáo sĩ - mục tử để xỉ nhục Thiên Chúa, để phạm thượng với Thiên Chúa. Chỉ có Luxiphe mới làm vậy! 

Chỉ có linh mục, giám mục của Luxiphe mới chống lại Thiên Chúa, làm nhơ Danh Thánh Người! 

Xin trích chương 7 - sách Đệ Nhị Luật để minh chứng rằng Thiên Chúa không khoan dung cho bất kỳ dân nào không thờ phượng Người và người không để ai hoặc nguy cơ nào để "thần khác" tồn tại trong dân của Người:

".... anh (em) phải tru hiến chúng, không được lập giao ước với chúng và không được thương xót chúng. 

Anh (em) không được kết nghĩa thông gia với chúng: không được gả con gái anh (em) cho con trai chúng và cưới con gái chúng cho con trai anh (em), 

4 vì điều đó sẽ khiến con trai anh (em) không còn theo ĐỨC CHÚA nữa, nó sẽ thờ những thần khác; bấy giờ ĐỨC CHÚA sẽ nổi cơn thịnh nộ với anh (em) và sẽ mau chóng tiêu diệt anh (em). 

5 Nhưng anh (em) phải xử với chúng thế này: bàn thờ của chúng, phải phá huỷ; trụ đá của chúng, phải đập tan; cột thờ của chúng, phải chặt đi; tượng thần của chúng, phải bỏ vào lửa mà thiêu.....".

B.- Còn ở góc độ của một người dân bình thường thì lại càng thấy kinh tởm nếu Giáo hội Công giáo tham gia vào Hội Đồng Liên Tôn. Vì quả thực đây chỉ là trò hề khi mà tôn giáo nào cũng tôn "thần" của mình là "Chí Cao Vô Thượng" nhưng nay lại phải công nhận "thần" của tôn giáo "bạn" cũng ngang hàng "Chí Cao Vô Thượng" với "thần" mình. Nếu không vì lợi ích, danh vọng, bị lợi dụng hay chỉ là cái tâm tiểu nhân ích kỷ muốn thể hiện cái mưu đồ chống cộng thì là cái gì? 

Liên minh tôn giáo lại để cùng giáo dục con người trở nên Chân - Thiện - Mỹ thì còn chút giá trị, liên minh lại để tìm ra điểm tương đồng nhằm hòa hợp tôn giáo là đều quý, liên minh lại để làm từ thiện thì đáng trân trọng. Nhưng liên minh lại để quậy quá, làm chia rẽ tôn giáo, làm náo loạn xã hội thì thật là quân lừa đảo, giả trá, đểu cáng!

Thời gian vừa qua, Hội đồng liên tôn này đã liên tục làm tổn hại đến Giáo hội Công Giáo Việt Nam. Hy vọng Giáo hội Công giáo Việt Nam cân nhắc tư cách thành viên của mình trong Hội đồng ma quỷ này để giáo dân còn tin vào Giáo hội, còn tin vào sự dẫn dắt của những mục tử nhân lành của Thiên Chúa!

Trọng Nghĩa 
Giáo hạt Cao Lãnh - Giáo phận Mỹ Tho

 

Các bài của tác giả Nguyễn Trọng Nghĩa