"Con là người VNCH, ba má con theo VNCH ngày xưa ..."