Chúng ta không phải Tị nạn Cộng sản! Chiêu Thức Mới Của Những Kẻ "Đồng Hành Cùng Quân Giặc"

Chúng ta không phải Tị nạn Cộng sản!

Nếu VC họ làm được việc bảo vệ tổ quốc mà ta lại nói sai sự thật đó, tôi không chấp nhận được.

Subject: VNCH_là_đội_quân _đánh_thuê_duy_nhất đem_đến_quốc nhục cho_Hoa_Kỳ.
From: giac hanh
Date: Mon, July 06, 2020 8:40 am

Đồng bào nào cùng lập trường, hãy cùng chúng tôi bảo vệ sự thật. Chúng ta có đủ lý do để bạch hoá cuộc di cư của “Thuyền nhân” từ những năm 1975-1995 là
1. Tị nạn chiến tranh Mỹ (1975-1978)
2. Tị nạn Kinh tế bị Mỹ cấm vận (1975-1993)
3. Tị nạn chiến tranh Trung cộng (1979-1990s)

GH
____________
Mới đó đã sáu năm rồi,

Vậy mà mỗi ngày tôi vẫn có thêm những dữ kiện mới, ở từng khía cạnh lớn, nhỏ, quốc tế, nội bộ dân tộc, kiểm soát tài liệu bạch hoá của CIA, chứ nào tôi đọc tài liệu của VC đâu??? Tôi vẫn thấy những sự kiện gian dối thật khủng khiếp của bọn TCG-VNCH.

Đã rõ là vì sao Hoa Kỳ họ phải huỷ bỏ chế độ VNCH..

Nếu xếp hạng các thế lực proxy của Mỹ, VNCH có thể là bọn tệ hại nhất. Bởi Hoa Kỳ đầu tư cho rất nhiều thế lực quân phiệt trên thế giới kể từ thời Thế chiến 2 tới giờ. VNCH là đội quân đánh thuê duy nhất đem đến quốc nhục cho Hoa Kỳ.

Hôm nay, hàng ngày tôi quyền rủa chúng, thật ra thì chỉ là “điểm phụ” thôi.

Điếm chính là tôi không chấp nhận để các thế lực quốc tế doạ nạt dân tộc ta như vậy, và làm thế nào để di chúc của Ông Hồ Chí Minh thành hiện thực. Đó là: Việt nam ta sẽ sánh vai cùng quốc tế năm châu phát triển thời đại.

Tầm nhìn đó của Hồ Chí Minh đã tốn 30 năm sống ở ngoại quốc nhìn vào đất nước VN, cộng với cả đời Hồ Chí Minh quyết tâm hành động như ý chí. Như chúng ta hôm nay sống ở ngoại quốc cũng gần 40 năm rồi và tiếp tục thấy Dân tộc Việt trổi dậy tiến từng bước đúng lời hẹn của Ông Hồ.

Có người nói tôi thân CS. Không. VC không liên hệ gì với tôi. Với thân phận là người Việt, thì hà cớ gì nếu VC họ làm được việc bảo vệ tổ quốc mà ta lại nói sai sự thật đó? Tôi không chấp nhận được.

Đấy là khác biệt giữa chúng ta với đám TCG:

Chúng ta chủ trương tôn trọng sự thật. Nếu sự thật đó bất lợi cho ta thì ta phải xem lại khuyết điểm của mình, rồi hoà mình đúng với sự thật mà tôn trọng để tiến lên.

Còn đám TCG chủ trương “nếu sự giả dối đó cần thiết phải nói và làm để vinh danh quyền uy của chúa và có lợi cho ta thì ta phải làm”. Chúng làm thế có lợi cho chúng, nhưng là tai hoạ cho cả dân tộc. Nó đã diễn ra nhiều lần như vậy.

Thành ra, hôm nay, tôi hy vọng là đồng bào nào đang nghi ngờ về cái thảm bại của VNCH do chính bởi bàn tay bọn TCG, đồng bào đó phải biết tôn trọng sự thật, họ phải biết chấp nhận sự thật để tiến lên. Như chúng ta.

Chúng ta là thành phần quần chúng nhân dân, không có thẻ đảng VC, và nếu VC làm đúng vai trò bảo vệ tổ quốc thì chúng ta vẫn tôn trọng.

Còn nếu chúng ta không chấp nhận VC, chúng ta vẫn có quyền theo phe VNCH và TCG. Nhưng VNCH và bọn TCG là cái bộ máy proxy của Mỹ đã gây ra thảm bại cho Mỹ. Xin hỏi có phải là chúng ta biết tôn trọng sự thật không?

Đồng bào nào cùng lập trường, hãy cùng chúng tôi bảo vệ sự thật. Chúng ta có đủ lý do để bạch hoá cuộc di cư của “Thuyền nhân” từ những năm 1975-1995 là
1. Tị nạn chiến tranh Mỹ (1975-1978)
2. Tị nạn Kinh tế bị Mỹ cấm vận (1975-1993)
3. Tị nạn chiến tranh Trung cộng (1979-1990s)

Chúng ta không phải Tị nạn Cộng sản!

Căn cước thẻ tị nạn chúng ta chưa bao giờ ghi là “Tị Nạn Cộng Sản”.

GH
___________________
On Monday, July 6, 2020, 2:11:02 AM AKDT, Tran Quang Dieu wrote:

Chiêu Thức Mới Của Những Kẻ "Đồng Hành Cùng Quân Giặc"
Trần Đại Linh - DuyênSinh - Trần Quang Diệu - Giác Hạnh
LTS: Từ rất lâu, chúng ta vẫn hiểu câu "Thắng làm vua, thua làm giặc" theo nghĩa nhân chi thường tình, mạnh được yếu thua. Nhưng cho tới nay, nhìn những hoạt động của "nhà thờ" cùng với những câu kinh đầy khích động mà bạn đọc đều thấy trên rất nhiều bài viết có đăng ở trang nhà, bắt buộc chúng tôi nghĩ về khía cạnh rất tích cực của câu nói trên. "Thắng làm vua" quả đúng như thái độ của những kẻ đã từng nắm chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam trước năm 1975. Họ làm vua cả hai thời Đệ Nhất và Đệ Nhị như thế nào thì lịch sử cũng đã nói đến rất nhiều rồi. "Lãnh chúa miền Trung Ngô Đình Cẩn, bạo chúa Ngô Đình Diệm, quốc phụ Ngô Đình Thục, kiêu dân Công Giáo, lãnh chúa áo đen Nguyễn Lạc Hóa (biệt khu Hải Yến Cà Mau), lãnh chúa áo đen Đinh Xuân Hải (quận Tân Bình, Gia Định), lãnh chúa áo đen Phạm Ngọc Chi (liên khu 5), Quế tướng công Nguyễn Văn Toàn, v..v..." là những từ ngữ rất quen thuộc. Và "làm giặc" khi bị thua, không phải vì "bị xem là giặc" mà do ý chí "muốn làm giặc", là thái độ hiện tại của một số đông những Vatican kiều hoạt náo ở hải ngoại, cũng như ở một số nhà thờ "làm giặc" ở trong nước. "Làm giặc" cho đến khi nào được "làm vua" mới thôi. Đó là ý nghĩa thích hợp nhất với những nhóm người này.

Một mặt họ luôn kêu gọi "ngồi lại với nhau", "đoàn kết", "liên tôn",.... nhưng một mặt họ cứ hiềm khích Phật giáo, chỉ vì tình trạng nguy ngập của Ca-tô vì các tội trạng đối với thế giới bắt đầu đổ bể theo cấp số nhân, không có cách nào bưng bít được nữa. Thay vì đấm ngực nhận tội, xét mình, họ quay sang tấn công tôn giáo khác, và tiếp tục "làm giặc".

Trong trận giặc mới nhất, Lữ Giang cay cú cụm từ "đồng hành cùng dân tộc" (xem Phụ Đính ở dưới). Việc này có nghĩa là Lữ Giang công nhận thực tế là đa số đồng đạo như ông không hề, không muốn, và không thể "đồng hành cùng dân tộc" vì đã quen "đồng hành cùng quân giặc." Lữ Giang cũng chứng minh rằng bước đi của Dân tộc cũng là bước đi của Việt Minh, Cộng Sản. Vậy thì Phật giáo đồng hành với dân tộc cũng phải bước đi với Việt Minh, Cộng Sản. Nên nhớ Phật giáo đồng hành với dân tộc chống xâm lăng từ ngàn xưa, nghĩa là từ trước thời Pháp thuộc. Trong khi đó thì Đảng CSVN mới xuất hiện ở VN từ 1930. Vậy làm sao có thể nói Phật Giáo làm công cụ cho Cộng Sản? Trong khi đó thì Ca-tô Việt Nam đã liên tục "làm công cụ" cho các thế lực xâm lăng, hết Pháp rồi đến Mỹ cho đến 30 tháng 4, năm 1975, và ngay cả đến giờ, vẫn còn làm công cụ gây rối của Vatican, không biết cho đến bao giờ mới hết.

Điều ông Lữ Giang cần biết là Phật giáo không có "giáo hoàng". Phật giáo không hề có tham vọng "Làm vua" và đi xâm chiếm nước khác như Ca-tô giáo. Cho nên ông đừng nhập nhằng việc "đồng hành" với các lực lượng bảo vệ đất nước trong cuộc chống xâm lăng của Phật giáo với "công cụ" của ai cả. Người ta chỉ lên án những kẻ "đồng hành cùng ngoại xâm", làm công cụ cho ngoại bang, chứ không ai nói làm "công cụ" cho những đảng phái chống ngoại xâm cả. Lữ Giang tha hồ chụp mũ đi nhé. Dù sao, những ý kiến sau đây cũng nói lên sự phẫn nộ của vài tác giả Phật giáo sau bài viết đầy ác ý của Lữ Giang (SH)

(đọc tiếp...)
http://sachhiem.net/LICHSU/D/Duyensinh05.php

__________________________________________________________

Vắn tắt Lịch sử cận đại của Việt Nam - dành cho những người Việt CCCĐ chưa hề biết sử


on sunday, july 5, 2020, 03:20:35 pm cdt, ri nguyen wrote:

Đúng là lũ mặt trơ trán bóng hơn đũng quần của “cô đầu phố khâm thiên”.

Không thấy “điếm nhục” khi đã cam tâm bỏ kiếp người hồ hởi sống đời súc vật “chiên-cừu”, khi tôn thờ tên mất dạy không nhận người đẻ ra mình là mẹ, còn xách mé gọi mẹ “bà kia, mụ kia” (John 2:1-5) thì làm gì còn “nhân phẩm”?

Không thấy “điếm nhục” khi gục mặt, cúi đầu qùy lạy đám qụa đen, quạ đỏ, qụa trắng khát dâm. Có tên qụa trắng nhẫn tâm đòi thiêu sống cha mình nếu người cha không thờ ông “thần ác ôn” mình thờ, cùng cúi đầu vâng phục tổ chức “tội phạm” đã phải xưng thú bẩy núi tội ác. Tín đồ theo họ về nhà quẳng bàn thờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh em ra đường và cho vong linh của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh em là “ma qủy” để mong được đám qụa cho lên “thiên đàng mù” sau khi chết thì làm gì có “lương tâm”?

Không thấy “điếm nhục” khi hồ hởi phấn khởi làm thân khuyển mã cho một tổ chức tà đạo, ngoại bang, không tôn thờ tổ Hùng Vương, làm Việt gian tay đẫm máu dân Việt, tiếp tay quan thầy giặc Pháp giày xéo quê hương Việt Nam thì làm gì có "nhân phẩm, lương tâm"?

Ri Nguyễn
___________________

On Sunday, July 5, 2020, 11:17:55 AM CDT, Trung Kiên Pham wrote:

Nhân phẩm nặng tựa núi, lương tâm quý hơn vàng: Làm người phải lấy lương tâm làm gốc, lấy nhân phẩm làm vốn
* * *
Kẻ mà VÔ ĐỨC, BẤT LƯƠNG, BẤT NHÂN, VÔ ĐẠO... rõ phường lưu manh
(PTK)