Cato Roma giáo Việt Nam đã "chống Tàu" như thế nào?

Subject: Fw: LM.LỢI & LM.LÝ:TAY SAI CHO QUY TRÌNH CHẠY TỘI BÁN NƯỚC CỦA CSVN
From: Tran Quang Dieu 
Date: Sun, February 26, 2017 5:09 am

Về tinh thần yêu nước của Dân Tộc Việt Nam chống lại các triều đại Trung Hoa khi họ xâm lăng Việt Nam?

- Lúc Lê Lợi khởi nghĩa chống quân Minh thì Cato Roma giáo chưa bén mảng đến Vương quốc xứ Việt.

- Đến khi Quang Trung Nguyễn Huệ đánh giặc Mãn Thanh thì Cato Roma giáo Việt Nam đã "chống Tàu" như thế nào?

- Sau khi Cato Roma giáo giúp Nguyễn Ánh đánh nhà Tây Sơn, chiếm ngai vàng, và tiếp theo thì cũng Cato Roma giáo nỗ lực xúi giục, a tòng, kết bè kết đảng (đảng ăn cướp xứ người) cùng quân viễn chinh xâm lăng Pháp chiếm Việt Nam thì những "thần dân của thành Rome" gốc Việt đã thể hiện tinh thần "yêu nước" ra sao?

- Đến cận thời, vào năm 1979, khi bọn Tàu xua quân tấn công Việt Nam cách khốc liệt thì lúc đấy mấy "sứ thần" Cato Roma giáo như hai ông LM Lý và LM Lợi đã "chống Tàu" như thế nào hãy nói thử nghe coi !!!???

Trần Quang Diệu