Cám ơn rất nhiều hai nhân sĩ Wissai và Cao Hữu Tâm


 ●   Bản rời

Cám ơn rất nhiều hai nhân sĩ Wissai và Cao Hữu Tâm.

Subject: Re: [DiendanDanToc] Mỗi lần có mấy ông mắt xanh mũi lõ bên Vatican đến VN là có khối người lâm bệnh "mất nhân cách", và bệnh "còm lưng"
From: "Giac Hanh"
Date: 2/13/15 9:14 pm

Gần đây, tôi xin phải nói rất khẩn bái là cám ơn rất nhiều hai nhân sĩ Wissai và Cao Hữu Tâm.

Trong một danh sách những nhân sĩ tôi rất khẩn bái tôn trọng là các nhân sĩ trong các nhóm Sách hiếm, Giao điểm, Duyên Sinh, Góp gió, Trần Quang Diệu, Trần Chung Ngọc, thì tiếp đây là thêm hai nhân sĩ kể trên có những cái nhìn rất độc lập (independence perspective from each person's experience), đặc biệt (unique) có thể nói là góp thêm phần tinh hoa tri thức cho một vấn đề chung là Đại họa thực dân, bất kế đó là thể loại đại họa thực dân Tàu hay Tây thì đã rõ.

Tinh thần dân tộc như tiền nhân Nguyễn Trãi vẫn tiếp tục trong các anh:

"Đất nước Việt, anh hùng đời nào cũng có
Lấy chí nhân để thay cường bào
Đem đại nghĩa để thắng gian hùng"


Chúng ta rất cần những nhân sĩ như vậy để Cộng đồng và đất nước có thêm đúng những cái nhìn chính xác, trưởng thành hơn trong cái vấn đề vạch mặt âm mưu đại họa thực dân và chính trị thần quyền tà đạo giáo phiệt.

Giác Hạnh
_________________
Vào 21:03 Ngày 13 tháng 02 năm 2015,
DucMe MariSen ducme.marisen@yahoo.co.uk đã viết:

Thực Dân Đạo La Mã Còn Mãi -
Mau Trở Thành Giáo Hội Độc Lập Như Giáo Hội Nhật Bản!


Cao Hữu Tâm