Các “Thánh” Đều “Tịt Ngòi” Làm Phép Lạ Sau Khi Được Xuất Lò.

 

Ri Nguyễn sưu tầm

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NguyenRi_42.php

 30-Mar-2019

Giáo Hoàng JOHN PAUL II tại Vatican với Anna-Teresa Tymieniecka, Triết gia người Mỹ gốc Ba Lan, trong một bức ảnh không ngày. (ảnh https://womenintheworld.com)

XƯỞNG SẢN XUẤT THÁNH Tăng tốc phong Thánh cho Giáo Hoàng John Paul II

Hôm thứ sáu mồng 8 tháng 7 năm 2013 Giáo Hoàng Francis công nhận Giáo Hoàng John Paul II và John XXIII thành Thánh. Trong trường hợp của John XXIII, Giáo Hoàng Francis bỏ luôn luật đòi hỏi phải có hai phép lạ (2 miracles) để John XXIII trở thành Thánh.

Trong bài Rushing the Sainthood of Pope John Paul II (Tăng tốc phong Thánh cho Giáo Hoàng John Paul II)

Ở đoạn mở bài, John L. Allen viết:

Khi Giáo Hoàng John Paul II được phong chân phước vào ngày 1 tháng 5 (2011) trước hàng trăm ngàn người ở Quảng trường Thánh Phêrô, sự kiện này sẽ đánh dấu một tốc độ kỷ lục cho tiến trình phong Thánh, đánh bại tiến trình của mẹ Teresa 15 ngày. Một số người đã phản đối sự vội vàng, đặc biệt là những câu hỏi dai dẳng về cách John Paul II xử lý cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong Giáo hội Catô Rô-ma Giáo. Tuy nhiên, nếu cuộc sống của thời niên thiếu sẽ tạo ra con người trưởng thành như thế nào, thì đây là một trường hợp rõ ràng, Giáo Hoàng đã sinh ra (tạo ra) một vị Thánh.

John L. Allen Jr. kể thành tích sản xuất “Thánh” của của John Paul II ở đoạn hai của bài.

Trong 27 năm cai quản cái mà người ta bông đùa là XƯỞNG SẢN XUẤT THÁNH (SAINT-MAKING FACTORY), John Paul II phong chân phước cho 1,338 người và phong Thánh cho 482 người nhiều hơn các ông giáo hoàng trước gộp lại - và kể từ khi truyền thống Rô ma giáo thừa nhận 263 giáo hoàng trước đó kéo dài gần 2.000 năm, điều đó đúng là kỳ công.

...

By John L. Allen Jr.  On 4/17/11 at 10:00 AM

http://www.newsweek.com/rushing-sainthood-pope-john-paul-ii-66633