Bức Điện Văn 243

  ●   Bản rời

BỨC ĐIỆN VĂN 243

Duyên Sinh

http://sachhiem.net/LICHSU/D/Duyensinh_cable243.php

02-Jun-2013

Điện Văn 243 là một điện tín tối mật (top secret) của Tổng Thống Kennedy chỉ thị cho đại sứ Cabot Lodge những gì cần thiết để đối phó lại vụ đàn áp Phật Giáo sau vụ bố ráp chùa Xá Lợi, do Ngô Đình Nhu cầm đầu nhóm Công Giáo Cần Lao, với chính sách tiêu diệt Phật Giáo dọn đường cho Công Giáo hoá Việt Nam. Điện tín này cho thấy Ngô Đình Diệm cũng chỉ là nạn nhân của Ngô Đình Nhu, lù khù như con gà trống “thiến” nhưng rất ngoan cố. Khai thác bức điện văn này, quý vị có thể vạch mặt được vu khống của tàn dư Công Giáo Cần Lao cố ý lật ngược sự thật và lịch sử. Dưới đây là bản phỏng dịch từ Anh ngữ ra Việt ngữ.

Trân trọng,

Duyên Sinh


B ây giờ thì việc đã sáng tỏ, đó là lệnh giới nghiêm của quân đội hay là mưu mẹo của Nhu. Nhu lợi dụng giới nghiêm để bố ráp các chùa bằng lực lượng đặc biệt của Tung, là một lực lượng trung thành với Nhu, vì vậy họ sẽ đổ tội cho quân đội VNCH bố ráp chùa chiền dưới cặp mắt của thế giới và của nhân dân Việt Nam. Rất rõ ràng là Ngô Đình Nhu đang tự lèo lái ông ta vào vị thế lãnh đạo cuộc đàn áp Phật Giáo.

Chánh phủ Hoa Kỳ không thể dung túng tình trạng tập trung quyền lực nằm trong bàn tay của Ngô Đình Nhu. Ngô Đình Diệm phải có một cơ hội loại trừ Ngô Đình Nhu và bè đảng của Nhu, và phải thay thế Nhu và bè đảng của Nhu bằng QLVNCH và các chính trị gia có sẵn.

Nếu, trong trường hợp không còn cách nào khác, mà Diệm vẫn tiếp tục ngoan cố và từ chối thay đổi chính sách, thì chúng ta bắt buộc phải loại trừ Diệm.

Chúng tôi tin tưởng chúng ta phải có hành động kịp thời để ngăn cản Ngô Đình Nhu củng cố vị trí của ông ta xa hơn. Vì thế cho nên trừ khi ông (Cabot Lodge) bàn thảo với ông Harkins để thấy được những cản trở để chúng ta có thể thi hành những mục tiêu theo thứ tự như sau:

1.     Thứ nhất, chúng ta phải nhấn mạnh thứ bậc với chánh phủ VNCH theo thứ tự sau đây:

(a)   Chính phủ Hoa Kỳ không thể chấp nhận hành động đàn áp Phật Giáo của Nhu và đồng bọn (Đảng Cần Lao) của Nhu, nấp dưới hình thức ban hành lệnh giới nghiêm.

(b)   Hành động gây thảm hại này của Nhu phải được sửa đổi, gồm có hủy bỏ Dụ Số 10, trả tự do cho các tu sĩ nam nữ Phật Giáo, v.v…

2.     Cùng lúc, điều chính yếu, chúng ta cũng phải cho các lãnh đạo QLVNCH biết rằng chính phủ Hoa Kỳ đã thấy không thể tiếp tục ủng hộ VNCH, về quân đội và kinh tế, trừ khi những điều kể trên được thi hành tức khắc là phải loại trừ Nhu trên sân khấu, nhưng nếu Nhu tiếp tục ngoan cố, thì chúng ta phải chấp nhận không thể tiếp tục sự quan hệ với Diệm và sẽ không còn ủng hộ Diệm nữa. Ông cũng có thể cho các lãnh đạo quân đội biết là chúng ta sẽ ủng hộ trực tiếp quân đội trong thời gian lâm thời nếu VNCH bị tách ra làm hai.

3.    Chúng ta cần thiết phải xoá đi vết nhơ dùng quân đội bố ráp chùa chiền của Nhu và thẳng thừng kết tội Nhu. Ông (Cabot Lodge) được lệnh có những tuyên bố như vậy tại Sài Gòn để đạt được mục tiêu. Chúng tôi cũng chuẩn bị làm như vậy để phát thanh trên đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) cùng với các điện văn kế tiếp, khi có lời công bố của ông, càng sớm càng tốt.

Cùng với những điều kể trên, đại sứ quán và nhân viên tại Việt Nam cần phải lập tức nghiên cứu tìm người lãnh đạo thay thế Diệm, và tường trình chi tiết làm thế nào chúng ta thay thế Diệm, khi cần thiết.

Giả sử ông (Cabot Lodge) tiếp xúc với Tướng Harkins về những gì phải cẩn thận và cần thiết để bảo vệ các nhân viên Hoa Kỳ trong trường hợp tai biến xảy ra.

Ông (Cabot Lodge) sẽ hiểu rằng chúng tôi từ Washington không thể trình bày những chỉ thị chi tiết cũng như phải thi hành những chỉ thị đó như thế nào, nhưng ông biết chúng tôi sẽ đưa cho ông cầm cán để đoạt mục tiêu của chúng ta mong muốn.

Không cần nói, ông (Cabot Lodge) cũng cần biết điện văn này chỉ phổ biến hạn chế, và chúng tôi nghĩ ông cũng cẩn thận để tránh trường hợp bức điện văn này bị tiết lộ sớm hơn ấn định.

 

(bấm vào để xem bản PDF: Cable243_secret)

__________________

Các bài liên hệ - Tài Liệu Mật Của Hoa Kỳ