Bàn về dân chủ lý thuyết hình thức - mà hoàn toàn không biết gì về thực tại

Subject: Re:_***_VN_:_bàn_về_dân_chủ_-_ lại_bịt_miệng,không_cho_nói_!
From: Trạng Móc 
Date: Mon, July 03, 2017 2:41 pm

Trên bàn chủ tọa, phía trái, tại sao lại có một thằng tây ngồi dự ???

Người mặc áo đen bên phải trông giống nhà báo Huy Đức, tất cả bàn về dân chủ lý thuyết hình thức, mà hoàn toàn không biết gì về thực tại "CHỦ DÂN" bên Mỹ (!)

*** Họ hoàn toàn không có kinh nghiệm sống trực tiếp ***
về tình trạng phân hóa chính trị của Mỹ, sự lũng đoạn của đồng tiền tại Quốc Hội, sự thao túng của đồng tiền và tin giả trong các kỳ tranh cử, ảnh hưởng áp đảo của doanh nghiệp trên chính sách Mỹ, sự bòn rút tài sản lên thượng tầng, sự co cụm của giới trung lưu, sự gia tăng bần cùng của dân nghèo Mỹ ...

Nói tóm, họ là những kẻ mù, cầm đuôi voi mà phán hình dạng con voi !
- cứ như là họ đang chễm chệ ngồi trên lưng voi vậy !

Bọn "dân chủ" NGỤY trong nước, 
do thiếu kinh nghiệm - và kiến thức - sống với thực tại, 
do sống bằng ảo vọng và tham vọng, 
do dựa vào tiền bạc và áp lực chính trị từ nước ngoài, 
- đang chia rẽ phá hoại nhiều hơn là xây dựng và bảo vệ đất nước !

Những thằng bán nước, vô minh 
Thao thao "dân chủ", tưởng mình là khôn 
Khôn chi một lũ vô hồn ? 
Tranh ăn cám lợn, luồn trôn nước ngoài !


:)
Trạng Móc
________________________

Tiến Sĩ "Dân Chủ" đuối lý Trước Phát Biểu của Thanh Niên Yêu Nước.
https://www.youtube.com/watch?v=OBrXjQDxOd0