Bản In Giấy Bài Nhận Xét Về Bộ Lịch Sử Việt Nam 15 Tập

 

Đã Gửi Đến Viện Sử Học Ngày 19 Tháng 1, 2019

Nguyễn Mạnh Quang

http://sachhiem.net/NMQ/NMQ101a.php

 07-Feb-2019

LTS: Giáo Sư Nguyễn Mạnh Quang đã viết một lá thư đầu kèm theo bài nhận xét về Bộ Lịch Sử Việt Nam 15 Tập và gửi email đến Viện Sử Học, nhưng máy chủ mạng của Viện Sử Học trả về, e rằng thư không đến được. Vì thế chúng tôi đã giúp ông in ra giấy và gửi bằng đường Bưu Điện đến PGS-TS Đinh Quang Hải, Viện Sử Học ngày 19 tháng 1, 2019. Tính đến nay đã hơn 3 tuần. Có lẽ PGS-TS Đinh Quang Hải đã nhận được rồi. Hy vọng được sự hồi âm từ Viện Sử Học trong thời gian tới. Nhân đây tòa soạn cũng xin phép được phổ biến bức thư giao lưu trân trọng này để rộng đường dư luận. (SH)

_______________________________

NHỮNG THƯ ĐÃ GỬI VIỆN SỬ HỌC:

1. Điện thư:

From: quang nguyen
To: haidq.ioh@vass.gov.vn ; viensuhocvn@hn.vnn.vn
Sent: Saturday, January 12, 2019, 4:08:26 PM PST
Subject: Thư kính gửi Viện Sử Học Việt Nam

Kính gửi PGS TS Đinh Quang Hải, 
Viện Trưởng Viện Sử Học 
38 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội
haidq.ioh@vass.gov.vn
viensuhocvn@hn.vnn.vn, 
http://viensuhoc.vass.gov.vn

.... (nội dung giống trang trong ở dưới đây)...

 

2. Bản in giấy

trong bì thư này được gửi đi ngày 19 tháng 1, năm 2019

 

 

__________

Trang bìa:

Trang trong:

Kính gửi PGS TS Đinh Quang Hải, 
Viện Trưởng Viện Sử Học 
38 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội
haidq.ioh@vass.gov.vn
viensuhocvn@hn.vnn.vn, http://viensuhoc.vass.gov.vn

Thưa PGS TS Đinh Quang Hải,

Tôi tên là Nguyễn Mạnh Quang, hiện cư ngự ở Hoa Kỳ. Lý lịch trích ngang như sau:

Nghề nghiệp: giáo viên tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm SG, và Đại Học Ohio University, Hoa Kỳ, giảng dạy môn lịch sử tại các trường trung học ở Việt Nam từ 1964-1975, cũng như ở Hoa Kỳ từ năm 1975 liên tục đến tháng 6 năm 1998 mới về hưu.

Chi tiết về tiểu sử được đăng ở https://sachhiem.net/NMQ/Qdir.php

Vì trân trọng đối với công việc của tất cả các quý vị đã đóng góp cho bộ sách Lịch Sử Việt Nam 15 Tập do Phó Giáo Sư Trần Đức Cường làm Chủ Nhiệm và Tổng Biên Tập (Hà Nội: Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội, 2017), tôi đã tìm mọi cách cố gắng mua cho bằng được từ Việt Nam bộ sách lịch sử vĩ đại này, và nhờ người gửi sang Hoa Kỳ. Tôi cũng đã dành riêng một tháng để đọc các Tập Sách liên quan đến các thời kỳ lịch sử mà tôi đã nghiên cứu hơn 30 năm nay (Tập 4 đến Tập 12).

Nhận thấy trong các tập sách này có một số những thiếu sót và sai lầm mà tôi nghĩ là trầm trọng, tôi đã viết một bài nhận xét (đính kèm theo đây), nêu rõ mỗi nhận xét theo từng Tập.

Vì có nhiều bạn đọc yêu cầu, nên khi viết xong phần nhận xét, tôi đã đăng trên trang mạng sachhiem.net (http://sachhiem.net/NMQ/NMQ101.php) cho rộng đường dư luận. Và cũng vì sự mong mỏi được đóng góp ý kiến khác biệt của một người nghiên cứu ở hải ngoại, chúng tôi xin trân trọng gửi trực tiếp đến Viện Sử Học bài đính kèm.

Kính mong Viện Sử Học cho phép tôi được góp ý nghiêm túc, và rất mong được ông hồi âm. Tôi tin rằng các bạn đọc cũng mong được nghe tiếng nói trả lời về bài nhận xét của chúng tôi để họ được an tâm.

Nay kính,

Nguyễn Mạnh Quang,

email: qmn559@yahoo.com;

điện thoại 1XXX-XXX-XXXX
Địa chỉ: XXX XXXX

XXXX XXXXX XXX

XXXXXX

________

Đính kèm:

(1)- Bài viết:

Những Thiếu Sót Và Sai Lầm Quan Trọng Trong Bộ Lịch Sử Việt Nam 15 Tập

(bản in giấy)

(xem http://sachhiem.net/NMQ/NMQ101.php)


 

 

PHỤ BẢN:

01 BĂNG ĐỌC NHỮNG THIẾU SÓT VÀ SAI LẦM TRONG BỘ LỊCH SỬ VIỆT NAM TG NGUYỄN MẠNH QUANG P1

https://www.youtube.com/watch?v=BFKk9rg1FJ8&t=99s

 

02 BĂNG ĐỌC NHỮNG THIẾU SÓT VÀ SAI LẦM TRONG BỘ LỊCH SỬ VIỆT NAM 15 TẬP GSSH NGUYỄN MẠNH QUANG P2

https://www.youtube.com/watch?v=pK8bpk7d0QA&t=246s

 

03 BĂNG ĐỌC NHỮNG THIẾU SÓT VÀ SAI LẦM TRONG BỘ LỊCH SỬ VIỆT NAM 15 TẬP GSSH NGUYỄN MẠNH QUANG P3

https://www.youtube.com/watch?v=bn5YtZEVezQ&t=6s

 

04 BĂNG ĐỌC NHỮNG THIẾU SÓT VÀ SAI LẦM TRONG BỘ LỊCH SỬ VIỆT NAM 15 TẬP GSSH NGUYỄN MẠNH QUANG - P4 (Hết)

https://www.youtube.com/watch?v=tYZso9HzJtM&t=1052s