Bạn có muốn có ông hàng xóm như vậy không?

FB Quên Hoài
1 hr · 
Bạn có muốn có ông hàng xóm như vậy không?
[“Dear Believer” Của Dan Barker]

Thật là kinh ngạc đối với tôi khi bạn nói là bạn yêu ông Gót (God) trong Thánh Kinh, một nhân vật độc ác, sân hận, kiêu căng, kỳ thị, không thể khoan nhượng sự phê bình. Tôi không bao giờ muốn sống trong cùng một khu phố vói một nhân vật như vậy.

Gót trong Thánh Kinh là Gót của chiến tranh. 
Tuy ông ta nói “Ngươi không được giết người”, nhưng ông ta lại ra lệnh giết mọi đối lập [những người thờ Gót khác]; tự mình dìm chết hầu như toàn thể nhân loại và giết người hàng loạt; trừng phạt con người đến 4 đời sau (Genesis 20:5); 
ra lệnh phanh bụng đàn bà có mang và trẻ con (Hosea 13:16); 
đòi hỏi máu của người và súc vật để có thể nguôi sự giận dữ kiêu căng của ông ta (to appease his angry vanity); thiên vị đối với một dân tộc; coi phụ nữ thấp kém hơn đàn ông; là một kẻ thích thú trong sự tàn ác (a sadist) đã tạo nên hỏa ngục để thiêu đốt vĩnh viễn những người không tin; tạo nên sự ác (Isaiah 45:7); 
kỳ thị những người tàn tật (Leviticus 21: 18-23); 
ra lệnh giữ các trinh nữ như là chiến lợi phẩm (Numbers 31:15-18, Deuteronomy 21:11-14); 
trát phân lên mặt người (Malachi 2:3); 
cho những con gấu xé nát 42 đứa trẻ vì tội trêu chọc một tiên tri (II Kings 2:23-24); trừng phạt con người với rắn, chó, rồng, gươm giáo, búa rìu, nạn đói, và giết con nít (infanticide); 
cha phải ăn thịt con trai (Ezekiel 5:10). 
Đó có phải là lòng lành hay không? 

Bạn có muốn có ông hàng xóm như vậy không?