Bài Thơ Thức Tỉnh

Nguyễn Mạnh Quang

http://sachhiem.net/NMQ/NMQ119.php

01-Oct-2021

LTS: Bài thơ của tác giả Nguyễn Mạnh Quang bị bỏ quên rất lâu trước khi chúng tôi vô tình tìm thấy trong một cuộc sắp xếp giấy tờ. Bài này tác giả không còn nhớ đã viết vào năm nào nữa, nhưng chỉ có thể phỏng đoán khoảng 1996 - 2000 (SH)

Phần audio:

 

 

 

Nguyễn Mạnh Quang