Nước Úc Đề Nghị Các Nhà Thờ Ca-tô Rô-ma Giáo Phải Gắn Bảng Cảnh Báo Nguy Hiểm Cho Trẻ Con

 

Newsweek.com

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgT/TinNewsWeek01.php

 18-Oct-2019

Nic Frances Gilley, một chính trị gia thành viên Hội Đồng Thành Phố Melbourne (Úc), đề nghị buộc các nhà thờ Ca-tô Rô-ma Giáo phải tuân thủ luật mới bắt buộc của tỉnh Victoria phải báo cáo lạm dụng (tình dục), hoặc phải gắn một tấm bảng lớn trước cửa nhà thờ cảnh báo các bậc cha mẹ rằng nhà thờ có thể gây nguy hiểm cho trẻ em.

Báo The Age nói rằng ông Gilley đang yêu cầu nhà nước "viết thư cho tất cả các nhà thờ và nơi thờ phượng yêu cầu đảm bảo rằng tất cả nhân viên và cộng sự sẽ tuân thủ luật bắt buộc báo cáo" và nếu họ không có những cam kết đó thì nhà nước sẽ dựng lên các biển báo thích hợp.

Ảnh minh họa của trang nhà

Vào tháng 9, tỉnh Victoria đã thông qua Đạo Luật Tu Chính Về Trẻ Em năm 2019, trong đó bổ sung các nhà lãnh đạo tôn giáo vào danh sách các cá nhân được ủy quyền hợp pháp để báo cáo lạm dụng trẻ em cho chính quyền khi có thông tin về nó. Danh sách đó bao gồm cảnh sát, giáo viên, y tá, nữ hộ sinh và các ngành nghề khác.

Nhiều nhà lãnh đạo Ca-tô Rô-ma giáo đang phản đối luật pháp vì nó bao gồm sự lạm dụng được thừa nhận trong không gian tòa giải tội. Vào tháng 7, Tòa án Tông đồ của Vatican đã đưa ra một tuyên bố chống lại luật đó, nói rằng "Bất kỳ hành động chính trị hoặc sáng kiến lập pháp nào nhằm phá vỡ quyền bất khả xâm phạm của con dấu bí tích sẽ cấu thành một hành vi phạm tội không thể chấp nhận được đối với (quyền tự do của Giáo hội)."

Ông Gilley nói rằng trách nhiệm của chính phủ là "tư vấn rõ ràng cho mọi người về những rủi ro khi sử dụng các tổ chức đó (nhà thờ)."

Ủy viên hội đồng Gilley có phần trong cuộc trò chuyện này. Ông là một linh mục Anh giáo trong 23 năm, vươn lên vị trí giám đốc điều hành của phái Brotherhood of St Laurence (Huynh Đệ Thánh Laurence). Ông rời giáo hội năm 2008, viết một bức thư ngỏ, tiết lộ rằng anh ta bị lạm dụng tình dục khi còn ấu thơ.

Thị trưởng thành phố Melbourne là Sally Capp ủng hộ nghị quyết này. Cô nói với Radio 3AW "Mục đích chính của chúng tôi là đảm bảo chúng tôi có những nơi an toàn, đặc biệt là trẻ em trên toàn thành phố của chúng tôi."

 

By K Thor Jensen On 10/11/19 At 9:20 Am EDT

Nguồn https://www.newsweek.com/ politician-catholic-church- abuse-warning-signs-1464619